Höj värdet på dina privata tillgångar – gör dem hållbara

Visste ni att professionella investerare världen över har på senare tid börjat intressera sig för hållbara investeringsobjekt? Fler och fler säljer sina ”smutsiga” och fossila tillgångar och väljer att placera dem i renare och förnybara dito. De har fått upp ögonen för att hållbara tillgångar innebär lägre risk och ger bättre avkastning. 
 
För så är det. Både forskning, studier och erfarenhet har visat att hållbara företag är mer lönsamma och konkurrenskraftiga än de som ännu inte börjat arbeta med hållbarhet (i boken Hållbara Affärer kan du läsa mer om detta). Det här är de stora finansinstituten väl medvetna om och eftersom deras huvudfokus ligger på att skapa säkra placeringar som har en så god framtida värdeutveckling som möjligt, så blir hållbara investeringar mer och mer självklart. Klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor har i deras ögon blivit en riskfaktor som de måste beakta för att undvika värdeminskning och permanenta förluster. Två tydliga exempel på det är kolkraftsverkens negativa värdeutveckling de senaste åren och fastighetsbolagens vilja att miljöcertifiera sina fastigheter för att öka värdet på fastigheterna och skapa en högre lönsamhet. Mats Andersson, f.d. vd på Fjärde AP-fonden, var en av de tidiga pioniärerna som visade att hållbara aktieportföljer var mer lönsamma.
 
Om nu proffsen anser att det är bättre att investera i rena förnybara verksamheter, då borde även vi konsumenter göra likadant. För vem vill sitta kvar med Svarte-Petter i slutändan? Den förflyttning i kapital som nu sker görs i tysthet av förklarliga skäl, ingen ägare av fossiltunga tillgångar vill att värdet ska sjunka innan de hunnit sälja.
 
Samtidigt är det positivt att det sker en kapitalförflyttning. Trycket på företagen att arbeta med hållbarhetsfrågorna ökar från ägarnas sida, samtidigt som företagen själva ser affärsnyttan av att agera.  Det driver på omställningen i ett snabbare tempo, och det har både vi och framtida generationer nytta av. Det är också i företagen som den stora omställningen i samhället måste ske, eftersom det är där de stora klimat- och miljöpåverkande utsläppen sker.

4 tips på hur du går tillväga

Börja med att se över dina placeringar: dina pensioner, fonder och aktier. Var är de placerade? Idag finns det en hel del hållbara alternativ även om de kan vara lite svåra att hitta. Här gäller det att vara lite aktiv och rådfråga bank eller pensionsmäklare. Nedan finns tips på var du själv kan hitta information och vägledning.

Fonder

 • Svanenmärkta fonder – miljömärkning av fonder är något som börjar dyka upp på marknaden och har som avsikt att stimulera ett mer aktivt ägande. På så sätt kan man också själv vara med och driva på den hållbara utvecklingen. Men som vanligt måste man se upp för höga avgifter och fondens utveckling över tid. Läs mer här
 • Hållbarhetsprofilen – ger en vägledning för olika fonders hållbarhetsprofil. Här kan du få en mer övergripande bild av hur fonden placerar och en god inblick i olika fonders klimatinriktning och bredare hållbarhetsarbete.
 • Gröna branschfonder – det här är fonder som placerar i bolag inom miljöteknik och förnybar energi. Dessa fonder har gett bra avkastning och gynnats av den hållbara utvecklingen.

Aktier

Bygg din egna hållbara aktieportfölj. Här har du alla möjligheter att påverka var du vill investera dina pengar och på så sätt utforma din egna hållbar portfölj som grundar sig på dina värderingar. Det kan handla om klimatet och farliga utsläpp, mänskliga rättigheter, tobak, spelbolag, livsmedel med mycket socker och så vidare.  Genom att utesluta vissa branscher och företag visar du också vad som är viktigt och att deras verksamheter inte är attraktiva. På så sätt kan du styra utveckling i en mer hållbar riktning.

