Potatisens revansch

 
Från att vara starkt ifrågasatt lyfts nu potatisen fram som ett superlivsmedel. När stormen kring potatis nu lagt sig så vill många experter lyfta fram potatisen igen som klimatsmart, näringsrik och ge hög mättnadskänsla per kalori räknat.
 
Länge har potatisen haft dåligt rykte om sig att ha ett högt GI-värde och därför orsaka att vi lägger på oss vikt. I jämförelse med pasta och ris är potatisen fattig på kolhydrater, endast 17 procent jämfört med 35 procent. Och dessutom innehåller den mer näring, fibrer och antioxidanter. Behåller man skalet och låter potatisen kallna efter koket så omvandlas stärkelsen så att den bryts ned långsammare vilket gör att GI-värdet sjunker.
 
Potatis är hållbart
 
Potatis kallas numer för ett superlivsmedel. Mycket beroende på att den är både nyttig och det livsmedel som mättar mest räknat per kalori. Då man odlar potatis får man dessutom ett högt utbyte i förhållande till den insats som krävs av energi, vatten och gödsel. Det gör den till en hållbar gröda. Potatisen räknas också till de livsmedel som bidrar med minst utsläpp av växthusgaser. Genom att dessutom välja närodlad och ekologisk potatis bidrar du till så liten miljöpåverkan som möjligt.
 
All potatis är inte nyttig
 
Chips, pommes frites och pulvermos tillhör inte den nyttiga potatisen. Här har vi snabba kolhydrater och dåliga fetter och många av de nyttiga näringsämnena har gått förlorade. Nej, istället bör du koka eller ugnsbaka potatisen. Då gör potatisen skäl för namnet superlivsmedel som nyttigt, mättande, klimatsmart och miljövänligt! Kan det bli bättre?

 

Läs mer:

Drick & ät hållbart / Klimatsmart, nyttigt, potatis / Permalink / 0

Ohållbart att inte köpa hållbar bomull

Intresset för hållbar och ekologisk bomull är lågt. Anledningen är att varken konsumenter eller företag  efterfrågar det. Bomull tillhör de grödor som belastar miljön hårdast och odlingsmetoderna måste därför ställas om till att bli mer hållbara.
 
Positivt är att produktionen av hållbar bomull ökar i världen och idag står den för cirka 15 procent. Men endast 20 procent säljs som hållbar eftersom ingen frågar efter det. Detta enligt WWF, Solidaridad och Pesticide Action Network. En starkare efterfrågan skulle göra så att omställningen går snabbare. Bomull hittar man i kläder, möbler, alla typer av hemtextilier och i hygienartiklar mm.
 
Att odla bomull är ingen hållbar process

Konventionell odling av bomull är idag ingen hållbar process. Även om bomull är ett naturligt material, vilket är bra i sig, så har processerna för den konventionella odlingen utvecklats till en av de tuffaste för miljön. Förutom att bomullsodlingarna kräver stora mängder vatten och kemikalier, förstör de odlingsbar mark genom att förgifta och erodera jorden. Och en osund affärsmodell i branschen leder till skuldsatta jordbrukare, dåliga arbetsförhållanden och barnarbete. En stor del av den bomull som odlas är också genmanipulerad, trots att riskerna med det inte är kartlagda och vinsterna med att göra det små. Idag står bomullen för 40 procent av världens behov av textilfibrer, så odlingsmetoden har stor betydelse för natur, människor och djur.
 • Stora mängder hälsovådliga och miljöfarliga kemikalier används i odling av bomull
  Cirka 25 procent av den totala användningen av bekämpningsmedel i världen går till bomullsplantagerna. Förutom att insekter och ogräs dödas, påverkas andra djurarters naturliga funktioner och bönderna blir sjuka. Samtidigt sprids gifterna i naturen och blir till en del av näringskedjan.
 • Stora mängder sötvatten används i processen
  Att producera ett kilo bomull kräver upp emot 29 000 liter sötvatten. Att bomull ofta odlas i torra områden i världen gör inte saken bättre. Den konventionella odlingens stora behov av färskvatten påverkar vattnets kretslopp, den biologiska mångfalden och bidrar till att människor i dessa områden lider svår brist på sötvatten.


Vad innebär hållbar och ekologisk bomull

Bomull kan odlas mer hållbart med effektivare bevattningsmetoder och kraftigt reducerad användning av bekämpningsmedel. Helt ekologiska metoder finns, men står än så länge för en väldigt lite andel av den totala produktionen. Den ekologiska bomullen är att föredra då den hushållar med naturresurser som vatten och odlingsbar mark, fri från bekämpningsmedel, bevarar jordens bördighet och skapar ett kretslopp av näringsämnena. Dessutom slipper bönderna hantera giftiga och dyra kemikalier, så drivkrafterna är starka för att utveckla ekologisk odling av bomull. Men här krävs mer utveckling enligt WWF. Så vi får se mer hållbart producerad bomull som ett bra steg på vägen mot helt ekologisk bomull. Ett exempel är IKEA som nu byter ut all konventionell bomull till mer hållbar bomull i alla sina textilier.

Rösta med plånboken och påverka din arbetsplats

Större efterfrågan skulle få fler bönder att ställa om till mer hållbar eller ekologisk bomull. Här är två möjliga vägar för att öka efterfrågan.

 • Som konsument:
  Det vi frågar efter vill butikerna erbjuda. Ju oftare vi frågar desto större blir trycket på butikerna. Fråga efter ekologiska och mer hållbara alternativ, ofta kan de erbjuda det.
 • Som yrkesarbetare:
  En ny trend är att företagen vill hjälpa sina kunder att leva mer hållbart. Det är en bra trend som behöver stärkas. Vi som individer kan påverka våra arbetsgivare att agera mer hållbart. Hållbara företag är mer lönsamma och konkurrenskraftiga så det är ingen motsättning mellan hållbarhet och lönsamhet, det är en gammal myt. Här kan du läsa hur man ställer om företag och hur man går tillväga.
 
 

Läs mer:

 

Shoppa hållbart / ekologisk, hållbar bomull / Permalink / 0
Till top