Låt 2017 bli hållbarhetens år! 5 tips på hur du konsumerar hållbart.

Välkomna tillbaka till ett nytt år med nya hållbara möjligheter!
 
Under supermiljöåret 2015 lyckades världens politiska ledare komma överens om inte mindre än tre viktiga punkter:
  • FN:s 17 nya hållbarhetsmål (Agenda 2030)
  • Klimatavtalet
  • Finansiering av klimatanpassningen

Efter år av förhandlingar finns nu en gemensam syn på hur världen ska ställa om i en hållbar riktning. Nu är det hög tid att påbörja omställningen i praktiken så att vi når målen. 

Vems är ansvaret?

Det lätt att tro att det är regeringens hela ansvar att omställningen sker. De har förvisso ett stort ansvar för att sätta ramverk, beskatta och skapa incitament så att omställningen tar fart. Förväntningarna är därför höga att regeringen ska agera kraftfullt under 2017 så att vi når målen i god tid före 2030.

Även företagen har ett stort ansvar för omställningen, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det är i företagen som den verkliga omställningen sker och de har ansvar för hela värdekedjan och alla leverantörer. Varje företag måste utgå från Agenda 2030 och tänka igenom hur de kan bidra till den hållbara utvecklingen. Det går inte längre att vänta, tiden börjar bli oroväckande knapp. Det som är bra och som skapar en stark drivkraft är att hållbara företag är mer lönsamma och mer attraktiva jämfört med företag som inte tar hänsyn till hållbarhetsaspekterna. Dessutom stärker det företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Vi konsumenter kan också spela en stor och avgörande roll genom vårt sätt att konsumera. Våra val av produkter och tjänster styr företagens utbud, och genom att konsumera mer hållbart bidrar vi till omställningen. Vi kanske tror att det inte betyder så mycket vad vi som enskilda individer väljer. Men det gör det. Till exempel har efterfrågan på KRAV-märkta spannmål ökat så kraftigt att de förväntas ta slut redan i maj i år. Detta i sin tur inspirerar fler bönder att odla KRAV-märkta spannmål.

Det är inte lätt att veta hur man kan konsumera hållbart. Det finns en rad olika märkningar för vad som är ekologiskt, etiskt och rättvisemärkt. Här kan man tycka att företagen skulle göra det enklare för konsumenter att välja hållbart, men där är vi inte riktigt ännu. För de som inte har tid eller lust att sätta sig in i de olika märkningarna är rådet att tänka med lite sunt förnuft: Tänk i banor av att köpa ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt, vad du än köper. Det är ändå omöjligt att veta vilket som är det ultimat bästa alternativet. Rättevisemärkta produkter gäller främst utvecklingsländer och det säger inget om de är ekologiskt producerade.

5 enkla tips på hur du konsumerar hållbart

1. Boende:
Se över din privata energianvändning. Byt till grön el, vilket är enkelt. Det räcker oftast med ett samtal till din elleverantör. Gröna värmelösningar beror på var man bor, centralt i en stad eller på landet, i villa eller lägenhet. Och när det är dags att byta värmesystem välj i första hand fossilfri fjärrvärme eller värmepumpar som matas med grön el. Det finns numera många energieffektiva och gröna lösningar så det är bara att utforska marknaden när det är dags.

Sedan bör man tänka energieffektivt: hur välisolerat är huset, hur energieffektiva är mina vitvaror, har jag LED-lampor? Stänger jag av mina apparater helt eller står de på standby? Hur mycket varmvatten använder jag? Och så vidare.

2. Resande:
Gå och cykla mer, åk kollektivt och tåg. Då får du dessutom mer vardagsmotion. Flyg mer sällan och kortare sträckor. Byt ut arbetsresor mot videokonferenser, då tjänar du massor av tid och pengar. Är det dags att byta bil, välj elbil eller annan miljöbil.

3. Mat:
Köp ekologiska livsmedel, helst KRAV-märkt, och närproducerat så långt det är möjligt och rimligt. Minska på rött kött och öka mängden grönsaker. Köp närproducerat efter säsong. Planera dina inköp så att mindre mat behöver slängas.

