Min slutreplik till de fyra SLU-forskarna

Nu när diskussionen kulminerat och de fyra SLU-forskarna har gett sin slutreplik i SvD den 24 november så kan jag inte låta bli att filosofera över vad som hände.

Till att börja med vill jag vara tydlig med hur viktigt det är att vi diskuterar och argumenterar olika vetenskapliga forskningsresultat och ställer dessa mot varandra. Ny forskning kan definitivt komma att ställa all tidigare forskning på ända och leda in oss på helt nya vägar. Frågan är bara vem som har kapaciteten att avgöra vad som är rätt är fel?

I en sådan här komplex frågeställning är det svårt för oss vanliga människor att ta ställning till om ett ekologiskt eller ett restriktivt konventionellt jordbruk är det rätta. Samhället bör i stället förlita sig på att vetenskapen leder oss i rätt riktning utifrån en tydlig och klar målsättning definierad utifrån mänsklighetens och ekosystemets behov. När diskussionen går högt i media blir fakta och riktigheten i den stora bilden lätt förvridna och skapar en felaktig bild hos oss åhörare.

Massiv kritik från andra forskare

Rapporten som de fyra SLU-forskarna presenterade har mötts av massiv kritik från en rad forskare som anser att de haft ett allt för snävt perspektiv och dragit alltför långtgående slutsatser utifrån förhållandena i ett svenskt jordbruk. Enligt Naturskyddsföreningen har 400 internationella forskare motsatta åsikter, det gör de fyra SLU-forskarna rätt ensamma om sin ståndpunkt. Det olyckliga är om några få forskares ståndpunkt stjälper den ökande efterfrågan på ekologisk mat på felaktig grund. Mycket av den mat vi äter kommer trots allt från världens alla hörn med vitt skilda jordbruksmetoder. Det har också visat sig att efterfrågan av ekologisk mat driver hela jordbruket mot mer miljövänliga metoder.

Min ståndpunkt

Det jag vill lägga till i den här debatten är att de fyra SLU-forskarna borde lyfta blicken och se den livsviktiga målsättningen om ett långsiktigt hållbart jordbruk på global nivå. Jag har svårt att tro att de står bakom oekologiska konventionella odlingsmetoder som används idag för bananer, vindruvor, kaffe och chokladbönor. Om man tänker på att vår jord har utvecklat ett hållbart ekosystem under miljontals år så säger det sunda förnuftet att det också är rätt för framtiden. Det är människan som bör anpassa sig efter ekosystemet och inte tvärtom.

Vi människor måste inse att världens resurser och förmåga till förnyelse är begränsade. Ju fler människor vi blir på jorden desto viktigare blir frågan. Om vi inte passar oss sågar vi av den gren vi sitter på. Det är dags att bevisa för oss själva att vi människor har en tillräckligt hög intelligens så att vi inte förgör vår egen möjlighet till liv. Det är därför vi måste låta vetenskapen vägleda oss.

Det långsiktigt hållbara jordbruket måste ses från förmågan att försörja dagens befolkning med livsmedel utan att påverka kommande generationers möjligheter att försörja sin befolkning. Om jordens resurser inte räcker till för vår konsumtion, hur vi än försöker, så kanske vi hellre ska fundera på den otroligt kontroversiella frågan om hur många människor vi ryms på jorden.

 
Relaterade inlägg: 

 Aktuellt, Drick & ät hållbart / SLU forskare, ekologiskt jordbruk, hållbart jordbruk / Permalink / 0
Till top