Agenda 2030 – Mål 6 Rent vatten och sanitet

Mål 6 i FN:s 17 mål för hållbar utveckling handlar om att säkerställa tillgång till rent vatten och en hållbar hantering av vatten och sanitet. För alla. Enligt överenskommelsen i Agenda 2030 är rent vatten grunden för allt levande på jorden och också en förutsättning för livsmedelsproduktion, industriell verksamhet och energiproduktion. Men tillgången på rent vatten hotas av vårt sätt att förorena vattnet och av klimatförändringarna. Brist på vatten medför att människor måste söka sig nya boplatser. Risken är därför hög att vattenbrist leder till både flyktingströmmar och konflikter.
 
Avsaknaden av sanitet och vattenrening skapar problem för miljontals människor. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor där bristen på vatten och sanitet påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att de förlorar inkomstmöjligheter och att flickor missar skoldagar i jakten på vatten. Den personliga säkerheten är också svår då många kvinnor och flickor tvingas uppsöka avskilda platser för att utföra sina behov och hitta vatten.
 
Även i Sverige, som normalt sett har god tillgång på vatten, har vi fått uppleva problem med vattenbrist på senare år. Under sommaren 2016 blev situationen akut framför allt på Gotland, Öland, i sydöstra Sverige och Stockholms skärgård. Värst var det på Öland och Gotland där det saknas motsvarande ett helt års nederbörd. För att lösa vattenförsörjningen på Öland körde man lastbilar med dricksvatten från fastlandet och på Gotland planerar de bygga en avsaltningsanläggning. 
 
Delmål för mål 6
 • Senast 2030 säkerställa en allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

 • Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus.

 • Att till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material. Därtill ska andelen obehandlat avloppsvatten halveras och man ska väsentligt öka återvinningen av färskvatten.

 • Till 2030 ska alla sektorer väsentligt effektivisera vattenanvändningen samt säkerställa en långsiktigt hållbar användning av färskvatten.

 • Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbeten.

 • Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen: i berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

 • Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för att öka kapaciteten av vatten- och sanitetslösningar i utvecklingsländer.

 • Stödja och stärka de lokala samhällenas arbete med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

 

Vad kan du och jag göra?

 • Använda färskvatten med stor försiktighet och respekt
 • Att aldrig hälla ut kemikalier, mediciner och andra giftiga föreningar i avloppet
 • Använda hygienartiklar och rengöringsmedel som inte innehåller mikroplaster

 

Fakta (Källa FN Sustainable development Goals)

Det finns tillräckligt med sötvatten på planeten, men på grund av dålig infrastruktur dör miljontals människor av sjukdomar som är förknippade med otillräcklig vattenförsörjning, sanitet och hygien. Rent och tillgängligt vatten för alla är därför viktigt för en hållbar utveckling.

 • 2,4 miljarder människor saknar tillgång till grundläggande sanitet, såsom toaletter eller latriner
 • Mer än 80 procent av allt avloppsvatten från mänsklig aktivitet släpps ut i sjöar, floder eller hav utan någon rening
 • Nästan 1.000 barn dör varje dag på grund av vatten- och sanitetsrelaterade diarrésjukdomar
 • Cirka 70 procent av all färskvattenanvändning används för bevattning
 • Översvämningar och andra vattenrelaterade katastrofer svarar för 70 procent av alla dödsfall kopplat till naturkatastrofer
 • Vattenkraft är idag den viktigaste källan för förnybar energi, och som 2011 stod för 16 procent av den totala elproduktionen i hela världen


Agenda 2030

 

Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.

 

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

 

 

 

Agenda 2030 / Agenda 2030, mål 6 / Permalink / 0

Bästa sommarläsningen enligt Kerstin Gillsbro, VD för Jernhus, om boken Hållbara Affärer

 
 ”Det behövs verktyg för ledningsgrupper och styrelser för att kunna bidra till och driva omställningen i företagen. Inom Jernhusen har vi stor nytta och glädje av boken. Både som strategisk inspiration och som kunskapsförmedlare. Det är en bok som på ett pedagogiskt sätt med många praktiska exempel beskriver vad hållbar utveckling handlar och vilket värde det skapar för de företag som ställer om. Som läsare får vi också ett verktyg i hur man praktiskt går tillväga. Alla i vår styrelse och ledningsgrupp har boken. Bästa sommarläsningen för alla som vill vara med och driva en hållbar utveckling.”

Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen AB


Vill du vara med och driva på den hållbara utvecklingen i samhället?

Boken ”Hållbara affärer” är en lättläst och pedagogisk bok som visar hur man praktiskt går tillväga för att ställa om företag och den svarar på frågor som:
 • Vad handlar hållbarhet om?
 • Hur gör man för att hållbarhet ska bli en naturlig del av affären?
 • Lönar det sig med hållbara företag?

Du får också träffa företagsledare från 14 företag inom olika branscher som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, och hur det hjälpt dem att nå framgång, bland andra ABB, Filippa K, Tesla och Vasakronan.

Den perfekta sommarläsningen för alla som både vill göra gott för världen och skapa lönsamma och konkurrenskraftiga företag.

Boken finns att köpa på:

Adlibris       Bokus          CDON

 
Aktuellt / Kerstin Gillsbro, hållbara affärer, sommarläsning / Permalink / 0

Så här minskar vi spridningen av plast

Plast är ett fantastiskt material. Det är lätt, tätt och starkt. Och vi kan forma plasten till nästan vad som helst. Sedan plasten gjorde entré i våra hem på 1950-talet har plast idag blivit en del av vår vardag. Till och med så att det skulle vara svårt att vara utan plast.
 
Samtidigt är plast förödande för naturen. Det bryts ned extremt långsamt, och då i mindre och mindre partiklar och flagor. Fåglar, fiskar och andra djur misstar sig ofta att plasten är mat. Plast som till exempel hamnar i fåglars mage blir liggande kvar där eftersom plasten inte kan brytas ned. Vi hör dagligdags hur vi fyller haven och vattendrag med plast, och plastskräp ligger överallt runt omkring oss i naturen. Forskare varnar för att något måste göras, annars kommer det att finnas mer plast än fisk i haven 2050.
 
Plast sprids från alla möjliga håll. Det är gamla fiskenät, dumpning av sopor i haven och skräp från land. Något mer osynligt spolas också mikroplaster ut i avloppet från tvättmaskiner (mikrofibrer från plastbaserade material som t.ex. fleece) och hygienartiklar och kosmetika. Det här har visat sig vara ett mycket större problem än vad vi tidigare trott. Bara från  vattenreningsverket Henriksdal i Stockholm spolas cirka 27 miljoner plastpartiklar ut i Östersjön varje timme. 
 
Många forskare är eniga. Vi måste snabbt minska på spridningen av plaster i naturen. Naturskyddsföreningen ger tips på hur:
 
 
 Läs mer:
 
 
Bo & lev hållbart / mikroplast, plast / Permalink / 0
Till top