Cirkulär ekonomi – vad betyder det för mig som konsument?

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som vi hör om allt oftare, men kanske inte alltid vet vad det innebär. Uttrycket är relativt nytt och handlar om ett nytt förhållningssätt till hur vi producerar varor och tjänster, och hur vi konsumerar dem. Ett viktigt begrepp som kommer att vara avgörande för en hållbar livsstil och framtida livsmiljö.

 

Till skillnad från dagens linjära ekonomi som till stor del bygger på masskonsumtion och slit och släng, bygger den cirkulära ekonomin på långlivade produkter som enkelt kan återanvändas och återvinnas. Den cirkulära ekonomin är inspirerad av naturens kretslopp där inget avfall existerar. Här handlar det om att minimera resursförbrukningen, att använda förnybara råvaror och förnybar energi, och att inte använda miljöfarliga ämnen. Dessutom handlar det om att lyfta fram gamla värderingar som att laga, reparera, återanvända, återvinna och energiåtervinna. 

I den cirkulära ekonomin ingår även att sälja sina varor och tjänster på fler sätt än dagens. T.ex. klädbutiker som förutom att sälja kläder, hyr ut olika kollektioner och tar emot uttjänta kläder för återvinning. Ett annat exempel är däckföretag som erbjuder transportföretag en däckstjänst som kontinuerligt garanterar funktionsdugliga däck på fordonen. Eller att erbjuda transporttjänster i bilpooler där du själv slipper äga en bil. Internettjänster och sociala medier underlättar möjligheterna att sälja och köpa begagnat. Delningsekonomin är här för att stanna och Airbnb är ett lysande exempel på det.

Så här tänker du cirkulärt som konsument

 • Minska shoppandet, ställ dig frågan behöver jag den här? Måste jag äga den själv? Kan jag hyra, prenumerera, låna eller byta?

 • Välj varor av hög kvalitet och tidlös design så ”räcker” de längre

 • Välj varor och tjänster som är producerade:
  • Med förnybar energi
  • Ekologiskt utan miljöfarliga ämnen
  • Närproducerat för att minimera transporter

 • Välj naturliga material (biologiska) som är förnybara och komposterbara

 • Välj prylar som är designade för att enkelt kunna
  -  Repareras och lagas
  -  Återanvändas
  -  Återvinnas


En långt utvecklad cirkulär ekonomi är en metod för att både producera och konsumera mer hållbart och bidrar därför till en hållbar livsstil för oss människor. Företagens ansvar är att producera enligt den cirkulära ekonomins principer och konsumenternas ansvar är att konsumera enligt samma principer. 

*   *   *

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som utvecklats av Ellen MacArthur då hon seglade ensam runt jorden på rekordtid och som under resans gång fick en djup insikt om hur ändliga jordens resurser är. Väl hemma startade hon Ellen MacArthur Foundation, en organisation som utvecklar koncept kring smartare energi- och materialflöden. Ellen MacArthur Foundations mål är att driva på övergången till en mer hållbar framtid. Organisationen arbetar med opinionsbildning och att sprida information, tankar och idéer om konceptet.

 Aktuellt / cirkulär ekonomi, hållbar livsstil, hållbart, konsumenter / Permalink / 0
Till top