Låt 2017 bli hållbarhetens år! 5 tips på hur du konsumerar hållbart.

Välkomna tillbaka till ett nytt år med nya hållbara möjligheter!
 
Under supermiljöåret 2015 lyckades världens politiska ledare komma överens om inte mindre än tre viktiga punkter:
  • FN:s 17 nya hållbarhetsmål (Agenda 2030)
  • Klimatavtalet
  • Finansiering av klimatanpassningen

Efter år av förhandlingar finns nu en gemensam syn på hur världen ska ställa om i en hållbar riktning. Nu är det hög tid att påbörja omställningen i praktiken så att vi når målen. 

Vems är ansvaret?

Det lätt att tro att det är regeringens hela ansvar att omställningen sker. De har förvisso ett stort ansvar för att sätta ramverk, beskatta och skapa incitament så att omställningen tar fart. Förväntningarna är därför höga att regeringen ska agera kraftfullt under 2017 så att vi når målen i god tid före 2030.

Även företagen har ett stort ansvar för omställningen, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det är i företagen som den verkliga omställningen sker och de har ansvar för hela värdekedjan och alla leverantörer. Varje företag måste utgå från Agenda 2030 och tänka igenom hur de kan bidra till den hållbara utvecklingen. Det går inte längre att vänta, tiden börjar bli oroväckande knapp. Det som är bra och som skapar en stark drivkraft är att hållbara företag är mer lönsamma och mer attraktiva jämfört med företag som inte tar hänsyn till hållbarhetsaspekterna. Dessutom stärker det företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Vi konsumenter kan också spela en stor och avgörande roll genom vårt sätt att konsumera. Våra val av produkter och tjänster styr företagens utbud, och genom att konsumera mer hållbart bidrar vi till omställningen. Vi kanske tror att det inte betyder så mycket vad vi som enskilda individer väljer. Men det gör det. Till exempel har efterfrågan på KRAV-märkta spannmål ökat så kraftigt att de förväntas ta slut redan i maj i år. Detta i sin tur inspirerar fler bönder att odla KRAV-märkta spannmål.

Det är inte lätt att veta hur man kan konsumera hållbart. Det finns en rad olika märkningar för vad som är ekologiskt, etiskt och rättvisemärkt. Här kan man tycka att företagen skulle göra det enklare för konsumenter att välja hållbart, men där är vi inte riktigt ännu. För de som inte har tid eller lust att sätta sig in i de olika märkningarna är rådet att tänka med lite sunt förnuft: Tänk i banor av att köpa ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt, vad du än köper. Det är ändå omöjligt att veta vilket som är det ultimat bästa alternativet. Rättevisemärkta produkter gäller främst utvecklingsländer och det säger inget om de är ekologiskt producerade.

5 enkla tips på hur du konsumerar hållbart

1. Boende:
Se över din privata energianvändning. Byt till grön el, vilket är enkelt. Det räcker oftast med ett samtal till din elleverantör. Gröna värmelösningar beror på var man bor, centralt i en stad eller på landet, i villa eller lägenhet. Och när det är dags att byta värmesystem välj i första hand fossilfri fjärrvärme eller värmepumpar som matas med grön el. Det finns numera många energieffektiva och gröna lösningar så det är bara att utforska marknaden när det är dags.

Sedan bör man tänka energieffektivt: hur välisolerat är huset, hur energieffektiva är mina vitvaror, har jag LED-lampor? Stänger jag av mina apparater helt eller står de på standby? Hur mycket varmvatten använder jag? Och så vidare.

2. Resande:
Gå och cykla mer, åk kollektivt och tåg. Då får du dessutom mer vardagsmotion. Flyg mer sällan och kortare sträckor. Byt ut arbetsresor mot videokonferenser, då tjänar du massor av tid och pengar. Är det dags att byta bil, välj elbil eller annan miljöbil.

3. Mat:
Köp ekologiska livsmedel, helst KRAV-märkt, och närproducerat så långt det är möjligt och rimligt. Minska på rött kött och öka mängden grönsaker. Köp närproducerat efter säsong. Planera dina inköp så att mindre mat behöver slängas.

4. Shopping:
Det är främst vår konsumtion av kläder och skor som står för en stor andel av miljöpåverkan. Köp tidlös design av hög kvalitet, så håller de längre. Är de dessutom ekologiskt och hållbart producerade är det ännu bättre. Fler och fler butiker säljer numer hållbara kläder, hyr ut vissa kollektioner och återvinner uttjänta kläder. Med klädbytardagar med vänner och bekanta kan du förnya din garderob på ett billigt och hållbart sätt.

5. Användning av kemikalier i hemmet:
Minimera all kemikalieanvändning till ett minimum. Det gäller allt från avfettningsmedel, rengöringsmedel, Roundup till hygienartiklar och tvättmedel. Välj endast produkter som är miljömärkta. Du kommer långt med varmt vatten och muskelkraft och det är endast i undantagsfall som något starkare medel behövs. Här finns många tips på miljövänliga alternativ.

Vill du veta mer om hur man konsumerar hållbart? Läs ett mer ingående inlägg här.

Forskare inom fler och fler discipliner ropar allt högre efter handling och att vi inte kan vänta längre med att ställa om samhället. Låt därför 2017 bli startpunkten för din egen omställning. Du kommer att bli rikligt belönad, en hållbar livsstil är hälsosammare, attraktivare och skapar bättre framtidsutsikter för kommande generationer.

Läs mer:Aktuellt, Bo & lev hållbart / hållbar livsstil, konsumera hållbart / Permalink / 1
#1 - - Anonym:

Viktigare än någonsin!

Till top