Agenda 2030 – Mål 7 Hållbar energi för alla

Mål 7 i FN:s 17 mål för hållbar utveckling handlar om att säkerställa tillgången till tillförlitlig och hållbar energi till en rimlig kostnad. För alla.  Enligt överenskommelsen i Agenda 2030 är hållbar energi grunden för att kunna möta de utmaningar som världen står inför med klimatförändringar, livsmedelsförsörjning, jobb, fattigdom, rent vatten, hälsa och ekonomiske tillväxt.
 
Andelen energi som baserar på fossila bränslen i världen är ca 80 procent och detta är en av de viktigaste orsakerna till klimatförändringarna. Världen måste komma ifrån fossila bränslen och påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem. Klimatavtalet ska bidra till att säkerställa att vi når målet.
 
Idag saknar en stor del av jordens befolkning tillgång till el. Många har endast tillgång till träkol för uppvärmning och matlagning, vilket dessutom utgör en stor hälsorisk, främst för kvinnor. Att säkerställa att alla får tillgång till el är därför en viktig del i fattigdomsbekämpningen.

Tillgången till energi i Sverige är i stort sett inget problem. Vår stora utmaning ligger i transportsektorn där de stora utsläppen av fossil koldioxid sker. Liksom i de produkter som är producerade i andra länder med mer fossilbaserad energi.
 

Delmål för mål 7

 • Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till tillförlitliga och moderna energitjänster till ett överkomligt pris.

 • Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi, globalt sett.

 • Till 2030 fördubbla energieffektiviteten.

 • Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi. Det inkluderar förnybar energi, energieffektivitet, samt att främja investeringar i infrastruktur och ren energiproduktion.

 • Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att kunna leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.


Vad kan du och jag göra?

 • Byt till grön el och grön värme
 • Energieffektivisera i hemmet: LED-lampor, isolera huset, täta fönster, köp energieffektiva vitvaror osv. Snåla så mycket det går på energianvändningen.


Fakta
(Källa FN Sustainable development Goals)

 • En av fem människor saknar tillgång till el.
 • 3 miljarder människor är beroende av ved, kol, träkol eller animaliskt avfall för matlagning och uppvärmning.
 • Fossil energi är den enskilt största orsaken till klimatförändringarna. Cirka 60 procent av utsläppen kan härröras till de fossila bränslena.
 • Att reducera andelen fossil energi är den största enskilda nyckeln till att nå klimatmålet.


Agenda 2030

 

Agenda 2030 ska säkerställa att världen ställer om till en ny långsiktigt hållbar riktning för att skydda vår planet och framtida generationer. Under 2015 enades världens länder kring 17 mål som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I en serie inlägg kommer jag att beskriva målen, ett och ett, som ger dig en djupare insikt i vad FN:s mål för hållbar utveckling egentligen handlar om, och hur du som privatperson och konsument kan bidra.

 

Källa: FN och regeringens hemsida.

Illustrationer: FN, Sustainable development goals

 

Läs mer:

 

Agenda 2030 / Agenda 2030, Hållbar energi för alla, Mål 7 / Permalink / 0

Låt 2017 bli hållbarhetens år! 5 tips på hur du konsumerar hållbart.

Välkomna tillbaka till ett nytt år med nya hållbara möjligheter!
 
Under supermiljöåret 2015 lyckades världens politiska ledare komma överens om inte mindre än tre viktiga punkter:
 • FN:s 17 nya hållbarhetsmål (Agenda 2030)
 • Klimatavtalet
 • Finansiering av klimatanpassningen

Efter år av förhandlingar finns nu en gemensam syn på hur världen ska ställa om i en hållbar riktning. Nu är det hög tid att påbörja omställningen i praktiken så att vi når målen. 

Vems är ansvaret?

Det lätt att tro att det är regeringens hela ansvar att omställningen sker. De har förvisso ett stort ansvar för att sätta ramverk, beskatta och skapa incitament så att omställningen tar fart. Förväntningarna är därför höga att regeringen ska agera kraftfullt under 2017 så att vi når målen i god tid före 2030.

