Så här minskar vi spridningen av plast

Plast är ett fantastiskt material. Det är lätt, tätt och starkt. Och vi kan forma plasten till nästan vad som helst. Sedan plasten gjorde entré i våra hem på 1950-talet har plast idag blivit en del av vår vardag. Till och med så att det skulle vara svårt att vara utan plast.
 
Samtidigt är plast förödande för naturen. Det bryts ned extremt långsamt, och då i mindre och mindre partiklar och flagor. Fåglar, fiskar och andra djur misstar sig ofta att plasten är mat. Plast som till exempel hamnar i fåglars mage blir liggande kvar där eftersom plasten inte kan brytas ned. Vi hör dagligdags hur vi fyller haven och vattendrag med plast, och plastskräp ligger överallt runt omkring oss i naturen. Forskare varnar för att något måste göras, annars kommer det att finnas mer plast än fisk i haven 2050.
 
Plast sprids från alla möjliga håll. Det är gamla fiskenät, dumpning av sopor i haven och skräp från land. Något mer osynligt spolas också mikroplaster ut i avloppet från tvättmaskiner (mikrofibrer från plastbaserade material som t.ex. fleece) och hygienartiklar och kosmetika. Det här har visat sig vara ett mycket större problem än vad vi tidigare trott. Bara från  vattenreningsverket Henriksdal i Stockholm spolas cirka 27 miljoner plastpartiklar ut i Östersjön varje timme. 
 
Många forskare är eniga. Vi måste snabbt minska på spridningen av plaster i naturen. Naturskyddsföreningen ger tips på hur:
 
 
 Läs mer:
 
 


Bo & lev hållbart / mikroplast, plast / Permalink / 0
Till top