Nu ska AGENDA 2030 göras känt bland allmänheten!

FN:s globala mål för hållbar utveckling, som världens stats- och regeringschefer beslutade om förra året, ska nu dra igång på allvar. Världens länder har 15 år på sig att uppfylla målen i Agenda 2030 som består av 17 huvudmål och 169 delmål De handlar om allt från att utrota fattigdomen, skapa fredliga samhällen, bekämpa klimatförändringarna, uppnå jämställdhet och ge alla tillgång till god utbildning. De 17 målen finns väl beskrivna på regeringens hemsida.
 

Bild: The Global Goals, For Sustainable Development

Den svenska regeringen har tillsatt en delegation som har till uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av agendan. Det finns en ambition om att Sverige ska vara ledande i genomförandet av de 17 målen. För att lyckas med det vill regeringen att alla ska vara med och bidra i samhället.

Första steget är att göra AGENDA 2030 känt bland alla i Sverige. Regeringen vill engagera människor att ta egna initiativ att sprida budskapet och har därför infört en fond där man kan söka pengar från. Vem som helst kan söka pengar för kommunikationsaktiviteter gällande Agenda 2030. Pengarna förmedlas via Sida och man kan söka mellan 50 000 – 300 000 kr. Under 2016 kan man söka pengar vid tre tillfällen: 20 maj, 1 september och 20 oktober.

Ett bra initiativ väl värt att testa.

Läs mer:
 


Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål / Permalink / 1
#1 - - Anonym:

Bra där! Nu får vi se om det händer något.

Till top