Ny rapport visar att nära en fjärdedel av världens dödsfall beror på miljörelaterade problem

Detta enligt en rapport från UNEP, United Nations Environment Programme, baserad på statistik från 2012. Miljörelaterade problem orsakar 234 gånger fler förtida dödsfall än olika typer av konflikter i världen enligt rapporten. Det handlar om våra utsläpp av luftföroreningar, kemikalier, mikroplast och mediciner som medför ohälsa och för tidig död. När det gäller barn är siffran ännu högre.

Pollution swan

En hälsosammare planet skulle gynna både hälsan hos människor och den ekonomiska samhällsutvecklingen enligt rapporten. Alla skulle vinna på det, människor, företag och länder. Att inte säkerställa planetens livsmiljö hotar vår egen existens.  Det handlar helt enkelt om vår egen välfärd och överlevnad. Störst negativ effekt av miljöproblemen hittar man i Sydostasien och i västra Stillahavsregionen där hela 28 respektive 27 procent av dödsfallen är kopplade till dessa. I Europa är samma siffra ca 15 procent.

Varför kör vi bara på?

De här siffrorna kommer att öka ju fler människor vi blir på jorden och om vi fortsätter i samma spår med att förorena luft, vatten och mark. Problemet är att vi inte tycks inte reagera speciellt kraftfullt trots att snart var fjärde person dör i förtid på grund av miljöproblematiken. Helt klart är att vi människor är beredda att utsätta oss själva och allt annat levande för stora risker, trots att vi till mångt och mycket är medvetna om konsekvenserna. Det är som att hotet mot vår egen livsmiljö inte riktigt går in i vårt medvetande. Mest förvånande är att våra politiker och många företagsledare gör alldeles för lite och för långsamt. 

Men så är det enligt forskningen; det största hotet är att vi människor inte uppfattar miljöproblematiken som en livshotande fara. Studier har visat att långsamma och abstrakta förändringar i omgivningen är en ny typ av hot för oss människor och att vi inte har förmågan att reagera på dem. Den stora andelen miljörelaterade dödsfall är bara ett exempel. Därför måste vi lyfta blicken och förlita oss mer på vetenskapen än vad vi gör idag. Mycket av de problem som vi redan nu ser effekter av hade kunna undvikas om vi tagit den seriösa vetenskapens ord på allvar i ett tidigare skede.

Med Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling, och klimatavtalet som båda antogs under 2015, har vi nu förutsättningar för att världens länder ska kunna gemensamt driva utvecklingen i en hållbar riktning. Målen och riktningen på var vi ska är på plats. Nu är det dags att börja agera. Våra politiker måste nu sätta miljöfrågorna överst på agendan och säkerställa på vilket sätt vi ska nå målen. Men det räcker inte. Alla företag, stora som små, och alla vi konsumenter måste vara med och hjälpa till. Vi måste alla sätta fokus på att leva hållbart. För vår egen och kommande generationers skull.

 

Läs mer:Aktuellt / Agenda 2030, dödsfall, miljö / Permalink / 0
Till top