Så här gör vi livet enklare för humlor och bin

Antalet bin och humlor har under det senaste årtiondet minskat drastiskt. I många fall så mycket att odlare tvingats köpa in humlesamhällen för att kunna pollinera sina grödor. Eller t.o.m. pollinera manuellt. Alla typer av insekter spelar en central och viktig roll för jordens ekosystem så vi gör bäst i att gynna förutsättningarna för de små krypen. Här är flera tips hur vi kan hjälpa till att vända utvecklingen.
 
Att det finns färre insekter är det nog många som märkt av. Speciellt om man tänker på hur få insekter som numera dör mot bilens vindruta jämfört med för 20 år sedan. I Tyskland har studier visat att insekterna har minskat med så mycket som 80 procent.
 
Vad är orsaken?
 
Forskarnas teorier är att minskningen beror på flera orsaker. Dels att vi människor tar allt mer mark i anspråk när vi bygger våra städer och för våra jordbruk. Dels vårt sätt att bedriva jord- och skogsbruk med högeffektiva monokulturer och användning av bekämpnings- och gödningsmedel. Vi förstör alltså deras naturliga livsmiljöer och minskar mångfalden av blommor. När jordbrukens mångfald av blommor försvinner, försvinner också insekternas möjlighet att hitta föda. Det här gör dem mindre motståndskraftiga mot virussjukdomar och gifter. Även klimatförändringarna påverkar deras naturliga förutsättningar. Och när insekterna försvinner, minskar många andra arter som lever på eller av dem. Som fåglar, fiskar och växters reproduktion. 
 
Pollinering betyder mat
 
Problemet är också att vi har för lite kunskap samt att det forskas för lite på området. Det vi vetär att ungefär en tredjedel av all den mat vi äter beror helt av insekternas pollinering. Honungsbin, humlor och vildbin har en nyckelroll både för jordbrukens produktivitet av t.ex. oljeväxter, äpplen och jordgubbar.
 
Nyligen har användningen av bekämpningsmedlet neonikotinoider förbjudits inom EU då det visat sig vara en av orsakerna till att bl.a. bin minskar i omfattning. Och det är bra. Men hur är det med andra bekämpningsmedel som t.ex. RoundUp? Eller våra jordbruksmetoder med monokulturer och konstgödsel? Kunskapen på området är lågt och effekterna har nu visat sig vara förödande.
 
För att vända utvecklingen krävs både politiska åtgärder och att våra bönder bidrar till att vända utvecklingen genom att ställa om till ett jord- och skogsbruk som gynnar mångfalden. Men även vi privatpersoner och konsumenter kan hjälpa till, dels i våra trädgårdar dels när vi handlar mat.

5 tips på hur vi kan hjälpa insekterna

  • Plantera örter och blommor som bin och humlor tycker om. Det viktiga är att det blommar hela säsongen så att de hela tiden får tillräckligt med mat. Speciellt tycker de om olika örter som Gräslök, Mejram, Timjan, Salvia och Mynta. På våren bidrar blommor som Vintergäck, Skilla och Vårkrokus. På sommaren: Klöver, Lavendel och Nepeta. Om hösten: Kärleksört, Ljung och Kungsmynta. 

  • Städa inte trädgården så noga så att insekterna har någonstans att bo och skapa gärna en blomsteräng i en del av trädgården. Du kan också låta bli att klippa gräset en period på våren och när du väl klipper det klipp det inte för kort. Blommande ogräs i gräsmattan innebär mat till insektena.

  • Använd inte bekämpningsmedel som t.ex. Roundup eller konstgödsel i trädgården. Använd istället såpvatten, kompostjord och stallgödsel. Köp ekologiska frön och plantor.

  • Vi kan också bidra till insekternas bästa genom att påverka våra livsmedelsproducenter. Detta genom att aktivt välja ekologisk och allra helst KRAV-märkt mat. KRAV-märkt mat är det närmaste vi kommer till kretsloppsjordbruk och icke användning av gifter. 

  • Genom att begränsa våra personliga utsläpp av växthusgaser bidrar vi till att bromsa klimatförändringarna. Här handlar det om att flyga mindre, köra fossilbil så lite som möjligt, äta mindre kött och shoppa färre prylar.

Genom att förstå vad problemet är kan vi också göra någonting åt det. Och om vi visar våra politiker och producenter vad vi vill ha så ökar trycket på dem att agera. Under tiden kan vi njuta av våra blommor och surrande bin och humlor i våra trädgårdar och balkonger.

Lite fakta

Insekter är den helt dominerande djurgruppen i världen och spelar en oumbärlig roll i hela ekosystemet. Förutom att de pollinerar växter, fungerar de som naturliga skadebekämpare och som mat till andra djur. En del insekter bidrar också till kretsloppet av näringsämnen genom att aktivt bidra till förmultningsprocessen. Deras roll får mycket av ekosystemet att rulla och utan dem skulle vårt ekosystemet sluta att fungera. Så viktiga är insekterna för livet på jorden.

 Aktuellt, Bo & lev hållbart / bin, biologisk mångfald, humlor, insekter / Permalink / 0
Till top