Fördelen med att bygga sin egen hållbara aktieportfölj är att du får en skräddarsydd portfölj och att du slipper  avgiften på ca 1,5 % årligen, vilket efter 30 års sparande är ca hälften av det du själv sparat. På Aktieinvests hemsida hittar du all information du behöver.

Sparpengar

Om du även vill ha en bank med hög hållbarhetsprofil så kan det vara intressant att jämföra de olika bankernas hållbarhetsarbete. Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. I Sverige granskas de sju största bankerna samt två mindre banker, Ekobanken och JAK Medlemsbank, de två senare har valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet. På Fair Finance Guide's hemsida kan du kolla upp din bank.

Villa, bil och båt

Dina privata investeringar i boende, bil och båt har också betydelse för värdeutvecklingen och andrahandsvärdet. Till exempel, redan idag kan vi tjäna pengar på att isolera huset, installera senaste hållbara tekniken för värme och ventilation, vilket gör att energiförbrukningen minskar så drastiskt. Men också som en framtida investering då huset ska säljas då låg energiförbrukning är särskilt intressant för potentiella köpare.

Att köpa bil idag är en utmaning. Just nu lever vi i en övergångstid, från bilar som drivs med fossilt bränsle till de som drivs med förnybar energi. Risken för att en dieselbils värde kommer sjunka snabbt är så pass hög att det kanske är bättre att vänta. Även om de har högsta miljöklass.  Utvecklingen på miljöbilssidan går väldigt fort just nu. Bara om vi talar de närmaste åren så kommer många nya elbilar med längre räckvidd ut på marknaden. Miljöproblematiken kring batterierna kommer också att lösas inom en snar framtid. effektivare och billigare batterier samt att man löst miljöproblematiken kring batterier.

Detsamma gäller båtar. Dagens fossilbränslebaserade motorer är på väg att fasas ut, även om de inte kommit lika långt i utvecklingen som bilmotorerna. Men det börjar dyka upp elmotorer, både inom- och utombordare, och det finns fler nya båttyper med lägre vattenmotstånd som absolut är intressanta.

Dina pengar gör skillnad

Vi kan alltså påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning med våra privata besparingar och vårt sätt att investera. Och samtidigt tjäna pengar på det. Ju fler vi blir som väljer hållbara placeringar desto större blir trycket på banker och kapitalförvaltare att erbjuda hållbara fonder, och att få företagen att erbjuda hållbara produkter. Det är till och med så att just placeringen av vårt privata kapital kommer att vara det som visar sig ha störst effekt på klimatet och andra hållbarhetsfrågor.

Att investera hållbart är att bry sig om framtiden Men det är också att vara smart. Samtidigt som du bidrar till en bättre värld tjänar du mer pengar på det. Kan det bli bättre?

 

Läs mer:

Aktuellt, Shoppa hållbart / Fair finance guide, gröna branschfonder, hållbar livsstil, hållbara besparingar, hållbara tillgångar, hållbarhetsprofilen, privata tillgångar, svanenmärkta fonder / Permalink / 0

Hur hållbar är egentligen vår nätshopping från Kina?

Det väller in paket på PostNords kontor. Det handlas elektronik, cykeltillbehör, leksaker och kläder som aldrig förr. Alla vill ta del av de superbilliga varorna från Kina.  Eller vad sägs om klockor för 9 kr, friluftsbyxor för 97 kr, jackor för 25 kr, mascara för 9 kr eller en hårddisk för 25 kr.
 
E-handeln har exploderat det senaste året. Sedan förra julen har antalet försändelser ökat med 60 procent. Ökningen är så lavinartat stor att det skapat stor press på PostNords pakethantering. Idag kommer 36 procent av svenskarnas utrikes e-handel från Kina, jämfört med 24 procent 2015. Wish är just nu den populäraste Kinesiska plattformen, följt av Alibaba och Ali.
 
Hur kan det vara så billigt?
 
