Hur hållbar är egentligen vår nätshopping från Kina?

Det väller in paket på PostNords kontor. Det handlas elektronik, cykeltillbehör, leksaker och kläder som aldrig förr. Alla vill ta del av de superbilliga varorna från Kina.  Eller vad sägs om klockor för 9 kr, friluftsbyxor för 97 kr, jackor för 25 kr, mascara för 9 kr eller en hårddisk för 25 kr.
 
E-handeln har exploderat det senaste året. Sedan förra julen har antalet försändelser ökat med 60 procent. Ökningen är så lavinartat stor att det skapat stor press på PostNords pakethantering. Idag kommer 36 procent av svenskarnas utrikes e-handel från Kina, jämfört med 24 procent 2015. Wish är just nu den populäraste Kinesiska plattformen, följt av Alibaba och Ali.
 
Hur kan det vara så billigt?
 
Det finns fler anledningar till att priserna kan hållas så låga.
 • Inga mellanhänder
  När du handlar på Wish handlar du direkt från fabrik. Det innebär att Wish egentligen bara fungerar som en stor annonsplats. Det kapar kostnader i många led och är positivt för kunderna.

 • Låga produktionskostnader
  Kinas lagstiftning kring arbetsmiljö och miljöhänsyn ligger långt efter de svenska och europeiska reglerna vilket möjliggör betydligt lägre produktionskostnader. Vi talar om underbetalda arbetare, barnarbete, mycket övertid och hantering av farliga kemikalier med undermålig skyddsutrustning. Även om arbetsförhållandena på många fabriker blivit bättre, är den generella standarden långt ifrån vad vi själva skulle acceptera. Miljö, arbetsmiljö och säkerhet är något vi i Sverige och EU har kämpat med under många år och som drivit den hållbara utvecklingen i rätt riktning samtidigt som producent och brukare betalar ett mer rättvist pris för vad varorna egentligen kostar.

 • Subventionerade transporter
  Kinesiska företag kan frakta varor över hela världen till ett starkt subvetionerat pris. Det beror på ett 50 år gammalt subventionssystem som skapades under tiden Kina var ett utvecklingsland för att möjliggöra att fattiga människor skulle kunna skicka brev utomlands. Det skapades inte för att subventionera företagens försäljning av varor så det här skapar idag stora konkurrensfördelar för Kina. Enligt PostNord täcker inte dagens intäkter från Kinas postförsändelser kostnaderna för att hantera paketen. Kostnaderna får istället tas ut av andra kunder för att få verksamheten att gå ihop. På Svensk Handel anser man att svenska e-handelsföretag missgynnas av dagens system och menar att systemet måste förändras i grunden.

 • Nästan allt är tullfritt
  Wish skickar varor till enskilda köpare vilket innebär att försändelsernas värde sällan överstiger 1500 kr, vilket är gränsen för om tull ska betalas. Det innebär åter igen en konkurrensfördel då återförsäljare i Sverige köper in större volymer varor och därmed måste betala tull. Sverige och vår välfärd går på sätt miste om stora summor skatteintäkter.

 • Momsbortfall i miljardklassen
  Privatpersoner som handlar på kinesiska e-handelssajter är skyldiga att betala moms för samtliga varor. Idag sker inte detta enligt gällande regelverk och Sverige går därför miste om miljardbelopp i momsintäkter. På så sätt får de kinesiska e-handelssajter ytterligare konkurrensfördelar gentemot de svenska.

 • Konsumentskydd saknas
  Konsumentskyddet som vi har i Sverige och EU gäller inte för prylar köpta från Kina. Främsta anledningen till att vi har ett konsumentskydd är att skydda privatpersoner och säkra deras rättigheter gentemot producenter. Utan ett sådant skydd kan priserna hållas nere.


På många sätt skapar hela situationen med de kinesiska e-handelsbolagen en för mänskligheten farlig utveckling. Med de extremt låga priserna ökar shoppingen med rekordfart, och den ohållbara utvecklingen följer med som ett brev på posten. Vi talar om utsläpp av växthusgaser, spridning av farliga kemikalier, förorenat vatten, utnyttjande av arbetskraft osv. osv.
 
Om vi ska ha en chans att kunna vända utvecklingen mot en mer hållbar livsstil, så måste vi börja med oss själva. Vi vet att tiden håller på att rinna ut och att vi måste agera nu. Vi får helt enkelt inte låta oss förföras av de billiga priserna. De viktigaste frågorna vi bör ställa oss är: Hur kan den här varan vara så billig? Vem betalar det verkliga priset? Och framför allt, behöver jag verkligen den här prylen?
 
