Årets viktigaste bok – den perfekta julklappen!

 

Aldrig tidigare har det varit viktigare att få fart på klimat- och hållbarhetsarbetet i företagen. Kunskapen och lösningarna finns. Boken ”Hållbara affärer” är en ny och unik bok som visar hur man praktiskt går tillväga och svarar på frågor som:

 • Hur gör man för att ställa om till ett hållbart företag?
 • Lönar det sig med hållbara affärer?
 • Hur har andra företag gjort?

Du får också träffa företagsledare från 14 företag inom olika branscher som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, och hur det hjälpt dem att nå framgång. Möt bland andra ABB, Filippa K, E.ON, Tesla och Vasakronan.

”Vi vill hjälpa våra kunder att leva mer hållbart och samtidigt ha en positiv inverkan på de samhällen där vi verkar”
Steve Howard, CSO IKEA

” Jag vill verka för att alla investeringar blir fossilfria. Det är det allra viktigaste, för att minska vår klimatpåverkan .”
Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar AB, f.d. meteorolog.

” Vårt uppdrag är att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden Nyckeln till framgången har varit att satsa på den sociala hållbarheten i företaget. ”
Monica Lingegård, vd Samhall.

Hållbara affärer är en lättläst och pedagogisk bok som i en positiv anda visar att hållbara företag skapar konkurrenskraft och lönsamhet. Den perfekta julklappen till kollegor, medarbetare, kunder och vänner.

Adlibris       Bokus          CDON

Aktuellt / hållbara affärer, julklapp, viktigaste bok / Permalink / 2

Agenda 2030 – Mål 6 Rent vatten och sanitet

Mål 6 i FN:s 17 mål för hållbar utveckling handlar om att säkerställa tillgång till rent vatten och en hållbar hantering av vatten och sanitet. För alla. Enligt överenskommelsen i Agenda 2030 är rent vatten grunden för allt levande på jorden och också en förutsättning för livsmedelsproduktion, industriell verksamhet och energiproduktion. Men tillgången på rent vatten hotas av vårt sätt att förorena vattnet och av klimatförändringarna. Brist på vatten medför att människor måste söka sig nya boplatser. Risken är därför hög att vattenbrist leder till både flyktingströmmar och konflikter.
 
Avsaknaden av sanitet och vattenrening skapar problem för miljontals människor. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor där bristen på vatten och sanitet påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att de förlorar inkomstmöjligheter och att flickor missar skoldagar i jakten på vatten. Den personliga säkerheten är också svår då många kvinnor och flickor tvingas uppsöka avskilda platser för att utföra sina behov och hitta vatten.
 
Även i Sverige, som normalt sett har god tillgång på vatten, har vi fått uppleva problem med vattenbrist på senare år. Under sommaren 2016 blev situationen akut framför allt på Gotland, Öland, i sydöstra Sverige och Stockholms skärgård. Värst var det på Öland och Gotland där det saknas motsvarande ett helt års nederbörd. För att lösa vattenförsörjningen på Öland körde man lastbilar med dricksvatten från fastlandet och på Gotland planerar de bygga en avsaltningsanläggning. 
 
Delmål för mål 6
 • Senast 2030 säkerställa en allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

 • Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus.

 • Att till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material. Därtill ska andelen obehandlat avloppsvatten halveras och man ska väsentligt öka återvinningen av färskvatten.

 • Till 2030 ska alla sektorer väsentligt effektivisera vattenanvändningen samt säkerställa en långsiktigt hållbar användning av färskvatten.

 • Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbeten.

 • Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen: i berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

 • Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för att öka kapaciteten av vatten- och sanitetslösningar i utvecklingsländer.

 • Stödja och stärka de lokala samhällenas arbete med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

 

Vad kan du och jag göra?

 • Använda färskvatten med stor försiktighet och respekt
 • Att aldrig hälla ut kemikalier, mediciner och andra giftiga föreningar i avloppet
 • Använda hygienartiklar och rengöringsmedel som inte innehåller mikroplaster

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

Det finns tillräckligt med sötvatten på planeten, men på grund av dålig infrastruktur dör miljontals människor av sjukdomar som är förknippade med otillräcklig vattenförsörjning, sanitet och hygien. Rent och tillgängligt vatten för alla är därför viktigt för en hållbar utveckling.

 • 2,4 miljarder människor saknar tillgång till grundläggande sanitet, såsom toaletter eller latriner
 • Mer än 80 procent av allt avloppsvatten från mänsklig aktivitet släpps ut i sjöar, floder eller hav utan någon rening
 • Nästan 1.000 barn dör varje dag på grund av vatten- och sanitetsrelaterade diarrésjukdomar
 • Cirka 70 procent av all färskvattenanvändning används för bevattning
 • Översvämningar och andra vattenrelaterade katastrofer svarar för 70 procent av alla dödsfall kopplat till naturkatastrofer
 • Vattenkraft är idag den viktigaste källan för förnybar energi, och som 2011 stod för 16 procent av den totala elproduktionen i hela världen


Agenda 2030

 

Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.

