Klimatförändringarna – den stora ödesfrågan kommande mandatperiod

Valet är över, men inte striden om regeringsbildningen. Oavsett vilka som bildar regering, kommer klimatfrågan bli den stora ödesfrågan under den kommande mandatperioden. Det är nu omställningen måste ske, från fossilt till förnybart.  Senast år 2020 måste utsläppskurvorna av växthusgaser ha vänt nedåt enligt bl.a. forskare vid Stockholm Resilience Centre. Därefter måste utsläppen halveras var tionde år, vilket innebär 7-8 procents minskade utsläpp per år fram till 2050. Ansvaret för att säkerställa att vi uppnår målet i klimatavtalet vilar tungt på vår kommande regering.
 
Att inte göra något är inget alternativ
 
Att inte göra något åt klimatförändringarna skulle bli oändligt kostsamt för oss människor. Inte bara i pengar räknat, utan också i förmågan att försörja oss med mat och rent vatten. Vi skulle också se en dramatiskt ökad instabilitet i världen med risk för stora flyktingströmmar och stridigheter om jordens resurser. Idag räknar FN med att vi har 25 miljoner klimatflyktingar i världen, den siffran beräknas öka till mellan 250 miljoner och 1 miljard år 2050 om inget görs. Eftersom det är extremt svårt att förutsäga var på jorden som klimateffekterna slår som hårdast kan även Sverige vara ett land som drabbas. Bara värmeböljan och den långa torrperioden vi hade den här sommaren minskade produktionen av säd med 30 procent och djurfoder med upp till 50 procent samt att stora värden gick upp i rök i och med skogsbränderna. De senaste tio åren har extrema väder kostat USA över 2.000 miljarder kr om året. FN har gjort prognoser fram till år 2030 som visar att förlusten i produktivitet skulle kosta den globala ekonomin 20 biljoner kronor. Ofattbara 20 000 000 000 000 kr om endast 12 år!
 

Alla kan bidra

Vi kan bromsa utvecklingen och säkra att uppvärmningen av klimatet begränsas så som klimatavtalet stipulerar. Om vi alla hjälps åt och börjar nu. Politiker måste skapa ramverk och incitament som effektivt minskar på utsläppen av växthusgaser och företagen måste ställa om sina verksamheter så att användningen av fossila råvaror/bränslen minskar till noll. Det är inget som görs över en dag utan kommer att ta tid. Under tiden måste vi därför minska vår konsumtion på allt som bidrar negativt till växthuseffekten, och naturligtvis även sådant som på annat sätt belastar miljön negativt. Men glöm inte att du som individ har fler roller där du kan driva klimatfrågan; i din yrkesroll, när du går till val, som konsument, som förälder och vän.

Här är tips på sådant som du kan konsumera mindre av för att minska utsläppen av växthusgaser:

  • Flyg mindre, eller inte alls
  • Kör bil så lite som möjligt om den går på fossilt bränsle
  • Ät mindre kött, och det kött du äter bör vara KRAV-märkt och naturbetesmärkt
  • Köp närproducerade varor och ät säsongens frukt och grönsaker
  • Köp grön el och värm upp din bostad med grön värme
  • Välj producenter som värnar om klimatet och miljön

 

Är inte Sverige typ bäst i världen på miljöfrågor?

Faktum är att vi svenskar tillhör ett av de tio länder som belastar klimatet och miljön mest i världen. Om alla människor på jorden skulle leva som vi gör i Sverige, skulle det endast ta 10 år innan medeltemperaturen på jorden ökat med två grader, som är klimatavtalets övre gräns. Det är vår höga konsumtion som är problemet med bland annat importerade varor och utrikes resor med flyg. Svenskar tillhör de som flyger mest i världen.

 

 

Läs mer:

 

 Aktuellt / klimatförändringarna / Permalink / 1
#1 - - Karin:

Håller med, men är inte så säker på att de gör något. Tyvärr!

Till top