Hurra, min blogg har blivit nominerad som inspiratör för hållbar livsstil

40 inspiratörer för hållbar livsstil 2016
Sajten Greenmatch har nominerat 40 bloggar som inspiratörer för hållbar livsstil 2016. Utmärkelsen, som ges ut för andra året i rad, syftar till att lyfta fram utvalda inspiratörer och på så sätt öka medvetenhet kring hur vi kan bygga ett hållbart samhälle. Och då blev min blogg "För en hållbar värld" en av dem. Jätteroligt!
 
Deras motivering löd:
För en hållbar värld är bloggen som vill inspirera andra till en hållbar livsstil. Den innehåller använbara tips för att komma igång och övergå till en hållbar livsstil och fungerar även utmärkt som inspiration! Styrkan i Gunillas blogg är att den inte bara ger tips, utan även innehåller information om vad hållbarhet är och varför det behövs en förändring.
 
Kan jag på minsta sätt bidra till att fler väljer att leva med en mer hållbar livsstil så är lyckan gjord, då har jag nått mitt mål. Och från och med nu kan jag titulera mig inspiratör för hållbar livsstil. Jag är både stolt och hedrad!
 
Aktuellt / hållbar livsstil / Permalink / 4

Ekologiska viner eller ej? Gör det någon skillnad?

Efterfrågan på ekologiska viner ökar stadigt. Det syns tydligt på Systembolagets allt större utbud, både av rosé, röda och vita viner. Numer är det inte svårt att hitta ekologiska viner av alla prisklasser, olika druvor och märkningar. Även ekologiska champagner och mousserande viner ökar i antal. Idag har systembolaget ca 1200 ekologiska drycker i sortimentet.
 
Frågar man personalen på Systembolaget efter ett ekologiskt vin så frågar de genast: ”Vad ska ni äta, någon speciell druva, vilket land och vilken prisklass? Då inser man att det finns många valmöjligheter vilket är roligt.
 
 
Vad innebär det att ett vin är ekologiskt?
 
För att ett vin ska få kallas ekologiskt krävs att det är certifierat av en oberoende organisation som kontrollerar att vinet uppfyller de regler som de olika certifieringarna innebär. Vanligast är EU-lövet och KRAV men det finns andra märkningar som "demeter" och "ecocert". Sedan finns varianter som biodynamiskat vin och naturvin.

  • Konventionella viner: Använder bekämpningsmedel, kostgödsel och tillsatsämnen.
  • Ekologiska viner, EU:s märkning: Inga bekämpningsmedel, tillsatsämnen eller konstgödsel. Istället används stallgödsel, kompost och nyttodjur. Viss användning av svavel och sulfit tillåts fast i mindre mängd.
  • Kravmärkta viner: 100 % ekologiskt men även ytterligare krav, bl a tar man även ett socialt ansvar.
  • Biodynamiska viner: Uppgraderad form av ekologiskt vin. Förutom stallgödsel används extrakt från olika växter som nässlor, maskros och kamomill. Biodynamiska vinodlare planterar och skördar även sina grödor i enlighet med månens faser.
  • Naturviner är ytterligare en variant som är mer miljövänligt odlade än de konventionella vinerna. Filosofin är att ha en så lite inverkan på miljön och så få tillsatser som möjligt. Här finns ingen certifiering eller tydliga regler för vad som får kallas naturviner.
  • Det finns vinproducenter som tillverkar ekologiskt vin utan att certifiera sig. Certifieringen är en omständlig och kostsam process och vissa producenter väljer bort det. Det framgår inte på vinflaskan, utan detta måste man känna till.


Köp ekologiska viner

Alla typer av ekologiska viner är bättre än de som inte är det, för både miljön och hälsan. Vindruvor är kända för att besprutas hårt. Hela 15 procent av alla bekäpningsmedel som används inom EU-jordbruket används för vindruvsodlingarna enligt Naturskyddsföreingens hemsida. När de sprids i naturen påverkar kemikalierna den biologiska mångfalden, förorenar mark och vatten samt påverkar arbetarnas hälsa negativt.