Det finns fler anledningar till att priserna kan hållas så låga.
 • Inga mellanhänder
  När du handlar på Wish handlar du direkt från fabrik. Det innebär att Wish egentligen bara fungerar som en stor annonsplats. Det kapar kostnader i många led och är positivt för kunderna.

 • Låga produktionskostnader
  Kinas lagstiftning kring arbetsmiljö och miljöhänsyn ligger långt efter de svenska och europeiska reglerna vilket möjliggör betydligt lägre produktionskostnader. Vi talar om underbetalda arbetare, barnarbete, mycket övertid och hantering av farliga kemikalier med undermålig skyddsutrustning. Även om arbetsförhållandena på många fabriker blivit bättre, är den generella standarden långt ifrån vad vi själva skulle acceptera. Miljö, arbetsmiljö och säkerhet är något vi i Sverige och EU har kämpat med under många år och som drivit den hållbara utvecklingen i rätt riktning samtidigt som producent och brukare betalar ett mer rättvist pris för vad varorna egentligen kostar.

 • Subventionerade transporter
  Kinesiska företag kan frakta varor över hela världen till ett starkt subvetionerat pris. Det beror på ett 50 år gammalt subventionssystem som skapades under tiden Kina var ett utvecklingsland för att möjliggöra att fattiga människor skulle kunna skicka brev utomlands. Det skapades inte för att subventionera företagens försäljning av varor så det här skapar idag stora konkurrensfördelar för Kina. Enligt PostNord täcker inte dagens intäkter från Kinas postförsändelser kostnaderna för att hantera paketen. Kostnaderna får istället tas ut av andra kunder för att få verksamheten att gå ihop. På Svensk Handel anser man att svenska e-handelsföretag missgynnas av dagens system och menar att systemet måste förändras i grunden.

 • Nästan allt är tullfritt
  Wish skickar varor till enskilda köpare vilket innebär att försändelsernas värde sällan överstiger 1500 kr, vilket är gränsen för om tull ska betalas. Det innebär åter igen en konkurrensfördel då återförsäljare i Sverige köper in större volymer varor och därmed måste betala tull. Sverige och vår välfärd går på sätt miste om stora summor skatteintäkter.

 • Momsbortfall i miljardklassen
  Privatpersoner som handlar på kinesiska e-handelssajter är skyldiga att betala moms för samtliga varor. Idag sker inte detta enligt gällande regelverk och Sverige går därför miste om miljardbelopp i momsintäkter. På så sätt får de kinesiska e-handelssajter ytterligare konkurrensfördelar gentemot de svenska.

 • Konsumentskydd saknas
  Konsumentskyddet som vi har i Sverige och EU gäller inte för prylar köpta från Kina. Främsta anledningen till att vi har ett konsumentskydd är att skydda privatpersoner och säkra deras rättigheter gentemot producenter. Utan ett sådant skydd kan priserna hållas nere.


På många sätt skapar hela situationen med de kinesiska e-handelsbolagen en för mänskligheten farlig utveckling. Med de extremt låga priserna ökar shoppingen med rekordfart, och den ohållbara utvecklingen följer med som ett brev på posten. Vi talar om utsläpp av växthusgaser, spridning av farliga kemikalier, förorenat vatten, utnyttjande av arbetskraft osv. osv.
 
Om vi ska ha en chans att kunna vända utvecklingen mot en mer hållbar livsstil, så måste vi börja med oss själva. Vi vet att tiden håller på att rinna ut och att vi måste agera nu. Vi får helt enkelt inte låta oss förföras av de billiga priserna. De viktigaste frågorna vi bör ställa oss är: Hur kan den här varan vara så billig? Vem betalar det verkliga priset? Och framför allt, behöver jag verkligen den här prylen?
 
Läs mer:
Aktuellt, Shoppa hållbart / Kina, hållbar livsstil, hållbart, nätshopping, wish / Permalink / 0

Ohållbart att inte köpa hållbar bomull

Intresset för hållbar och ekologisk bomull är lågt. Anledningen är att varken konsumenter eller företag  efterfrågar det. Bomull tillhör de grödor som belastar miljön hårdast och odlingsmetoderna måste därför ställas om till att bli mer hållbara.
 
