Resan mot en hållbar framtid!

Jubileum! Idag är det ett år och 100 inlägg sedan jag började blogga om hållbarhet för konsumenter. Det har varit ett spännande och lärorikt första år, ibland svårt och trögt och ibland alldeles fantastiskt roligt och lätt. Tack alla ni läsare som besöker min blogg, det är ni som gör bloggandet roligt och det har även satt fart på min egen hållbara resa.

För det är just det som bloggen handlar om; våra egna hållbarhetsresor. Att gå från dagens invanda sätt att leva till en ny hållbar livsstil. En livsstil som inte äventyrar jordens klimat eller ekosystem som vi är så beroende av. Det kan låta svårt, tråkigt och arbetsamt, men så är det inte. Tvärtom så skapar goda förändringar inspiration och glädje i vardagen. Det är här ”För en hållbar värld” kommer in med inspiration och tips så att du steg för steg kan utforma din alldeles egna hållbara resa.

Att vi måste ställa om råder det inget tvivel om, det är 97 % av världens klimatforskare överens om. Redan idag förbrukar vi svenskar dryga tre jordklot per år av jordens förnyelsebara kapacitet, det vill säga två fler än vad som finns till vårt förfogande. Allt kan inte vi konsumenter råda över. Vissa delar av omställningen måste politiker och näringslivet ta ansvar för. Men så länge passiviteten råder bland dessa får vi konsumenter ta initiativet och visa vägen. De kommer att följa efter, var så säker, eftersom de vill ha röster och få sälja sina produkter. Konsumentmakten är stor.

Det vi inte vet mår vi inte dåligt av...?

Det är vårt sätt att konsumera som indirekt skapat effekter på klimatet och ekosystem. Företagen producerar varor och tjänster på det som efterfrågas. Efterfrågas lägsta pris så levereras produkter med låga priser. Tuff priskonkurrens på en global marknad får producenter att ta genvägar med mer eller mindre ohållbara, oetiska eller till och med förbjudna produktionsmetoder. Något som vi konsumenter inte har full insikt i när vi gör våra val i butikerna. Bananer, kläder och choklad är bra exempel på det. Skulle vi veta så skulle de flesta av oss rata produkterna.

Att köpa billigt blir därför i längden väldigt dyrt. Det är de kommande generationer som får betala det verkliga priset för att vi handlar till underpriser idag.

Vår konsumtion styr utvecklingen

Det är hur vi bor, reser, äter och konsumerar kläder och prylar som avgör vår livsstil. Och det är här vi kan göra skillnad. Genom att steg för steg förändra vårt sätt att konsumera så har vi också påbörjat vår hållbarhetsresa. Det kan handla om så enkla saker som att byta till grön el. Ett samtal till elleverantören och det är fixat.

Konsumentmakten är väldigt viktig för hållbarhetsutvecklingen. Om många byter till grön el så innebär det att elbolagen måste investera i mer kapacitet och så är den positiva spiralen igång. Ett annat exempel är ekologiska bananer. Idag är det svårt att hitta oekologiska bananer i butikerna.

Hur gör man då?

En generell värdegrund som jag oftar lutar mig mot är att tänka i termer av ren luft, rent dricksvatten, ren mark och rena hav. Det gäller också att snåla med resurser samt att resurserna är förnyelsebara och återvinningsbara. Genom att basera sin konsumtion på dessa kriterier så har man tagit ett långt kliv på vägen mot en hållbar livsstil.

Vill du också starta din hållbara resa? Här hittar du tips i inlägget ”Fyra områden där du kan göra skillnad för klimatet”. Mer inspiration och fler tips hittar du under de olika kategorierna.

Jag ser fram emot ett nytt år av bloggande tillsammans med er!

*     *     *

Läs mer:

Aktuellt / hållbar framtid, hållbar livsstil, hållbar resa, konsumenter / Permalink / 1

Hotet från fakta-resistenta människor

The Borowitz report, newyorker.com:

I don´t believe in global warming

Forskare från University of Minneapolis har upptäckt att vårt största hot mot jordens ekosystem är fakta-resistenta människor.

Studien visar att dessa människor tillhör en mycket livskraftig grupp som i stort sett är helt immuna mot all form av kontrollerbar kunskap och kända fakta. Det har gjort forskarna brydda för hur man bekämpar dem. Ju mer fakta som framkommer, desto kraftfullare blir motargumenten.

Logsdon, som står bakom studien, hoppas dock på att hotet från denna grupp människor ska mildras i framtiden. "Vår forskning är mycket preliminär, men det är möjligt att de kommer att bli mer mottagliga för fakta när de befinner sig i en miljö utan mat, vatten eller syre", säger Logsdon.