Totalt används 220 000 ton kemiska bekäpningsmedel inom EU-jordbruket, vilket innebär ett halvt kg per person och år enligt Naturskyddsföreningen. Det finns ganska lite forskning på de långsiktiga hälsoeffekterna för oss konsumenter. Än mindre på kombinationseffekterna av olika sorters bekämpningsmedel eftersom gränsvärdena är satta för enskilda preparat. Dock visar en studie som gjorts på kombinationseffekten att gränsvärdena borde vara betydligt lägre. Min rekommendation är därför att köpa så mycket ekologiska matvaror som möjligt. Då minskar mängden av kemiska ämnen både i miljön och i kroppen. Vi minns väl alla COOP:s reklamfilm för något år sedan. Den talade för sig själv.

Läs mer:

 

Drick & ät hållbart / Hälsa, biologisk mångfald, ekologiskt vin / Permalink / 0

Ny rapport visar att nära en fjärdedel av världens dödsfall beror på miljörelaterade problem

Detta enligt en rapport från UNEP, United Nations Environment Programme, baserad på statistik från 2012. Miljörelaterade problem orsakar 234 gånger fler förtida dödsfall än olika typer av konflikter i världen enligt rapporten. Det handlar om våra utsläpp av luftföroreningar, kemikalier, mikroplast och mediciner som medför ohälsa och för tidig död. När det gäller barn är siffran ännu högre.

Pollution swan

En hälsosammare planet skulle gynna både hälsan hos människor och den ekonomiska samhällsutvecklingen enligt rapporten. Alla skulle vinna på det, människor, företag och länder. Att inte säkerställa planetens livsmiljö hotar vår egen existens.  Det handlar helt enkelt om vår egen välfärd och överlevnad. Störst negativ effekt av miljöproblemen hittar man i Sydostasien och i västra Stillahavsregionen där hela 28 respektive 27 procent av dödsfallen är kopplade till dessa. I Europa är samma siffra ca 15 procent.

Varför kör vi bara på?

De här siffrorna kommer att öka ju fler människor vi blir på jorden och om vi fortsätter i samma spår med att förorena luft, vatten och mark. Problemet är att vi inte tycks inte reagera speciellt kraftfullt trots att snart var fjärde person dör i förtid på grund av miljöproblematiken. Helt klart är att vi människor är beredda att utsätta oss själva och allt annat levande för stora risker, trots att vi till mångt och mycket är medvetna om konsekvenserna. Det är som att hotet mot vår egen livsmiljö inte riktigt går in i vårt medvetande. Mest förvånande är att våra politiker och många företagsledare gör alldeles för lite och för långsamt. 

Men så är det enligt forskningen; det största hotet är att vi människor inte uppfattar miljöproblematiken som en livshotande fara. Studier har visat att långsamma och abstrakta förändringar i omgivningen är en ny typ av hot för oss människor och att vi inte har förmågan att reagera på dem. Den stora andelen miljörelaterade dödsfall är bara ett exempel. Därför måste vi lyfta blicken och förlita oss mer på vetenskapen än vad vi gör idag. Mycket av de problem som vi redan nu ser effekter av hade kunna undvikas om vi tagit den seriösa vetenskapens ord på allvar i ett tidigare skede.

Med Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling, och klimatavtalet som båda antogs under 2015, har vi nu förutsättningar för att världens länder ska kunna gemensamt driva utvecklingen i en hållbar riktning. Målen och riktningen på var vi ska är på plats. Nu är det dags att börja agera. Våra politiker måste nu sätta miljöfrågorna överst på agendan och säkerställa på vilket sätt vi ska nå målen. Men det räcker inte. Alla företag, stora som små, och alla vi konsumenter måste vara med och hjälpa till. Vi måste alla sätta fokus på att leva hållbart. För vår egen och kommande generationers skull.

 

Läs mer:

Aktuellt / Agenda 2030, dödsfall, miljö / Permalink / 0
Till top