Positivt är att produktionen av hållbar bomull ökar i världen och idag står den för cirka 15 procent. Men endast 20 procent säljs som hållbar eftersom ingen frågar efter det. Detta enligt WWF, Solidaridad och Pesticide Action Network. En starkare efterfrågan skulle göra så att omställningen går snabbare. Bomull hittar man i kläder, möbler, alla typer av hemtextilier och i hygienartiklar mm.
 
Att odla bomull är ingen hållbar process

Konventionell odling av bomull är idag ingen hållbar process. Även om bomull är ett naturligt material, vilket är bra i sig, så har processerna för den konventionella odlingen utvecklats till en av de tuffaste för miljön. Förutom att bomullsodlingarna kräver stora mängder vatten och kemikalier, förstör de odlingsbar mark genom att förgifta och erodera jorden. Och en osund affärsmodell i branschen leder till skuldsatta jordbrukare, dåliga arbetsförhållanden och barnarbete. En stor del av den bomull som odlas är också genmanipulerad, trots att riskerna med det inte är kartlagda och vinsterna med att göra det små. Idag står bomullen för 40 procent av världens behov av textilfibrer, så odlingsmetoden har stor betydelse för natur, människor och djur.
 • Stora mängder hälsovådliga och miljöfarliga kemikalier används i odling av bomull
  Cirka 25 procent av den totala användningen av bekämpningsmedel i världen går till bomullsplantagerna. Förutom att insekter och ogräs dödas, påverkas andra djurarters naturliga funktioner och bönderna blir sjuka. Samtidigt sprids gifterna i naturen och blir till en del av näringskedjan.
 • Stora mängder sötvatten används i processen
  Att producera ett kilo bomull kräver upp emot 29 000 liter sötvatten. Att bomull ofta odlas i torra områden i världen gör inte saken bättre. Den konventionella odlingens stora behov av färskvatten påverkar vattnets kretslopp, den biologiska mångfalden och bidrar till att människor i dessa områden lider svår brist på sötvatten.


Vad innebär hållbar och ekologisk bomull

Bomull kan odlas mer hållbart med effektivare bevattningsmetoder och kraftigt reducerad användning av bekämpningsmedel. Helt ekologiska metoder finns, men står än så länge för en väldigt lite andel av den totala produktionen. Den ekologiska bomullen är att föredra då den hushållar med naturresurser som vatten och odlingsbar mark, fri från bekämpningsmedel, bevarar jordens bördighet och skapar ett kretslopp av näringsämnena. Dessutom slipper bönderna hantera giftiga och dyra kemikalier, så drivkrafterna är starka för att utveckla ekologisk odling av bomull. Men här krävs mer utveckling enligt WWF. Så vi får se mer hållbart producerad bomull som ett bra steg på vägen mot helt ekologisk bomull. Ett exempel är IKEA som nu byter ut all konventionell bomull till mer hållbar bomull i alla sina textilier.

Rösta med plånboken och påverka din arbetsplats

Större efterfrågan skulle få fler bönder att ställa om till mer hållbar eller ekologisk bomull. Här är två möjliga vägar för att öka efterfrågan.

 • Som konsument:
  Det vi frågar efter vill butikerna erbjuda. Ju oftare vi frågar desto större blir trycket på butikerna. Fråga efter ekologiska och mer hållbara alternativ, ofta kan de erbjuda det.
 • Som yrkesarbetare:
  En ny trend är att företagen vill hjälpa sina kunder att leva mer hållbart. Det är en bra trend som behöver stärkas. Vi som individer kan påverka våra arbetsgivare att agera mer hållbart. Hållbara företag är mer lönsamma och konkurrenskraftiga så det är ingen motsättning mellan hållbarhet och lönsamhet, det är en gammal myt. Här kan du läsa hur man ställer om företag och hur man går tillväga.
 
 

Läs mer:

 

Shoppa hållbart / ekologisk, hållbar bomull / Permalink / 0
Till top