Sommar, sol och bloggsemester. Här är apparna som hjälper dig att välja grönt!

Nu är det sommar och sol igen och därför är det dags att ta bloggsemester. Så här kommer det sista inlägget för sommaren som tipsar om olika gröna appar och hemsidor som hjälper dig att göra hållbara val i vardagen. Flera av dem är mycket användbara, till exempel då man står i butiken och undrar vad man ska köpa för mat, leksaker eller rengöringsmedel. Eller då man tycker att elräkningen är för hög. Då är nedan appar ett stort stöd på vägen i våra hållbara resor.
 
Trevlig sommar till er alla så ses vi igen i början av augusti!

Användbara appar:

  • Open Green Map: App som hjälper dig att lokalt hitta gröna butiker, återvinningsstationer, service för cyklar, parker etc som gör livet hälsosammare och grönare. Väldigt användbar i ditt närområde. Några exempel på städer som har tagit fram en Open Green Map är Stockholm, Malmö, Karlskrona och Blekinge. Kartorna kompletteras hela tiden och allt fler städer gör sådana här kartor.

  • Grön Guide: Naturskyddsföreningens app för en grönare vardag. Här hittar du tips på många olika områden som hur man minskar gifter på dagis, hur man försäkrar sig grönt, hur man blir grönare på jobbet, ekologisk mat med mer. Många tips är lite udda och sådant som man kanske inte tänker på direkt i vardagen.

  • Källsortera: SITA’s app som hjälper dig att sortera dina sopor rätt. Här kan du få tips på hur man återvinner det mesta ett hem kan behöva göra sig av med, från adventsljusstakar och akvariefiskar till växellådsolja och yoghurtburkar. Mycket detaljerad och användbar app.

  • ELIQ: Appen tillsammans med ett litet teknikkitt som gör att du kan mäta elförbrukningen i ditt hem i realtid och därmed hitta dina eltjuvar. På så sätt kan du identifiera vad som drar mycket el och åtgärda det. Energisnålt är lika med hållbart. Elbolagen erbjuder liknande tjänster.

  • Grannsaker: Hemsida där du kan registrera dig för att låna och låna ut till dina grannar. Det blir allt mer populärt att inte äga allt själv utan istället hitta delningstjänster som gör det både billigare och trevligare. Genom att låna och låna ut får du närmare kontakt med dina grannar och det stärker granngemenskapen, något som vi mår bra av enligt forskare.

  • Buycott: Visa med din plånbok vilka varor och producenter du vill gynna, appen ger info om vilka företag som står bakom varumärket så att du enkelt kan välja bort företag du inte sympatiserar med. Du kan också själv vara med och bidra genom att registrera produkter på Buycott och göra en rekommendation eller avråda från att köpa produkten.
 
Aktuellt, Bo & lev hållbart / gröna appar / Permalink / 2

Att byta till ekologiskt visar sig vara helt rätt!

Gronsaker (1)

För första gången har ett stort forskningsprojekt studerat den så kallade cocktaileffekten av olika restkemikaIier i kroppen och vad det betyder för uppkomsten av cancer. Studien visar att en blandning av kemikalier kan ge upphov till cancer även vid mycket låga doser även om de enskilda kemikalierna var och en för sig anses som ofarliga. Cocktaileffekten är något som många varnat för under lång tid.

Byt till eko!

Studien är en del av det större forskningsprojektet Halix där 174 forskare från 28 länder ingår. I studien undersökte man 85 ”ofarliga” kemikalier varav 50 av dessa visade sig kunna ge upphov till cancer när de kombinerades med andra kemikalier. Professor Wilhelm Engström vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala som lett ett av delprojekten, menar att resultaten av studien på kort sikt bör leda till att kraven på nya kemikalier skärps och att på längre sikt att vi måste övergå till giftfria ekologiska odlingar.

Var tredje drabbas av cancer

Idag kommer vi i kontakt med flera tusen kemikalier i vår vardagsmiljö via maten, kläder, möbler, byggmaterial, rengöringsmedel och så vidare. Kemikalier som alltså var och en kan vara ofarliga men i en kombination kan bli cancerframkallande. Alla tidigare studier är baserade endast på en kemikalie i taget och därför har kunskapen om kombinationseffekten varit noll.

Cancer ökar stadigt. Idag drabbas var tredje av cancer någon gång under sitt liv. Cancer kopplas oftast med rökning, fetma, inaktivitet, processad mat och luftföroreningar. Nu får vi alltså lägga till cocktaileffekten. Så även om det behövs mer forskning och kunskap på området finns det ingen anledning att vänta, försiktighetsprincipen tillhör en av mina favoriter när det gäller hållbarhet. #byttilleko!

*     *     *

Läs mer:

Aktuellt, Drick & ät hållbart / cocktaileffekten, ekologiskt / Permalink / 2

The Guardian tar kraftfull ställning för klimatet!

The Guardian har genom sin kampanj ”Keep it in the ground” låtit Minecraft bygga en karta för staden Climate Hope City. Här får du en fyra minuter lång demo av staden där olika hållbara lösningar visas upp, sådana som redan finns att tillgå idag eller är under utveckling. En spännande vandring!

Varför gör då the Guardian en sådan karta? Och vad föranleder en sådan stor satsning som "Keep it in the ground"-kampanjen?

Modigt Guardian!

The Guardian har tagit en proaktiv ställning för klimatet och har bestämt sig för att lyfta frågan till dess rätta plats: överst på agendan. Genom att göra det vill man nå ut till styrelserummen och till alla de som har ”miljarder av dollar till sitt förfogande”.
- En sådan här kampanj startar man inte om man inte bestämt sig för att vinna, säger The Guardian's chefredaktör Alan Rusbridger.

Enligt Rusbridger är en av anledningarna till att klimatfrågan hamnar i kölvattnet att det är långsamma och abstrakta förändringar. Därför räknas detta inte som hett nyhetsstoff av journalistkåren. Så när forskarna gång på gång försöker få uppmärksamhet från media tenderar de att ignoreras.

Vad kommer jag ångra mest att jag inte gjorde?

Nu i sommar kommer Rusbridger lämna the Guardian efter 20 år. Så i julas funderade han på vad han mest skulle komma att ångra att han inte gjorde medan han hade makten över nyhetsflödet.
- Jag kom fram till att det inte var mycket jag skulle ångra, endast ett område: att vi inte gjort rättvisa åt denna enorma, överskuggande, överväldigande fråga om klimatförändringarna och vad den kommer att orsaka våra barn och barnbarn.

Genom kampanjen har Rusbridger avsatt de bästa av resurser för att lyfta frågan till dess rätta plats: sju  klimatjournalister och redaktörer samt ett team på 28 externa experter. Klimatskeptikerna kommer att få mindre utrymme i nyhetsflödet och politiker kommer att stå i fokus för att påverka dem att börja agera. Som grädde på moset strömmar många nya läsare in till tidningen tack vare kampanjen.

En beundransvärd kampanj som jag gärna ställer mig bakom!

*     *     *

Läs mer:

 

 

Aktuellt, Ytterligare inspiration / Climate Hope City, Guardian, klimatförändringar / Permalink / 0
Till top