4. Shopping:
Det är främst vår konsumtion av kläder och skor som står för en stor andel av miljöpåverkan. Köp tidlös design av hög kvalitet, så håller de längre. Är de dessutom ekologiskt och hållbart producerade är det ännu bättre. Fler och fler butiker säljer numer hållbara kläder, hyr ut vissa kollektioner och återvinner uttjänta kläder. Med klädbytardagar med vänner och bekanta kan du förnya din garderob på ett billigt och hållbart sätt.

5. Användning av kemikalier i hemmet:
Minimera all kemikalieanvändning till ett minimum. Det gäller allt från avfettningsmedel, rengöringsmedel, Roundup till hygienartiklar och tvättmedel. Välj endast produkter som är miljömärkta. Du kommer långt med varmt vatten och muskelkraft och det är endast i undantagsfall som något starkare medel behövs. Här finns många tips på miljövänliga alternativ.

Vill du veta mer om hur man konsumerar hållbart? Läs ett mer ingående inlägg här.

Forskare inom fler och fler discipliner ropar allt högre efter handling och att vi inte kan vänta längre med att ställa om samhället. Låt därför 2017 bli startpunkten för din egen omställning. Du kommer att bli rikligt belönad, en hållbar livsstil är hälsosammare, attraktivare och skapar bättre framtidsutsikter för kommande generationer.

Läs mer:

Aktuellt, Bo & lev hållbart, Drick & ät hållbart, Res hållbart, Shoppa hållbart / hållbar livsstil, konsumera hållbart / Permalink / 1

Mitt bästa hållbara julklappstips 2016

 

Julen närmar sig med stormsteg och tankarna kretsar kring ledighet, julmat, tända ljus och julgodis. För mig är julen en underbar högtid då familjen är samlad och vi får tid att vara tillsammans.

Julen är också tid för eftertanke. 2016 har varit ett omvälvande år med fortsatta oroligheter i Syrien, IS-attentat, stora flyktingströmmar, Brexit, en överraskande valutgång i USA och klimatet som slagit värmerekord på värmerekord. För alla som värnar om demokrati, jämställdhet och hållbarhet är det utmanande att se att utvecklingen på många håll går i fel riktning. Håller vi på att glömma bort hur skör en demokrati kan vara? Liksom våra ekosystem? Och hur gör vi för att säkerställa att jämställdheten fortsätter att utvecklas i en positiv riktning?

Kanske julen 2016 kan bli en tid för eftertanke? För vad är det för samhälle vi vill bygga, och hur gör vi för att säkerställa att vi når dit? Hur kan vi lära våra barn vad demokrati och jämställdhet är? Och hur säkerställer vi att vår livsmiljö grönskar och frodas även i framtiden? Kan vi skapa ett bra liv för alla? Alla dessa frågor försöker Agenda 2030 svara på, FN:s nya mål för hållbar utveckling som alla länder ska vara med och uppfylla enligt det avtal som tecknades 2015 av världens alla politiska ledare.

Problemet är att de flesta inte känner till Agenda 2030. Trots att det är en global överenskommelse, parallellt med klimatavtalet, som ska säkerställa en hållbar utveckling i världen: miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Budskapet från FN och regeringen har helt enkelt inte nått ut till allmänheten.

Mitt bästa julklappstips är därför att skänka en stund till framtida generationer, där ni tillsammans med era nära och kära lär er mer om vad Agenda 2030 innebär. Här finns massor av hållbara tips för alla: i er roll som yrkesarbetande, som förälder, som medmänniska och som vän. Med Agenda 2030 kan vi skapa en hållbar framtid.

Med dessa ord vill jag önska er alla en God Hållbar Jul och ett Gott Nytt Klimatsmart År!

På återseende i början av januari!

 

Läs mer:

 
Agenda 2030, Shoppa hållbart / Agenda 2030, hållbara affärer, hållbara julklappstips / Permalink / 2

Fast fashion – är det en hållbar modetrend?