Ibland är det befriande med lite satir… Men nu till seriös forskning om klimatskeptiker som agerar som om de vore fakta-resistenta.

Den typiske klimatskeptikern är en äldre framgångsrik man

Forskning vid Linköpings universitet visar att den typiske klimatskeptikern är en äldre välutbildad och framgångsrik man som varit med om att bygga det moderna industrisamhället. Det är män i ledande positioner som har makt att ta beslut som påverkar samhällets utveckling. Nu befinner de sig i slutet av sin karriär och ser klimatförändringarna som ett hot mot deras livsverk. Studien baserar sig på ett hundratals debattartiklar i svensk press under tidsperioden 2006-2009 och ger också exempel på högt uppsatta klimatskeptiker inom svenskt näringsliv och akademi.

En klimatskeptiker, enligt Jonas Anshelm, har byggt sin yrkesgärning på idealet om ett storskaligt industrisamhälle baserat på outtömliga resurser. De har också en stark tilltro till marknadsekonomi och ekonomisk tillväxt och ser det som en nödvändighet att exploatera naturen. Medan andra grupper i samhället ser omställningen som nödvändig, ser klimatskeptikern klimatforskningen som ett hot mot deras livsverk. Därför väljer man att ifrågasätta hela klimatvetenskapen enligt Jonas Anshelm, professor vid tema teknik och social förändring.

Jonas Anshelm menar också att klimatpolitiken har stannat av. Politiker tar inte tag i klimatfrågan tillräckligt kraftfullt utan agerar passivt. Passiviteten är ett kännetecken för klimatskeptikerna och som kan hota hela våran civilisation. Studien redovisas i artikeln: A green fatwā? Climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity, Jonas Anshelm och Martin Hultman vid Linköpings universitet.

Den oundvikliga frågan blir därför hur länge vi kan avstå från att agera och låta passiviteten få styra?


Läs mer:

Aktuellt / fakta-resistenta, klimatförändringar, klimatskeptiker / Permalink / 2

Oxford University tar ställning för klimatet

Oxford-University-Press

I veckan meddelade Oxford University att man kommer att divestera i företag som är involverade i utvinning av kol och oljesand av moraliska skäl. Ett viktigt första steg mot en hållbar investeringspolicy.

Därmed har ytterligare ett universitet i Storbritannien bestämt sig för att utesluta investeringar i fossila bränslen. Tidigare har Glasgow University, Bedfordshire University, University of London SOAS and London School of Hygiene and Tropical Medicine beslutat sig att divestera.

Universitetens beslut att diverstera i fossila bränslen är resultatet av en världsomspännande kampanj där tusentals studenter, akademiker och alumner gått samman och undertecknat ett öppet brev till de olika universiteten och andra institutioner där man uppmanar dem att avyttra alla fossila tillgångar till förmån för klimatförändringarna. Universiteten är en förebild i samhället så betydelsen av deras beslut är viktigt enligt ledarna för kampanjen. Förhoppningen är att det ska ge ringar på vattnet till andra investerare.

Dock gick Oxford University inte hela vägen, dels utesluter man inte investeringar i alla fossila bränslen och det berör endast direktägda tillgångar vilket man får stark kritik för. Alumner från Oxford University uppmanar alla att hålla inne donationer till universitetet till dess att de beslutat sig för att avyttra alla sina fossila tillgångar. Dessutom kommer sjuttio alumner, bland annat entreprenören Jeremy Leggett och journalisten George Monbiot, att lämna tillbaka sina examina till Oxford University eftersom universitetet inte har förbundit sig att helt avstå fossila tillgångar. Detta ska ske redan lördagen den 23 maj.

Allt fler divesterar

Omkring 200 institutioner världen, med en sammanlagd tillgång på ca 50 miljarder USD har åtagit sig att avyttra tillgångar i fossila bränslen, bland andra Rockefeller Brothers Foundation, British Medical Association och Church of England. Även University of Washington har i dagarna tagit beslut om att divestera koltillgångar. Avyttringen av fossila bränslen är en snabbt växande rörelse och kommer att få stora konsekvenser på deras värde.

I Sverige har Chalmers och Högskolan i Jönköping tagit de första viktiga stegen och börjat avyttra mindre fossila tillgångar. I juni ska Lunds, Göteborgs och Uppsalas universitet ta beslut om man ska avyttra sina fossila tillgångar.

 

Läs mer:

 

Aktuellt / Fossilfria tillgångar, divestera, klimatet, oxford university / Permalink / 0
Till top