Även företagen har ett stort ansvar för omställningen, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det är i företagen som den verkliga omställningen sker och de har ansvar för hela värdekedjan och alla leverantörer. Varje företag måste utgå från Agenda 2030 och tänka igenom hur de kan bidra till den hållbara utvecklingen. Det går inte längre att vänta, tiden börjar bli oroväckande knapp. Det som är bra och som skapar en stark drivkraft är att hållbara företag är mer lönsamma och mer attraktiva jämfört med företag som inte tar hänsyn till hållbarhetsaspekterna. Dessutom stärker det företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Vi konsumenter kan också spela en stor och avgörande roll genom vårt sätt att konsumera. Våra val av produkter och tjänster styr företagens utbud, och genom att konsumera mer hållbart bidrar vi till omställningen. Vi kanske tror att det inte betyder så mycket vad vi som enskilda individer väljer. Men det gör det. Till exempel har efterfrågan på KRAV-märkta spannmål ökat så kraftigt att de förväntas ta slut redan i maj i år. Detta i sin tur inspirerar fler bönder att odla KRAV-märkta spannmål.

Det är inte lätt att veta hur man kan konsumera hållbart. Det finns en rad olika märkningar för vad som är ekologiskt, etiskt och rättvisemärkt. Här kan man tycka att företagen skulle göra det enklare för konsumenter att välja hållbart, men där är vi inte riktigt ännu. För de som inte har tid eller lust att sätta sig in i de olika märkningarna är rådet att tänka med lite sunt förnuft: Tänk i banor av att köpa ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt, vad du än köper. Det är ändå omöjligt att veta vilket som är det ultimat bästa alternativet. Rättevisemärkta produkter gäller främst utvecklingsländer och det säger inget om de är ekologiskt producerade.

5 enkla tips på hur du konsumerar hållbart

1. Boende:
Se över din privata energianvändning. Byt till grön el, vilket är enkelt. Det räcker oftast med ett samtal till din elleverantör. Gröna värmelösningar beror på var man bor, centralt i en stad eller på landet, i villa eller lägenhet. Och när det är dags att byta värmesystem välj i första hand fossilfri fjärrvärme eller värmepumpar som matas med grön el. Det finns numera många energieffektiva och gröna lösningar så det är bara att utforska marknaden när det är dags.

Sedan bör man tänka energieffektivt: hur välisolerat är huset, hur energieffektiva är mina vitvaror, har jag LED-lampor? Stänger jag av mina apparater helt eller står de på standby? Hur mycket varmvatten använder jag? Och så vidare.

2. Resande:
Gå och cykla mer, åk kollektivt och tåg. Då får du dessutom mer vardagsmotion. Flyg mer sällan och kortare sträckor. Byt ut arbetsresor mot videokonferenser, då tjänar du massor av tid och pengar. Är det dags att byta bil, välj elbil eller annan miljöbil.

3. Mat:
Köp ekologiska livsmedel, helst KRAV-märkt, och närproducerat så långt det är möjligt och rimligt. Minska på rött kött och öka mängden grönsaker. Köp närproducerat efter säsong. Planera dina inköp så att mindre mat behöver slängas.

4. Shopping:
Det är främst vår konsumtion av kläder och skor som står för en stor andel av miljöpåverkan. Köp tidlös design av hög kvalitet, så håller de längre. Är de dessutom ekologiskt och hållbart producerade är det ännu bättre. Fler och fler butiker säljer numer hållbara kläder, hyr ut vissa kollektioner och återvinner uttjänta kläder. Med klädbytardagar med vänner och bekanta kan du förnya din garderob på ett billigt och hållbart sätt.

5. Användning av kemikalier i hemmet:
Minimera all kemikalieanvändning till ett minimum. Det gäller allt från avfettningsmedel, rengöringsmedel, Roundup till hygienartiklar och tvättmedel. Välj endast produkter som är miljömärkta. Du kommer långt med varmt vatten och muskelkraft och det är endast i undantagsfall som något starkare medel behövs. Här finns många tips på miljövänliga alternativ.

Vill du veta mer om hur man konsumerar hållbart? Läs ett mer ingående inlägg här.

Forskare inom fler och fler discipliner ropar allt högre efter handling och att vi inte kan vänta längre med att ställa om samhället. Låt därför 2017 bli startpunkten för din egen omställning. Du kommer att bli rikligt belönad, en hållbar livsstil är hälsosammare, attraktivare och skapar bättre framtidsutsikter för kommande generationer.

Läs mer:

Aktuellt, Bo & lev hållbart / hållbar livsstil, konsumera hållbart / Permalink / 1
Till top