Klimatprojekt för alla skolor i Sverige!

Bästa rektorer och lärare i hela Sverige,

Klimatet kan inte vänta längre. Vi talar om vår egen och våra barns framtid. Vetenskapen menar att vi har ungefär 10 år på oss att agera. Ju förr vi agerar desto mindre kostsamt blir det för våra samhällen. Bara under 2017 uppskattas klimatrelaterade kostnader i världen uppgå till 4500 miljarder kronor.
 
Den 15 mars genomförs en världsomspännande demonstration för klimatet bland skolungdomar. Allt i enighet med Greta Thunbergs anda och initiativ ”skolstrejk för klimatet”. Greta har inspirerat skolungdomar i många länder och hon har också fått möjlighet att tala inför FN:s COP 24 och World Economic Forum i Davos helt nyligen. Genom Gretas engagemang har det skapats ett fönster för att få våra folkvalda politiker att vakna upp och börja agera på allvar för att uppfylla klimatavtalet (Parisavtalet).
 
Inför den globala demonstrationen för klimatet den 15 mars vill vi därför föreslå att alla skolor genomför ett klimatprojekt av enkel karaktär.
 
Förslag på innehåll för KLIMATPROJEKTET:
  • Att elever i företrädesvis årskurs 9 och gymnasiet deltar i klimatprojektet, eller alla de årskurser som ni lärare anser lämpligt.
  • Del 1 i projektet är att lära sig mer om vad klimatförändringarna handlar om, hur de uppkommer och vad vi kan gåra åt problemet. SVT Vetenskapens värld sänder just nu en programserie om klimatet som både är faktabaserat och bygger på den senaste forskningen.  Och lämpar sig just därför utmärkt i utbildningssyfte. Serien finns på SVT Play.
  • Del 2 i projektet är att elever som önskar ges möjlighet att i Greta Thunbergs anda demonstrera för att våra politiker ska uppfylla Parisavtalet. Demonstrationen kan genomföras utanför kommunhuset i den ort du bor, eller om man har möjlighet, demonstrera tillsammans med Greta utanför Riksdagshuset i Stockholm, någon gång mellan kl. 08.00 – 15.00 den 15 mars. 
 
Projektet kan kopplas till läroplanen

Klimatprojektet kan kopplas till skolans läroplan i ämnena kemi, fysik och biologi. Här lyfts miljöarbetet fram på ett tydligt och bra sätt, både i läroplanens värdegrund och uppdrag, samt i mål och riktlinjer. Här kan vi bl.a. läsa:

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”

Många lärare vill också öka kunskapen om klimatförändringarna och driva på omställningen i samhället. Tillsammans med sina elever blir detta ett ypperligt tillfälle.   

Vårt förslag till dig som rektor och lärare är att ta tillfället i akt genom att:

  • Genomföra KLIMATPROJEKTET med dina elever

  • Möjliggör för dem att vara med och demonstrera den 15 mars


Även vi vuxna kan vara med i klimatprojektet. Och göra precis detsamma som förslaget till eleverna ovan, dvs. titta på Vetenskapens världs program om klimatet och sedan gå ut och demonstrera den 15 mars. Att stötta våra barn och ungdomar är det minsta vi kan göra, för oss själva, våra barn och barnbarn.


Sprid gärna detta förslag till så många som möjligt. Det är vår framtid det handlar om och tiden börjar rinna ut för att kunna agera. Vi som står för förslaget: Ingrid Hesser och Gunilla Östberg.

Läs mer:

 


Aktuellt / 15 mars, Greta Thunberg, klimatet, klimatförändringar, klimatprojekt, klimatstrejk / Permalink / 0
Till top