God Ekologisk Jul och ett Gott Nytt Hållbart År!

Merope

Det har varit 13 grader varmt idag och november månad satte nytt värmerekord. Oavsett om just detta är en naturlig variation eller ej, så vet vi att klimatförändringen pågår runt omkring oss – sakta men säkert mot ett varmare klimat.

Men nu finns det hopp. 2015 är året då världens globala ledare lyckades komma överens om två stora frågor: hållbar utveckling i Agenda 2030 och ett nytt klimatavtal för att begränsa uppvärmningen av planeten. Förvisso börjar inte klimatavtalet att gälla förrän år 2020, men nu när vi alla vet att det blir av och att ju snabbare vi ställer om desto bättre, så är det lika bra att ställa om så snart som möjligt. Avtalen är helt världsunika och kan vara de som blir världens räddning. Våra globala politiska ledare har nu gjort sitt, nu är det världens länder som måste börja agera.

Vilka är det då som ska se till att genomföra omställningen? Rent handgripligen är det tre grupper i samhället som kan driva på.

  • Politiker kan införa ramverk och incitament som gynnar omställningen. De kan skapa mål och visioner som inspirerar till förändring och de kan informera och visa på goda exempel som leder oss i rätt riktning.
  • Näringslivet kan ta ett beslut att ställa om sina verksamheter att bli långsiktigt hållbara, oavsett om politikerna agerar eller ej. De kan göra det lätt för konsumenter att välja rätt genom att profilera sina produkter och tjänster på ett tydligt och transparent sätt.
  • Vi konsumenter kan genom att aktivt välja produkter och tjänster som är ekologiska, förnyelsebara, certifierade och rättvisemärkta sätta press på producenterna. Och så kan vi vara så resurssnåla som möjligt.

Indirekt finns det många fler grupper som kan vara med och hjälpa till att snabba på processen. Dels kan media ta sitt ansvar och göra som The Guardian; ta ställning för klimatet, visa på goda exempel, påverka beslutsfattare och ignorera de som aktivt bromsar utvecklingen. Vetenskap och forskning måste också få en större tyngd i samhällsprocessen. Forskningsresultat och ny teknik måste lyftas fram och tas tillvara på ett sätt så att samhället kan dra nytta av kunskapen och de nya innovativa lösningarna på ett effektivare sätt.

En bättre värld

Under jul och nyårshelgerna har vi ofta lite extra tid för eftertanke och reflektion. Kanske julskinkan ska vara ekologisk? Eller fundera på om det är dags att byta till grönt elavtal? Om alla drar sitt strå till stacken så kommer omställningen att gå i ett vips. Utan att vi märker av några uppoffringar. Tvärtom, genom att ställa om får vi en bättre och mer attraktiv värld. En mer demokratisk, jämlik, renare och mer hälsosam värld. Låt 2016 bli ett år i hållbarhetens tecken!

Nu är det dags för lite bloggledighet, vi ses igen den 10 januari!

God Ekologisk Jul och ett Gott Nytt Hållbart År!

 

Läs mer:

Aktuellt / Agenda 2030, ekologisk, hållbart, klimatavtal / Permalink / 2

Paris levererar! Grattis världen och framtida generationer!

Det har skrivits historia. Ett nytt globalt klimatavtal har tecknats. Världen kan andas ut.
 
Det var med stor glädje som världens politiska ledarskap kunde rapportera om det signerade klimatavtalet. Det var ingen tvekan om att världens ledare andades ut och gladdes åt att ha fört avtalet i hamn. En av världshistoriens viktigaste överenskommelser.

Det som är mest glädjande är att världen nu har ett rättsligt bindande avtal och att världens länder nu har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Avtalet landade dessutom i en liten, men ytterst viktig skärpning: att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader som är den planetära gränsen för att säkra klimatet. Texten säger också att länder successivt ska skärpa sina åtaganden.  De globala utsläppen ska ha nått sin högsta nivå "så snart som möjligt" för att sedan minska. Avtalet börjar gälla år 2020 med avstämningar var femte år med start 2018. Så även om de 185 länder som har lämnat in frivilliga nationella klimatplaner i dagsläget inte klarar tvågradersmålet, så gör skrivningen i det nya avtalet att kraven kan skärpas med tiden.

Det här avtalet ger en tydlig signal till alla länder, städer, företag och alla oss vanliga människor att skyndsamt ställa om. Vi kan alla tillsammans klara klimatutmaningen. Tillsammans med Agenda 2030, FN:s globala avtal för hållbar utveckling som antogs i september i år, kan mänskligheten börja tro på en mer hållbar utveckling.

Äntligen, äntligen, äntligen kan vi börja känna hopp inför framtiden! Det här var den bästa julklappen!

 

Läs mer:

Agenda 2030, Aktuellt / Paris, globalt klimatavtal / Permalink / 2

Visste ni att…?

  • … trots att klimatförändringarna är både påtagliga och mätbara redan nu, och att 97 procent av världens klimatforskare är eniga om orsaken, så fortsätter de stora oljebolagen att leta efter nya olje- och kolfyndigheter?
  • … finansiering av fossila tillgångar ofta sker med våra privata sparpengar i fonder, bankmedel och pensionsfonder?
  • … många stora finansieringsinstitut och pensionsfonder aktivt avyttrar sina fossila tillgångar på grund av för hög risk?
  • … oljeindustrin fortfarande efter 100 år subventioneras på i storleksordningen 5000 miljarder kronor per år enligt International Energy Agency (IEA)?
  • … fortfarande 2015 så behöver inte företagen ta det hela ansvaret för sin påverkan på natur och människor?


Behovet av ett globalt hållbarhetsavtal är avgörande för planetens och mänsklighetens framtid. Nu gäller det att FN:s pågående klimatmöte i Paris, COP21, kommer ut med ett rykande färskt avtal som möjliggör en ny hållbar riktning för världen. Till helgen bör vi ha besked!

Vill du mäta din egen klimatpåverkan?
Testa på Klimatkontot, IVL Svenska Miljöinstitutet, klicka på bilden nedan. Här får du en tydlig bild om var dina utsläpp kommer ifrån och också tips om hur du kan minska dem.

 

 

Läs mer:

Aktuellt / klimatförändringar, klimatkontot / Permalink / 0
Till top