FN:s nya hållbarhetsmål - Agenda 2030 - kan bli världens räddning!

 

Bild: The Global Goals, For Sustainable Development 

 
I slutet av september antog världens ledare 17 nya globala hållbarhetsmål som ska komma att gälla för alla människor på jorden från 2016 och fram till 2030. Avtalet tar över efter ”Milleniummålen” som är det avtal som gällt sedan år 2000 och som nu går ut vid årsskiftet. Milleniumavtalets 8 mål har skapat omfattande förbättringar för många länder, bl a när det gäller fattigdom, tillgång till rent vatten och flickors rätt att gå i skolan. Många problem kvarstår dock och det är här Agenda 2030 nu ska ta över.

De nya målen i Agenda 2030 tar ett bredare och djupare grepp på ekonomisk, social och ekologisk utveckling. De handlar fortsatt om fattigdomsbekämpning, jämställdhet och rätt till utbildning men nu tillkommer också frågor och konkretiseringar som t ex arbete åt alla, hälsa, hållbar energi, hållbart jordbruk samt hållbara hav. För de 17 målen finns 169 delmål formulerade för att tydliggöra och konkretisera huvudmålen. Trots detta finns det fortfarande stort utrymme för tolkning. Tanken är att samtliga länder i världen ska själva formulera vad som är viktigt för just dem och på vilket sätt man vill nå målen.
 
När det gäller t ex utsläpp av växthusgaser så kommer världens ledare att träffas i december i år för att komma överens om ett nytt klimatavtal. I avtalet har man valt den frivilliga vägen att alla länder själva sätter sina mål på att reducera utsläppen. Ca två tredjedelar av världens länder har nu lämnat in sina mål till FN och om alla håller sina löften kommer temperaturökningen att stanna på 2,7 grader. Det är bättre än förra årets 3,1 grader, men inte tillräckligt för att hålla 2 gradersmålet som forskarna pekar ut som en kritisk gräns för klimatets stabilitet. Ska vi dessutom vara helt på den säkra sidan bör temperaturökningen inte överskrida 1,5 grader enligt de planetära gränsvärdena. Mer måste alltså göras.

Nu gäller att ta ansvar

Med Agenda 2030 följer att världens länder måste börja agera. Och det kraftfullt! Det är länderna i sig som tillsammans ska uppnå målen på endast 15 år och det finns inget utrymme kvar att förhala utvecklingen, speciellt vad gäller klimatfrågan.

Men trots att läget kan tyckas osäkert och oroväckande, är det många forskare som tycker att Agenda 2030 är en framgång. Till skillnad från förra gången FN höll sitt stora klimatmöte i Köpenhamn, då man inte lyckades komma överens, så har man nu ett avtal som alla länder står bakom. Det bådar gott inför klimatdiskussionerna i december. Forskarna hoppas på att de egna målsättningarna med tiden ska skärpas och bana vägen för en fullt ut hållbar utveckling. Så nu växer hoppet bland världens människor att Agenda 2030 faktiskt kan leda mänskligheten i rätt riktning och rädda både planeten och mänsklighetens framtid. En hållbar livsstil är vad det handlar om.

 

Läs mer:

 Agenda 2030 / Agenda 2030, FN:s klimatavtal, FN:s nya hållbarhetsmål, Milleniummålen, hållbar livsstil / Permalink / 1
#1 - - Bitte:

Måtte något hända nu! 👍🏻🐒

Till top