Tillsammans för klimatet!

Så idag var det äntligen dags att visa våra politiker att vi vill ha ett nytt globalt avtal för hållbarhet och rättvisa. Tillsammans med miljontals människor på över 2000 olika platser världen över, samlades vi Stockholmare på Norra Latins skolgård för att demonstrera för ett nytt globalt klimatavtal. Manifestationen tog plats på ett drygt 20-tal platser runt om i landet.
 
Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen, inledde manifestationen med ett tal om Sveriges arbete i hållbarhetsfrågan. Ett av budskapen var: varför ska arbetskraft beskattas så hårt när inte naturresurser eller energi gör det. Enligt Anders kommer 60 procent av alla skatteintäkter från beskattning av arbete, men endast 5 procent från resurser och energi. Tänkvärt verkligen. Demonstration gick från Norra Latin genom city, med avslutning vid Mynttorget.
 
Uppskattningsvis, enligt arrangörerna, deltog sammanlagt 10 000 människor. I Paris där demonstrationsförbud rådde ställde människor istället ut ca 20 000 skor för att visa sitt stöd. Runt om i värden deltog över en halv miljon människor.
Världen över har hittills uppskattningsvis 570 000 människor demonstrerat i 175 länder, enligt den internationella kampanjorganisationen Avaaz. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2911737-bred-samling-for-klimatet#sthash.t5PVhGFy.zGP4B8DR.dpuf
Världen över har hittills uppskattningsvis 570 000 människor demonstrerat i 175 länder, enligt den internationella kampanjorganisationen Avaaz. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2911737-bred-samling-for-klimatet#sthash.t5PVhGFy.zGP4B8DR.dpuf
 
Tack alla som bidrog till ett stöd för våra politiska ledare! Nu önskar vi dem alla lycka till de kommande två veckorna på FN:s stora klimatmöte i Paris. Planetens, ekosystemets och mänsklighetens viktigaste möte någonsin! Låt det bli ett signerat avtal!
 
Läs mer:
Aktuellt / Agenda 2030, klimatet, tillsammans för klimatet / Permalink / 1

Kraftfullt ledarskap och full transparens – nödvändigt i ett hållbart samhälle

Central tèrmica de Barentsburg Att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning kräver stora insatser både i form av forskning, lösningar och investeringar, samt ett starkt ledarskap. Att ställa om är nödvändigt, att inte göra något skulle kosta samhället oändligt mycket mer. Beräkningar visar att värdet på miljöförstöringen uppgår till otroliga 47 000 miljarder kronor, eller 13 procent av den globala BNP:n. Det här är alltså obetalda kostnader som företagen lämnar efter sig till framtida generationer att ta hand om, genom sitt sätt att exploatera naturresurser utan att ta det fulla ansvaret. Detta enligt en rapport skriven på uppdrag av TEEB for business coalition 2013 (paraplyorganisation för allt från världsbanken till WWF).

De sektorer som enligt rapporten orsakar störst obetalda kostnader är kolindustrin, boskapsuppfödning, vete och risodling. Rapporten visar också att de obetalda kostnaderna för dessa branscher är betydligt högre än de vinster som görs i respektive bransch. Det innebär att om de skulle ta det fulla kostnadsansvaret för utnyttjandet av naturresurserna, skulle priset stiga avsevärt. De låga priserna är alltså en chimär av konkurrenskraft och effektivitet, något som inte är lätt att genomskåda för potentiella kunder.

Om vi ska klara att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle, då räcker det inte med att konsumenter släcker lampor, äter mindre kött eller cyklar till jobbet. Det behövs betydligt kraftfullare insatser än så. Våra politiska ledare och alla företag måste göra sitt. Kraftfullt ledarskap, helhetsansvar och full transparens kan få utvecklingen i en hållbar riktning.

Vi står i ett vägskäl och det är nu vi måste bestämma oss. Innan det blir för sent att agera. Frågan vi måste ställa oss är om vi vill bidra till en hållbar utveckling av vår planet, eller om vi inte bryr oss om vår framtid och kommande generationer. Särskilt viktigt är det att lobbyister, opinionsbildare och personer med makt tar ställning.

Så om man får önska sig något nu inför Parismötet och den analkande julen så är det ett kraftfullt politiskt ledarskap och ett näringsliv som med full transparens tar hela ansvar. Då kan vi alla hjälpas åt att driva utvecklingen i en hållbar riktning; politiker, näringsliv och konsumenter.   