 

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 

Agenda 2030 / Agenda 2030, mål 6 / Permalink / 0

Fast fashion – är det en hållbar modetrend?

Försäljningen av kläder har ökat dramatiskt under de senaste 15 åren. Under perioden 2000 till 2014 ökade antalet plagg som vi köper med i genomsnitt 60 procent. Trycket från sociala medier och modebloggar skapar en ökad efterfrågan på nyheter. Så därför har snabbhet och anpassning till kundernas efterfrågan drivit fram nya affärsmodeller inom modebranschen.
 
Fast fashion är en strategi som utvecklats för att snabbt och ofta komma ut med nya kollektioner som ska locka till ökad konsumtion. Det var länge sedan klädkedjorna enbart erbjöd en vår- och en höstkollektion, numer pumpas nya kollektioner ut i stort sett kontinuerligt. Det spanska märket Zara är kända för sin fast-fashion-filosofi där man producerar många men små kollektioner för att få kunderna att komma oftare till butikerna. En undersökning som genomförts av konsultföretaget Accenture visar att Zaras butiker besöks i snitt fyra gånger oftare än sina konkurrenters, just därför att de ständigt presenterar nya kollektioner. Numer drivs många av klädeskedjorna av fast-fashion-filosofin.
 
Fast fashion ställer stora krav på företagen: snabbhet och förmåga att komma ut med nya kollektioner gör att företagen måste ha full kontroll på hela värdekedjan, från produktion och logistik till butikerna. Tack vare kostnadsbesparingar och en ökad efterfrågan har många klädesföretag lyckats skapa en god tillväxt, vilket naturligtvis är bra både för företagen och konsumenternas valmöjligheter. Men hur hållbart är det?

 

Är fast fashion hållbart?

Fast fashion har inneburit flera saker. Dels har konsumenternas garderober vuxit i omfång, men också att de byts ut i ett snabbare tempo. Undersökningar visar att vi behåller våra plagg i snitt cirka hälften så länge som för 15 år sedan. Och att många av plaggen används färre än 10 ggr innan de sorteras ut.

Tillverkningen av kläder kräver stora resurser, och både det miljömässiga och sociala priset är ofta högt. Stora mängder vatten och kemikalier krävs, och utsläppen av växthusgaser är betydande. Allt för ofta får vi också rapporter om underbetalda fabriksarbetare som exponeras för giftiga kemikalier och farliga arbetsmiljöer. Ju mer vi konsumerar desto större påverkan får vi på miljön och människor. Så masskonsumtion och slit- och släng hör inte ihop med hållbarhet.

Enligt klädesindustrin själva är den stora trenden inom branschen just hållbarhet. Jag var på den stora Formexmässan 2014 där alla talade om hållbarhet i alla dess dimensioner och att detta snart skulle vara en hygienfaktor i modebranschen. Optimismen var stor, så även hos mig. Se gärna mitt blogginlägg om mässan. Sedan dess har vi inte sett så mycket av hållbarhetstrenden i praktiken ute i butikerna, även om det interna hållbarhetsarbetet i flera av klädesföretagen är imponerande.

Risker för modebranschen

Hållbarhetsaspekterna i företag generellt får allt större betydelse både hos kunder, medarbetare och investerare.  Företag med en hög hållbarhetsprofil är mer lönsamma och värderas oftast högre än de företag som kör på som tidigare. Konsumenternas medvetenhet ökar och därmed också riskerna med att klädeskedjorna inte agera. En motreaktion kan komma snabbt. I investerarled talar man om risken för stranded assets, och det kommer att drabba även modebranschen om inget görs.

Hur kan vi konsumenter klä oss mer hållbart?

Här är några tips på hur man köper och använder kläder mer hållbart.

 • Köp kläder av tidlös design och kvalitet som håller länge
 • Fråga efter hållbara kläder. Både miljö- och arbetsmiljömässigt. Konsumentkraft funkar.
 • Välj material som är förnybara och återvinningsbara, ej gjorda av fossila källor
 • Köp färre plagg som går att kombinera på ett roligt sätt
 • Förnya din garderob genom klädbytardagar med vänner och bekanta
 • Vädra kläderna så slipper du tvätta så ofta. Laga och lappa.
 • Sälj på second hand, ge bort eller återvinn.

 

Läs mer:

Shoppa hållbart / fast fashion, hållbart mode / Permalink / 0
Till top