Höj värdet på dina privata tillgångar – gör dem hållbara

Visste ni att professionella investerare världen över har på senare tid börjat intressera sig för hållbara investeringsobjekt? Fler och fler säljer sina ”smutsiga” och fossila tillgångar och väljer att placera dem i renare och förnybara dito. De har fått upp ögonen för att hållbara tillgångar innebär lägre risk och ger bättre avkastning. 
 
För så är det. Både forskning, studier och erfarenhet har visat att hållbara företag är mer lönsamma och konkurrenskraftiga än de som ännu inte börjat arbeta med hållbarhet (i boken Hållbara Affärer kan du läsa mer om detta). Det här är de stora finansinstituten väl medvetna om och eftersom deras huvudfokus ligger på att skapa säkra placeringar som har en så god framtida värdeutveckling som möjligt, så blir hållbara investeringar mer och mer självklart. Klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor har i deras ögon blivit en riskfaktor som de måste beakta för att undvika värdeminskning och permanenta förluster. Två tydliga exempel på det är kolkraftsverkens negativa värdeutveckling de senaste åren och fastighetsbolagens vilja att miljöcertifiera sina fastigheter för att öka värdet på fastigheterna och skapa en högre lönsamhet. Mats Andersson, f.d. vd på Fjärde AP-fonden, var en av de tidiga pioniärerna som visade att hållbara aktieportföljer var mer lönsamma.
 
Om nu proffsen anser att det är bättre att investera i rena förnybara verksamheter, då borde även vi konsumenter göra likadant. För vem vill sitta kvar med Svarte-Petter i slutändan? Den förflyttning i kapital som nu sker görs i tysthet av förklarliga skäl, ingen ägare av fossiltunga tillgångar vill att värdet ska sjunka innan de hunnit sälja.
 
Samtidigt är det positivt att det sker en kapitalförflyttning. Trycket på företagen att arbeta med hållbarhetsfrågorna ökar från ägarnas sida, samtidigt som företagen själva ser affärsnyttan av att agera.  Det driver på omställningen i ett snabbare tempo, och det har både vi och framtida generationer nytta av. Det är också i företagen som den stora omställningen i samhället måste ske, eftersom det är där de stora klimat- och miljöpåverkande utsläppen sker.

4 tips på hur du går tillväga

Börja med att se över dina placeringar: dina pensioner, fonder och aktier. Var är de placerade? Idag finns det en hel del hållbara alternativ även om de kan vara lite svåra att hitta. Här gäller det att vara lite aktiv och rådfråga bank eller pensionsmäklare. Nedan finns tips på var du själv kan hitta information och vägledning.

Fonder

  • Svanenmärkta fonder – miljömärkning av fonder är något som börjar dyka upp på marknaden och har som avsikt att stimulera ett mer aktivt ägande. På så sätt kan man också själv vara med och driva på den hållbara utvecklingen. Men som vanligt måste man se upp för höga avgifter och fondens utveckling över tid. Läs mer här
  • Hållbarhetsprofilen – ger en vägledning för olika fonders hållbarhetsprofil. Här kan du få en mer övergripande bild av hur fonden placerar och en god inblick i olika fonders klimatinriktning och bredare hållbarhetsarbete.
  • Gröna branschfonder – det här är fonder som placerar i bolag inom miljöteknik och förnybar energi. Dessa fonder har gett bra avkastning och gynnats av den hållbara utvecklingen.

Aktier

Bygg din egna hållbara aktieportfölj. Här har du alla möjligheter att påverka var du vill investera dina pengar och på så sätt utforma din egna hållbar portfölj som grundar sig på dina värderingar. Det kan handla om klimatet och farliga utsläpp, mänskliga rättigheter, tobak, spelbolag, livsmedel med mycket socker och så vidare.  Genom att utesluta vissa branscher och företag visar du också vad som är viktigt och att deras verksamheter inte är attraktiva. På så sätt kan du styra utveckling i en mer hållbar riktning.

Fördelen med att bygga sin egen hållbara aktieportfölj är att du får en skräddarsydd portfölj och att du slipper  avgiften på ca 1,5 % årligen, vilket efter 30 års sparande är ca hälften av det du själv sparat. På Aktieinvests hemsida hittar du all information du behöver.

Sparpengar

Om du även vill ha en bank med hög hållbarhetsprofil så kan det vara intressant att jämföra de olika bankernas hållbarhetsarbete. Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. I Sverige granskas de sju största bankerna samt två mindre banker, Ekobanken och JAK Medlemsbank, de två senare har valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet. På Fair Finance Guide's hemsida kan du kolla upp din bank.

Villa, bil och båt

Dina privata investeringar i boende, bil och båt har också betydelse för värdeutvecklingen och andrahandsvärdet. Till exempel, redan idag kan vi tjäna pengar på att isolera huset, installera senaste hållbara tekniken för värme och ventilation, vilket gör att energiförbrukningen minskar så drastiskt. Men också som en framtida investering då huset ska säljas då låg energiförbrukning är särskilt intressant för potentiella köpare.

Att köpa bil idag är en utmaning. Just nu lever vi i en övergångstid, från bilar som drivs med fossilt bränsle till de som drivs med förnybar energi. Risken för att en dieselbils värde kommer sjunka snabbt är så pass hög att det kanske är bättre att vänta. Även om de har högsta miljöklass.  Utvecklingen på miljöbilssidan går väldigt fort just nu. Bara om vi talar de närmaste åren så kommer många nya elbilar med längre räckvidd ut på marknaden. Miljöproblematiken kring batterierna kommer också att lösas inom en snar framtid. effektivare och billigare batterier samt att man löst miljöproblematiken kring batterier.

Detsamma gäller båtar. Dagens fossilbränslebaserade motorer är på väg att fasas ut, även om de inte kommit lika långt i utvecklingen som bilmotorerna. Men det börjar dyka upp elmotorer, både inom- och utombordare, och det finns fler nya båttyper med lägre vattenmotstånd som absolut är intressanta.

Dina pengar gör skillnad

Vi kan alltså påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning med våra privata besparingar och vårt sätt att investera. Och samtidigt tjäna pengar på det. Ju fler vi blir som väljer hållbara placeringar desto större blir trycket på banker och kapitalförvaltare att erbjuda hållbara fonder, och att få företagen att erbjuda hållbara produkter. Det är till och med så att just placeringen av vårt privata kapital kommer att vara det som visar sig ha störst effekt på klimatet och andra hållbarhetsfrågor.

Att investera hållbart är att bry sig om framtiden Men det är också att vara smart. Samtidigt som du bidrar till en bättre värld tjänar du mer pengar på det. Kan det bli bättre?

 

Läs mer:Aktuellt, Shoppa hållbart / Fair finance guide, gröna branschfonder, hållbar livsstil, hållbara besparingar, hållbara tillgångar, hållbarhetsprofilen, privata tillgångar, svanenmärkta fonder / Permalink / 0
Till top