Låt klimatet och miljön vara den främsta ledstjärnan i valet i september

Det är många frågor som tävlar om att vara viktigast i valet 2018. Men ingen fråga borde vara så viktig som frågan om klimatet och miljön. Det handlar om vår framtid, en hållbar framtid, där vi väljare kan se framtiden an med tillförsikt och tilltro.
 
Efter den här sommaren är det mycket lättare att förstå att ett varmare klimat påverkar vår förmåga att försörja oss. Den långvariga torkan har slagit hårt mot våra bönder, där brist på foder och långa köer till slakterierna har tvingat många att avliva sina djur och i vissa fall bränna köttet då det inte fanns kapacitet att ta vara på det. Många grödor har också gett dålig avkastning, upp emot 50 procents skördebortfall av det normala. Och antalet bränder har tillintetgjort stora värden för skogsägarna.

Det här har inte enbart drabbat Sverige utan många länder världen över. Enligt experter och forskare är påverkan på klimatet långt värre än vad vårt samhälle egentligen tagit till sig. De extrema väderlekarna tenderar att bli allt fler, vare sig det är torka, värme, regn eller stormar, och alla påverkar livsmedelsproduktionen negativt när det blir för mycket av det goda. Vi kommer inte att tåla många fler somrar med extrema vädersituationer om vi ska kunna bedriva effektiva jordbruk. Det handlar om vår förmåga att försörja oss och kunna äta oss mätta.

Behöver vi i Sverige göra något då? Är inte vi ganska bra? Faktum är att vi svenskar tillhör de länder som belastar miljön mest i världen, tillsammans med andra rika länder. Om alla människor på jorden skulle leva som vi gör i Sverige, skulle det endast ta 10 år innan vi nått 2-gradersmålet i klimatavtalet enligt en studie. Det är vår höga konsumtion som är problemet med bland annat importerade varor och utrikes resor med flyg. Svenskar tillhör de som flyger mest i världen.

Gör 2018 val till klimatets och miljöns val

Klimatet och miljön borde alltså vara vår allra viktigaste fråga i valet. Partier som arbetar för en hållbar utveckling enligt FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 och SDG-målen, kommer automatiskt att arbeta för demokrati, jämlikhet, utbildning, hälsa, trygghet osv, allt enligt FN:s mål för hållbar utveckling som vi i Sverige förbundit oss till att uppnå.

Mitt bästa förslag är att man i första hand väljer ut de partier som prioriterar klimatet och miljön högt på den politiska agendan. Därefter kan man välja bland dessa utvalda partier för att se vilka övriga frågeställningar som passar bäst för den egna uppfattningen, som vård och omsorg, skola och utbildning, invandring, välfärd etc.

Partiernas miljöprogram

Hur får vi då en bra översikt av var partierna står miljömässigt? Här är några tips på hur du kan skapa en egen bild av partiernas miljöprogram:

 

Att rösta för hållbarhet är att rösta för framtiden. Och de partier som går i bräschen för klimatet och miljön kommer att bli rikligt belönade.

 
 
 
 


Aktuellt / Valet 2018, klimatet, miljön, partiernas miljöprogram / Permalink / 0
Till top