Försäljningen av kläder har ökat dramatiskt under de senaste 15 åren. Under perioden 2000 till 2014 ökade antalet plagg som vi köper med i genomsnitt 60 procent. Trycket från sociala medier och modebloggar skapar en ökad efterfrågan på nyheter. Så därför har snabbhet och anpassning till kundernas efterfrågan drivit fram nya affärsmodeller inom modebranschen.
 
Fast fashion är en strategi som utvecklats för att snabbt och ofta komma ut med nya kollektioner som ska locka till ökad konsumtion. Det var länge sedan klädkedjorna enbart erbjöd en vår- och en höstkollektion, numer pumpas nya kollektioner ut i stort sett kontinuerligt. Det spanska märket Zara är kända för sin fast-fashion-filosofi där man producerar många men små kollektioner för att få kunderna att komma oftare till butikerna. En undersökning som genomförts av konsultföretaget Accenture visar att Zaras butiker besöks i snitt fyra gånger oftare än sina konkurrenters, just därför att de ständigt presenterar nya kollektioner. Numer drivs många av klädeskedjorna av fast-fashion-filosofin.
 
Fast fashion ställer stora krav på företagen: snabbhet och förmåga att komma ut med nya kollektioner gör att företagen måste ha full kontroll på hela värdekedjan, från produktion och logistik till butikerna. Tack vare kostnadsbesparingar och en ökad efterfrågan har många klädesföretag lyckats skapa en god tillväxt, vilket naturligtvis är bra både för företagen och konsumenternas valmöjligheter. Men hur hållbart är det?

 

Är fast fashion hållbart?

Fast fashion har inneburit flera saker. Dels har konsumenternas garderober vuxit i omfång, men också att de byts ut i ett snabbare tempo. Undersökningar visar att vi behåller våra plagg i snitt cirka hälften så länge som för 15 år sedan. Och att många av plaggen används färre än 10 ggr innan de sorteras ut.

Tillverkningen av kläder kräver stora resurser, och både det miljömässiga och sociala priset är ofta högt. Stora mängder vatten och kemikalier krävs, och utsläppen av växthusgaser är betydande. Allt för ofta får vi också rapporter om underbetalda fabriksarbetare som exponeras för giftiga kemikalier och farliga arbetsmiljöer. Ju mer vi konsumerar desto större påverkan får vi på miljön och människor. Så masskonsumtion och slit- och släng hör inte ihop med hållbarhet.

Enligt klädesindustrin själva är den stora trenden inom branschen just hållbarhet. Jag var på den stora Formexmässan 2014 där alla talade om hållbarhet i alla dess dimensioner och att detta snart skulle vara en hygienfaktor i modebranschen. Optimismen var stor, så även hos mig. Se gärna mitt blogginlägg om mässan. Sedan dess har vi inte sett så mycket av hållbarhetstrenden i praktiken ute i butikerna, även om det interna hållbarhetsarbetet i flera av klädesföretagen är imponerande.

Risker för modebranschen

Hållbarhetsaspekterna i företag generellt får allt större betydelse både hos kunder, medarbetare och investerare.  Företag med en hög hållbarhetsprofil är mer lönsamma och värderas oftast högre än de företag som kör på som tidigare. Konsumenternas medvetenhet ökar och därmed också riskerna med att klädeskedjorna inte agera. En motreaktion kan komma snabbt. I investerarled talar man om risken för stranded assets, och det kommer att drabba även modebranschen om inget görs.

Hur kan vi konsumenter klä oss mer hållbart?

Här är några tips på hur man köper och använder kläder mer hållbart.

  • Köp kläder av tidlös design och kvalitet som håller länge
  • Fråga efter hållbara kläder. Både miljö- och arbetsmiljömässigt. Konsumentkraft funkar.
  • Välj material som är förnybara och återvinningsbara, ej gjorda av fossila källor
  • Köp färre plagg som går att kombinera på ett roligt sätt
  • Förnya din garderob genom klädbytardagar med vänner och bekanta
  • Vädra kläderna så slipper du tvätta så ofta. Laga och lappa.
  • Sälj på second hand, ge bort eller återvinn.

 

Läs mer:

Shoppa hållbart / fast fashion, hållbart mode / Permalink / 0
Till top