Läs mer:
Aktuellt, Shoppa hållbart / Kina, hållbar livsstil, hållbart, nätshopping, wish / Permalink / 0

Ohållbart att inte köpa hållbar bomull

Intresset för hållbar och ekologisk bomull är lågt. Anledningen är att varken konsumenter eller företag  efterfrågar det. Bomull tillhör de grödor som belastar miljön hårdast och odlingsmetoderna måste därför ställas om till att bli mer hållbara.
 
Positivt är att produktionen av hållbar bomull ökar i världen och idag står den för cirka 15 procent. Men endast 20 procent säljs som hållbar eftersom ingen frågar efter det. Detta enligt WWF, Solidaridad och Pesticide Action Network. En starkare efterfrågan skulle göra så att omställningen går snabbare. Bomull hittar man i kläder, möbler, alla typer av hemtextilier och i hygienartiklar mm.
 
Att odla bomull är ingen hållbar process

Konventionell odling av bomull är idag ingen hållbar process. Även om bomull är ett naturligt material, vilket är bra i sig, så har processerna för den konventionella odlingen utvecklats till en av de tuffaste för miljön. Förutom att bomullsodlingarna kräver stora mängder vatten och kemikalier, förstör de odlingsbar mark genom att förgifta och erodera jorden. Och en osund affärsmodell i branschen leder till skuldsatta jordbrukare, dåliga arbetsförhållanden och barnarbete. En stor del av den bomull som odlas är också genmanipulerad, trots att riskerna med det inte är kartlagda och vinsterna med att göra det små. Idag står bomullen för 40 procent av världens behov av textilfibrer, så odlingsmetoden har stor betydelse för natur, människor och djur.
 • Stora mängder hälsovådliga och miljöfarliga kemikalier används i odling av bomull
  Cirka 25 procent av den totala användningen av bekämpningsmedel i världen går till bomullsplantagerna. Förutom att insekter och ogräs dödas, påverkas andra djurarters naturliga funktioner och bönderna blir sjuka. Samtidigt sprids gifterna i naturen och blir till en del av näringskedjan.
 • Stora mängder sötvatten används i processen
  Att producera ett kilo bomull kräver upp emot 29 000 liter sötvatten. Att bomull ofta odlas i torra områden i världen gör inte saken bättre. Den konventionella odlingens stora behov av färskvatten påverkar vattnets kretslopp, den biologiska mångfalden och bidrar till att människor i dessa områden lider svår brist på sötvatten.


Vad innebär hållbar och ekologisk bomull

Bomull kan odlas mer hållbart med effektivare bevattningsmetoder och kraftigt reducerad användning av bekämpningsmedel. Helt ekologiska metoder finns, men står än så länge för en väldigt lite andel av den totala produktionen. Den ekologiska bomullen är att föredra då den hushållar med naturresurser som vatten och odlingsbar mark, fri från bekämpningsmedel, bevarar jordens bördighet och skapar ett kretslopp av näringsämnena. Dessutom slipper bönderna hantera giftiga och dyra kemikalier, så drivkrafterna är starka för att utveckla ekologisk odling av bomull. Men här krävs mer utveckling enligt WWF. Så vi får se mer hållbart producerad bomull som ett bra steg på vägen mot helt ekologisk bomull. Ett exempel är IKEA som nu byter ut all konventionell bomull till mer hållbar bomull i alla sina textilier.

Rösta med plånboken och påverka din arbetsplats

Större efterfrågan skulle få fler bönder att ställa om till mer hållbar eller ekologisk bomull. Här är två möjliga vägar för att öka efterfrågan.

 • Som konsument:
  Det vi frågar efter vill butikerna erbjuda. Ju oftare vi frågar desto större blir trycket på butikerna. Fråga efter ekologiska och mer hållbara alternativ, ofta kan de erbjuda det.
 • Som yrkesarbetare:
  En ny trend är att företagen vill hjälpa sina kunder att leva mer hållbart. Det är en bra trend som behöver stärkas. Vi som individer kan påverka våra arbetsgivare att agera mer hållbart. Hållbara företag är mer lönsamma och konkurrenskraftiga så det är ingen motsättning mellan hållbarhet och lönsamhet, det är en gammal myt. Här kan du läsa hur man ställer om företag och hur man går tillväga.
 
 

Läs mer:

 

Shoppa hållbart / ekologisk, hållbar bomull / Permalink / 0

Tänk om – tänk plastfria kläder!

