Bli rik på hållbart sparande!

Carl Rosén har skrivit boken "Bli rik på hållbart företagande" där han steg för steg visar hur var och en kan bygga upp ett hållbart och etiskt sparande. Genom att utgå från sina egna värderingar kan man bygga upp en hållbar portfölj av tjänstepensionen, premiepensionen och privat sparande i aktier och fonder. Carl menar att genom att välja rätt aktier, fonder och livbolag kan du skapa en portfölj som är etiskt hållbar och som dessutom ger bättre avkastning.
 
Fler och fler investerare avyttrar sina fossiltunga tillgångar till renare förnyelsebara tillgångar. Det pågår en av de större kapitalförflyttningarna i mänsklighetens historia just nu runt om i världen. Av förklarliga skäl talar man inte allt för högt om detta eftersom fossiltunga industrier snabbt skulle förlora i värde om det blev allmännt känt. Något som man faktiskt redan nu ser hända.
 
Inversterare gör det, universitet gör det, städer gör det: divesterar sig ur fossila tillgångar till förmån till förnyelsebara. Så häng på, gör likadant som proffsen och stå inte kvar sist med Svarte Petter.
 
Läs mer:


Ytterligare inspiration / fossiltunga, hållbart sparande, investeringar / Permalink / 0
Till top