Att använda silver för att ta bort lukt i kläder har ett högt pris

Att lukta svett eller kroppsegna dofter är vår tids största fiende. Det är något vi absolut vill undvika. Vi duschar, använder deodorant och parfymer, och så tvättar vi våra kläder som aldrig förr. Numer vill även klädes- och skoproducenterna hjälpa dig att inte lukta illa.

Det görs genom att bl.a. tillsätta antibakteriellt silver till sportkläder och skor, där det enda syftet är att ta bort dålig lukt. Det här gör företagen trots att ämnet är mycket giftigt, speciellt för vattenlevande organismer. Det är så pass giftigt att Stockholm Vatten går ut och uppmanar oss att tvätta sportkläder som är behandlade med antibakteriellt silver för hand. Dessutom bör vi  enligt Stockholm Vatten, spara tvättvattnet i en separat dunk som sedan ska lämnas in som farligt avfall på en återvinningsstation. Det säger en hel del.
 
Anledningen till att Stockholm Vatten nu vill uppmärksamma frågan är att silvret både har en negativ inverkan i vattenreningsverken och i de marina ekosystemen i våra vattendrag. Mellan 30-90 procent av allt tillsatt silver i kläderna tvättas bort under de tio första tvättarna och silvrets effekt att ta bort lukt avtar därför ganska snabbt. Silvret följer istället med avloppet till reningsverken där det ställer till stor skada genom att ta död på de verksamma bakterierna i vattenreningsprocessen. Därmed renas inte vattnet som det ska och förorenat vatten kommer ut i våra vattendrag.
 

Silvret hamnar i kretsloppet och slår tillbaka på oss själva

Upp till 90 procent av silvret som når vattenreningsverken fångas upp av det slam som bildas i reningsprocessen. Slammet återvinns och används i jordbruket där det bidrar till näringsämnenas kretslopp. Men det är under förutsättning att slammet inte är förorenat med giftiga ämnen som t.ex. silver. Att sprida slam i våra matjordar som innehåller silver är ingen hållbar lösning och kommer till slut att hamna både i vår mat och i vårt grundvatten. Det silver som inte fastnar i slammet, följer med vattnet från reningsverken till våra vattendrag och kommer även där påverka de marina ekosystemen negativt. Det finns också farhågor om att en utbredd användning av silver kan bidra till resistenta bakterier.

Om nu antibakteriellt silver är så giftigt, och nyttan så begränsad så undrar man ju varför det används över huvudtaget? Att introducera giftiga ämnen i ekosystemens kretslopp slår ju bara tillbaka på oss själva. Det borde vi ha lärt oss vid det här laget. Kemikalieinspektionen och andra myndigheter uppmanar till stor försiktighet och menar att silver endast bör användas då det är absolut nödvändigt. Som t.ex. inom vården för sårbehandling eller sterila kläder vid operationer.

Sluta köpa produkter med antibakteriellt silver

Tyvärr går trenden i motsatt riktning. Numer kan vi hitta silver i fler och fler produkter på marknaden: i kläder och textilier, i tvätt- och diskmaskiner, i tandborstar och avfallskvarnar mm. Allt för att undvika dåliga lukter av svett och bakterietillväxt. Det bästa tipset är att sluta köpa produkter som har antibakteriellt silver i sig. Rata produkter med märkta med ”anti-odour”, ”antimicrobial” eller liknande beteckningar. Tyvärr är inte alla fabrikanter så noga med att märka kläderna eller andra varor så det är en bra idé att fråga butikspersonalen. Ju fler som frågar desto större tryck får vi på producenterna.

Läs mer:

 Shoppa hållbart / antibakteriellt silver, kläder, silver / Permalink / 0
Till top