Några exempel på hur tokigt det kan bli:

Dubbdäcken orsak till hälsoproblem ifrågasätts

I fredagens SVT Opinion kunde vi läsa hur Umeå Universitet och Svenska Miljöinstitutet IVL mörkat den verkliga orsaken till varför partiklar i luften skördar så många dödsoffer. Totalt dör drygt 5000 personer i Sverige varje år på grund av luftföroreningar. I ett pressmeddelande i januari i år gick parterna ut med att det är dubbdäcken som är den huvudsakliga orsaken till att partiklar genereras lokalt och därmed ger upphov till hälsoproblemen. Trots att forskningsstudien som pressmeddelandet relaterade till tydligt visar att det är de mycket små partiklarna (PM 2,5) som genereras vid förbränning av kol, ved och sopor samt avgaser från främst diesellastbilar, som är de mest hälsovådliga. Studien visar att partiklar som rivs upp av dubbdäcken är betydligt större i storlek och tros därför inte ha samma negativa hälsoeffekt. Om det nu är energibolagen och transportföretagen som genererar de farligaste partiklarna, varför fokuserar vi då mest på att få ned dubbdäckspartiklarna? 

Djuruppfödning skapar större klimatpåverkan än vad som framkommer i media

Soja fg01De flesta av oss är medvetna om att vi ska äta mindre kött på grund av hög belastning på klimatet, men kanske inte till vilken utsträckning det gäller. Enligt livsmedelsverket släpps 26-30 kg koldioxid ut per kg kött som vi äter. I Sverige innebär det i snitt att 20 procent av våra personliga utsläpp kommer från biffen. Men om fodret som djuren äter har odlats på mark som tidigare varit regnskog så kan utsläppen snabbt bli 700 kg per kg kött. I snitt äter svensken ca 20 kg nötkött per år, enligt statistik från Svenskt Kött. Om nötkreaturen då ätit foder från gamla regnskogsmarker innebär det ett utsläpp på 14 ton per person och år, bara från köttet. Att jämföra med det totala genomsnittet på drygt 4 ton per person och år som inkluderar transporter, boende, mat och shopping räknat inom Sverige. Plötsligt blir utsläppen av vårt köttätande gigantiskt och totalt dominerande i sin proportion. Något som det talas relativt lite om från djurhållningsbranschen, miljöorganisationer och politiker. Vad det beror på vill ”Cowspiracy” ge sitt perspektiv och svar på, en film som du kan se på Netflix. Filmen visar hela den mörka storyn bakom djuruppfödning i USA och Sydamerika och där lobbyister för djurhållningsbranschen inte drar sig för att mörka sanningen.

Aktuellt / Agenda 2030, hållbart samhälle, miljöförstöring, transparens / Permalink / 0

Halvera!

Vårt samhälle och vår livsstil bygger på att alla resurser är oändliga och att naturens förmåga att ta hand om våra sopor och utsläpp är obegränsat. Fram till 1980-talet fungerade det ganska väl, jordens resurser räckte för att sörja för den industrialiserade världens ökande konsumtion. Idag är det fler länder och fler människor än någonsin som lever med samma standard och livsstil som vi gör. Det har gjort att vi idag har nått gränsen för vad jorden klarar, på flera områden som t ex klimatet och den ekologiska mångfalden.
 
Om alla människor ska leva på samma nivå som vi gör i Sverige så skulle det krävas drygt tre jordklot. Och dessa finns inte. Som ett snitt förbrukar jordens befolkning 1,5 jordklot vilket även det innebär att vi knaprar på framtida generationers resurser. För att skapa rättvisa och samtidigt säkerställa kommande generationers rättigheter måste vi nu ställa om vår livsstil så att den blir långsiktigt hållbar.

Halvera förbrukningen

Ett bra tankesätt att omedelbart minska sin resursförbrukning och påverkan på miljön är att halvera allt som går. Då minskar ditt ekologiska fotavtryck i ett slag och din livsstil tar ett stort kliv i en hållbar riktning!  Här kommer några förslag:

  • Halvera vattenstrålen
  • Halvera mängden schampo
  • Halvera antalet plastkassar
  • Halvera antalet resor med bil
  • Halvera mängden nötkött
  • Halvera mängden rengöringsmedel
  • Halvera elförbrukningen
  • Halvera antalet flygresor
  • Halvera inköpen av kläder
Tänk som gamla generationer gjorde: snåla, byta, begagnat, kvalitet, återbruk, laga, återvinn. Och så lägg till ekologiskt och miljömärkt. De var av nöden tvungna att vara kloka – vi börjar komma dit hän fast av andra skäl.
 
Läs mer:
 
Bo & lev hållbart / halvera, hållbar livsstil, resursförbrukning / Permalink / 2
Till top