Elbil, javisst!

 
Det är många som går i tankarna att köpa en elbil nästa gång det är dags att byta bil. Man vill bidra till minskade utsläpp och en bättre miljö. Men det finns fler fördelar som mindre buller och renare luft i stadsmiljön.
 
Utvecklingen går snabbt framåt, räckvidden ökar, priset på batterier går ned och försäljningen ökar stadigt. En studie som KTH har gjort tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) har visat att priset på batterier gått ned 70 procent mellan 2007 och 2014. Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer elbilar kunna på allvar konkurrera med  bensin- och dieselbilar i början av 2020-talet. Det är den storskaliga produktionen av batterier som är under uppbyggnad och som förväntas ge effekt på prisnivån.
 
Fortfarande cirkulerar det en hel del myter om elbilar. Myter som i många fall inte stämmer. Här är några exempel från tidskriften Elbilen i Sverige nr 8, 2015:
 • Myt: Elen till framställs i kolkraftverk.
  Svar: Den europeiska elmixen består till 51 procent av fossila kraftverk, resten är kärnkraft, vattenkraft och andra icke fossila källor. I Sverige är 97 procent av elen fossilfri, framställd främst med vattenkraft och kärnkraft.

 • Myt: Elbilar är lika smutsiga som bensinbilar, skillnaden är att utsläppen för elbilarna sker vid kolkraftverken.
  Svar: En elbil som drivs med el från enbart kolkraftverk ger naturligtvis upphov till utsläpp, men betydligt mindre än motsvarande bensinbil eftersom elmotorn är så mycket mer effektiv. Med europeisk elmix motsvarar en mil med elbilen 0,4 liter bensin, med svensk elmix är samma jämförelse 0,04 liter per mil.

 • Myt: Elbilar är inte mer miljövänliga än vanliga bilar eftersom de körs på marginalel från kolkraftverk.
  Svar: Detta stämmer inte, i Sverige är det vattenkraft som fungerar som reglerkraft. I EU handlar det om el från baslast som laddar elbilarna, dvs europeisk elmix.

 • Myt: Elbilar är inte miljövänliga eftersom de kräver mer resurser vid tillverkningen.
  Svar: Det är sant att elbilar är mer resurskrävande att tillverka, men det kompenseras mer än väl av de minskade utsläppen under bilens livslängd. En jämförelse mellan en Mercedes B-klass Electric och motsvarande bensindrivna bil visar på 24 procent lägre CO2-utsläpp med EU-elmix, samma siffra med svensk elmix visade 64 procent lägre utsläpp.

 • Myt: Elbilarnas batterier är inte miljövänliga, de tillverkas med smutsiga, energikrävande metoder i Kina.
  Svar: Batterier för elbilar tillverkas främst i Japan, Europa och USA. Litium kommer främst från Chile och Argentina. Grafit framställs främst syntetiskt. Återvinning ska säkerställa låg miljöpåverkan. Batterifabrikerna håller på att ställa om till 100 procent förnybar energi.


Man kan alltså konstatera att elbilen är ett bra lösning för att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. Laddar du din elbil med grön el blir utsläppen noll. Idag finns många attraktiva erbjudanden om leasing av elbilar till fullt rimliga priser. Ett par minuters googlande och man får en bra överblick vilka möjligheter som erbjuds.

 

Läs mer: Res hållbart / Elbil, myter om elbil / Permalink / 1
#1 - - Anonym:

Ja man vill ha en elbil. Men gärna också lite längre körsträcka mellan laddningarna. Men jag är definitivt redo! 🚙

Svar: Bra sätt att stödja utvecklingen på!
För en hållbar värld

Till top