Idag tillverkas cirka 70 procent av alla våra kläder av textilfibrer från olja, dvs. det som ibland kallas plastkläder. På senare tid har vi fått lära oss att kläder gjorda av dessa textilier, som poyester, nylon, akryl, fleece, elastan etc, avger små mikrofibrer då de tvättas. Fibrerna följer med avloppsvattnet rakt ut i våra olika vattendrag eftersom reningsverken inte kan fånga upp dem.
 
De första plastkläderna kom redan 1930-talet med nylonstrumpor och nylonskjortor, och sedan dess har de ökat lavinartat. Det innebär att vi under sju-åtta decennier släppt ut mikrofibrer, och då är det inte så förvånande att vi idag hittar mikroplast i dricksvattnet.


Kläder kan vara gjorda av både naturfibrer och konstfibrer. Naturfibrer kommer antingen från växtriket, t.ex. bomull, lin och hampa, eller från djurriket som silke och ull. Konstfibrer, eller syntetfibrer som de också kallas, kommer främst från olja. Det finns ytterligare en typ av fibrer som kallas Regenatfibrer, det är en typ av konstfibrer som utvinns ur ett naturmaterial, oftast trämassa från gran. Där är viskos, tencel och lyocell vanliga exempel. 

 Albatross at Midway Atoll Refuge (8080507529)Spridningen av plast i naturen är ett stort problem:

 • Plast bryts ned extremt långsamt (ca 500 år) vilket gör att det adderar upp till ett allt större problem.  Enligt Naturskyddsföreningen kommer det att finnas mer plast i haven än fisk år 2050 om vi fortsätter som vi gör. Nedskräpningen av plast leder också till ekonomiska nackdelar, t.ex. minskar turismen i sådana områden.
 • Plast uppfattas som mat av djur, fåglar, fiskar, musslor, plankton och andra organismer.  Studier på plankton visar att de t.o.m. föredrar mikrofibrerna framför riktig mat. Och att plasten påverkar deras naturliga beteende. Bl.a. blir de slöare, reagerar långsammare på rovdjur och försöker därför inte gömma sig. Ett annat exempel är att 94 % av fåglarna i Nordsjön har plast i magen. Större plastbitar tar sig inte vidare genom deras tarmsystem utan blir kvar i matsäcken och gör att de inte längre känner någon hunger.
 • Nu är plasten inne i näringskedjan. Forskning har visat att plasten följer med upp i kedjan till allt större fiskar. Forskare har hittat plast i hjärnan på större fiskar och kunnat visa att även deras beteende påverkas. Tanken ligger då nära till hands om hur vi människor påverkas, utan att vi vet om det.
 • Plast är gjord av fossil olja och vid förbränning bidrar det till klimatförändringarna. 

Varför är de syntetiska fibrerna så populära? De är slitstarka, elastiska och skrynklar inte så lätt. En negativ sak med dem är att de inte suger upp vatten så lätt, och då bildas statisk elektricitet som drar åt sig damm och smuts. Vilket gör att vi gärna tvättar kläderna oftare.  Där är ull genialiskt bra, som rengör sig självt vid vädring.

Hur väljer jag bort plastkläder och börjar shoppa mer hållbart?

 • Köp kvalitet och tidlös design av naturmaterial och Regenatmaterial, det är den bästa hållbarheten. Fråga i butiken – konsumenternas efterfrågan påverkar utbudet.
 • Välj ekologiska och mer hållbart producerade kläder. Fråga även om detta i butiken.
 • Köp kläder som går att kombinera på flera olika sätt, så att du kan variera dig. Då känns garderoben rikare.
 • Köp bara plagg som till 100 procent känns rätt ur alla perspektiv, då kommer du också att vilja använda dem länge.
 • Sköt om och vårda dina kläder genom att tvätta mer sällan och vädra, vädra vädra. Tag bort fläckar så snart du kan med en fuktig trasa. Då försvinner de lättare.
 • Sy om och laga, det lönar sig med kvalitetskläder.
 • Förnya din garderob genom att ordna klädbytardagar, eller genom att köpa och sälja på second hand.
 • Återvinn uttjänta kläder. De flesta klädeskedjor tar emot dem och du får en bonuscheck som du kan handla för.
 • Mikroplast används även i schampo, tandkräm, smink och raklödder och många andra hygienartiklar som en billig metod för att få rätt konsistens på produkterna. Leta aktivt efter produkter utan nikroplaster.
 
 
Läs mer:

 

Shoppa hållbart / mikroplast, plast, plastkläder, syntetiska fibrer / Permalink / 0
Till top