Min syn på att ekologisk odling skulle leda till svält

I söndags kunde vi läsa i SvD att ekologisk odling är sämre för miljön och klimatet än vad ”vanlig konventionell” odling är. Dessutom skulle 100 % ekologiska jordbruk leda till svält och en katastrof för livsmedelsförsörjningen. Detta skrivet av fyra forskare med anknytning till SLU. Det man jämfört med är svenska jordbruksmetoder.

Sedan dess har debatten gått hög, och som tur är enligt min åsikt har många tagit avstånd (dagens artikel SvD) från de fyra forskarnas uttalande.

Min åsikt är att de fyra forskarna har tagit ett allt för snävt perspektiv när de har tittat på förmågan att försörja en växande befolkning med mat. De har lyft ut ett par delproblem och ställt det ekologiska jordbruket mot detta.

Visst är avkastningen ett problem i dag, men det är sannerligen bekämpningsmedel, biologisk mångfald, resistens mot bekämpningsmedel och antibiotika, klimatförändringar och resursanvändningen också. Att ekologisk odling skulle vara sämre för klimatet och miljön överlåter jag med trygg hand till Naturskyddsföreningens argumentation. Problematiken och komplexiteten är betydligt större än den bild som de fyra lyfter fram.

Jordbrukets framtid måste präglas av utveckling, där målet är att skapa ett långsiktigt hållbart jordbruk.  Komplext? Ja, och det är det som är mänsklighetens största utmaning.

Exempel på trender som måste vändas för att nå målet av ett långsiktigt hållbart jordbruk:

  • Minskning av den biologiska mångfalden
  • Utarmning och kontaminering av jordar 
  • Kontaminering av vatten
  • Utsläpp av växthusgaser
  • Uppfödarnas djurhållning
  • Resurseffektivitet och transporter
  • Avkastningen av ekologiskt odlad mat genom växtförädling och jordbruksmetoder
  • Bönders hälsa
  • Rester av bekämpningsmedel i livsmedel, cocktaileffekten
  • Global samverkan för att lösa utmaningen

 

Det långsiktigt hållbara jordbruket måste ses från förmågan att försörja befolkningen med livsmedel i dag utan att påverka kommande generationers möjligheter att försörja sin befolkning.

 Aktuellt, Drick & ät hållbart / ekologisk odling, hållbart jordbruk, svält / Permalink / 2
#1 - - Pär:

Bra det där med utveckling i rätt riktning. Det gäller att ha klart för sig vad målet är!

Svar: Ja eller hur! Tack för feedback!
Gunilla Östberg

#2 - - Pär:

Bra det där med utveckling i rätt riktning. Det gäller att ha klart för sig vad målet är!

Svar: Hej Pär, ja jag tror att de fyra forskarna drog sina slutsatser dels på fakta som talade för deras hypotes (50% avkastning på ekoodling, det finns ju fakta på betydligt högre) dels på ett alldeles för snävt perspektiv. De glömde den stora bilden av ett långsiktigt hållbart ekosystem.
Gunilla Östberg

Till top