Fortsätt köpa ekologisk mat

 

Efter den senaste tidens debatt skulle man kunna tro att ekologisk mat inte bidrar till en bättre miljö och skulle leda till svält. Men SVT faktakollen och Line Gordon, vice forskningschef på Stockholms universitets forskningsinstitution för hållbar utveckling, menar att vi ska fortsätta köpa ekologisk mat. Dels för att de ekologiska jordbruksmetoderna är bättre för miljön, dels för att det driver det konventionella jordbruket att bli mer miljövänligt.

 
Veckans hållbara tips vecka 49.
 
Aktuellt, Drick & ät hållbart / Ekologisk mat / Permalink / 0

Min slutreplik till de fyra SLU-forskarna

Nu när diskussionen kulminerat och de fyra SLU-forskarna har gett sin slutreplik i SvD den 24 november så kan jag inte låta bli att filosofera över vad som hände.

Till att börja med vill jag vara tydlig med hur viktigt det är att vi diskuterar och argumenterar olika vetenskapliga forskningsresultat och ställer dessa mot varandra. Ny forskning kan definitivt komma att ställa all tidigare forskning på ända och leda in oss på helt nya vägar. Frågan är bara vem som har kapaciteten att avgöra vad som är rätt är fel?

I en sådan här komplex frågeställning är det svårt för oss vanliga människor att ta ställning till om ett ekologiskt eller ett restriktivt konventionellt jordbruk är det rätta. Samhället bör i stället förlita sig på att vetenskapen leder oss i rätt riktning utifrån en tydlig och klar målsättning definierad utifrån mänsklighetens och ekosystemets behov. När diskussionen går högt i media blir fakta och riktigheten i den stora bilden lätt förvridna och skapar en felaktig bild hos oss åhörare.

Massiv kritik från andra forskare

Rapporten som de fyra SLU-forskarna presenterade har mötts av massiv kritik från en rad forskare som anser att de haft ett allt för snävt perspektiv och dragit alltför långtgående slutsatser utifrån förhållandena i ett svenskt jordbruk. Enligt Naturskyddsföreningen har 400 internationella forskare motsatta åsikter, det gör de fyra SLU-forskarna rätt ensamma om sin ståndpunkt. Det olyckliga är om några få forskares ståndpunkt stjälper den ökande efterfrågan på ekologisk mat på felaktig grund. Mycket av den mat vi äter kommer trots allt från världens alla hörn med vitt skilda jordbruksmetoder. Det har också visat sig att efterfrågan av ekologisk mat driver hela jordbruket mot mer miljövänliga metoder.

Min ståndpunkt

Det jag vill lägga till i den här debatten är att de fyra SLU-forskarna borde lyfta blicken och se den livsviktiga målsättningen om ett långsiktigt hållbart jordbruk på global nivå. Jag har svårt att tro att de står bakom oekologiska konventionella odlingsmetoder som används idag för bananer, vindruvor, kaffe och chokladbönor. Om man tänker på att vår jord har utvecklat ett hållbart ekosystem under miljontals år så säger det sunda förnuftet att det också är rätt för framtiden. Det är människan som bör anpassa sig efter ekosystemet och inte tvärtom.

Vi människor måste inse att världens resurser och förmåga till förnyelse är begränsade. Ju fler människor vi blir på jorden desto viktigare blir frågan. Om vi inte passar oss sågar vi av den gren vi sitter på. Det är dags att bevisa för oss själva att vi människor har en tillräckligt hög intelligens så att vi inte förgör vår egen möjlighet till liv. Det är därför vi måste låta vetenskapen vägleda oss.

Det långsiktigt hållbara jordbruket måste ses från förmågan att försörja dagens befolkning med livsmedel utan att påverka kommande generationers möjligheter att försörja sin befolkning. Om jordens resurser inte räcker till för vår konsumtion, hur vi än försöker, så kanske vi hellre ska fundera på den otroligt kontroversiella frågan om hur många människor vi ryms på jorden.

 
Relaterade inlägg: 

 

Aktuellt, Drick & ät hållbart / SLU forskare, ekologiskt jordbruk, hållbart jordbruk / Permalink / 0

Hormonet som styr ”vi och dom-känslan"

Love birds

Oxitocin är ett hormon med många livsviktiga funktioner i kroppen. Mest känt är  hormonet för mammor vid förlossning och amning. Men nu har forskare funnit att det har långt fler funktioner än vi tidigare vetat om.

Stärker gruppkänslan och "vi och dom-känslan"

Oxytocin är kroppens ”lung och ro-hormon" som har till uppgift att stärka relationer, t ex mellan mor och barn, vid förälskelse och vänner emellan. Senare tids forskning har visat att hormonet spelar en stor roll även för gruppkänsla och viljan att tillhöra en grupp.

I en fredlig miljö gör oxytocinet att vi blir vänliga, empatiska och hjälpsamma. Egenskaper som stärker en grupp. Det här är en viktig överlevnadsfunktion eftersom det är lättare att överleva om man är del av en grupp.

I en hotfull situation däremot, har oxytocinet visat sig stärka en ”vi och dom-känsla". På så sätt har hormonet också en roll att försvara gruppen mot yttre fiender. ”Vi och dom-känslan" gynnar den egna gruppen och samtidigt gör hormonet att vi tar avstånd till andra med känslor som fientlighet och skadeglädje.

Oxytocin tillsammans med hjärnans alarmsystem förklarar en hel del

Förutom att oxytocinet kan skapa ”vi och dom-känsla", så upplever vi människor olikheter i värderingar som ett hot. Olikheter i värderingar är ett av de fyra hoten som har förmågan att trigga igång hjärnans alarmsystem och som får oss att agera. Det kan vara allt från vilket fotbollslag man hejar på, om det är okej att äta häst eller hund, vem man får ha sex med, vilket parti du röstar på eller vilken religion du tillhör. Listan kan göras oändlig. Att dras till grupper med liknande värderingar är därför en naturlig handlig utifrån oxitocinets inverkan och våra upplevelser av hotbilder.

Social hållbarhet

Med de här nedärvda och inbyggda överlevnadsfunktionerna i våra hjärnor, så blir det lättare att förstå många av de problem som vi ser i samhället idag. Allt från grannosämja, mobbning, bråkiga fotbollsfans och problem relaterade till vårt mångkulturella samhälle. Mer kunskap och forskning behövs på området men jag är helt övertygad om att vi på sikt kan överbrygga många onödiga avståndstaganden och konflikter genom att ha en djupare insikt i hur de uppkommer.

En viktig slutsats är hur viktigt det är för ett samhälle att ha tydliga grundläggande värderingar så att de människor som bor där vet vad man har att förhålla sig till. I t ex ett land som Sverige blir det särskilt viktigt eftersom kristendomens värderingar hamnat i bakgrunden, då måste vi fylla på med nya värderingar. Vi lever i en global miljö där vi behöver en tydlig gemensam plattform av värderingar för att kunna skapa en långsiktigt social hållbarhet i samhället.

 

Referenser och länkar:

Relaterade inlägg:

 

Aktuellt / Hållbarhet, gruppkänsla, hormon, oxytocin, social hållbarhet / Permalink / 2
Till top