Ska man sluta äta ekologiska ägg nu?

Återigen kommer larmrapporter om att ekologiska matvaror inte håller måttet. Den här gången är det de ekologiska äggen som är på tapeten. De senaste veckorna har vi fått höra att de innehåller högre halter av det giftiga ämnet dioxin än vad andra oekologiska ägg gör.
 
Egentligen är det här inget nytt problem. Redan 2004 konstaterade Livsmedelsverket att ekologiska ägg hade problem med hög halt av dioxin. Då berodde det på fiskfodret och genom att minska på det sjönk värdena. Men nu har alltså problematiken uppmärksammats på nytt. Än så länge har inga gränsvärden uppnåtts, men i några fall har åtgärdsgränsen nåtts. Vad det beror på är inte helt utrett ännu, men den största boven i dramat verkar än en gång vara fiskmjölet som ekologiska höns får som foder. Och proteiner måste hönsen få i sig för att värpa och må bra. Livsmedelsverket uppmanar därför branschen att snarast utreda och åtgärda problemet.
 
Dioxin är giftigt
 
Dioxin är en giftig förorening som fått stor spridning i miljön. Det lagras i kroppen under hela livet och misstänks kunna påverka immunförsvaret, hormonsystemet, fortplantningen samt orsaka cancer. Risken är störst för foster och spädbarn så därför varnas gravida och ammande mödrar för allt för stora intag av livsmedel som innehåller dioxin.
 
Dioxin kommer främst från förbränning av avfall och från uppvärmning av hushåll.  Dioxin är luftburet och kan transporteras långa sträckor och kommer framför allt från Östeuropa men även svenska förbränningsanläggningar bidrar med utsläpp.
 
Hur kan du minska exponeringen av dioxiner?
 
Dioxiner är fettlösliga och finns främst i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Högst halter finns i fet fisk som strömming och vildfångad lax från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.
 
Men nu får vi alltså fundera även på de ekologiska äggen. Antingen att äta dem mer sällan, eller att under en period äta vanliga oekologiska ägg. Till dess att producenterna av ekoägg ser till att sänka halterna av dioxin. Eller...?
 
Det jag undrar över är vad de oekologiska hönsen får för foder. Det refereras till biologiska och syntetiska proteiner, och detta foder är tydligen inget man får ge de ekologiskt äggproducerande hönsen. Helt uppenbart är att vi konsumenter vet väldigt lite om hur våra livsmedel produceras och vilka råvaror de använder då de föder upp djur. Det ligger förstås i producenternas intresse att det inte kommer till allmänhetens kännedom, för då skulle konsumenterna utöva sin konsumentkraft ännu kraftfullare än idag. Så att i dagsläget välja mellan ekologiska eller oekologiska ägg är en svår fråga. Jag hållar ändå på de ekologiska, fast med försiktighet tills de fått ned halterna igen.

 

Läs mer:

 

Drick & ät hållbart / dioxin, ekologiska ägg, syntetiska proteiner / Permalink / 1

Releaseparty!

I går var det dags för vårt releaseparty för boken ”Hållbara affärer”. Vi hade planerat för ett seriöst party med en panel och en moderator, och många människor. Här skulle det firas.

Det roliga var att så mycket föll på plats då vi höll på och arrangerade. Vasakronan, ett av de medverkande företagen i boken, ställde upp med sitt moderna, inspirerande och aktivitetsbaserade huvudkontor för eventet. Och vi lyckades engagera proffsiga Eva Krutmeijer, EKKO AB, som moderator för paneldiskussionen. Panelen, som förutom oss själva, bestod av Fredrik Wirdenius (vd Vasakronan) Cecilia Daun Wennborg (styrelseledamot ICA), Elin Larsson (hållbarhetschef Filippa K) och Mats Andersson (fd. vd på Fjärde AP-fonden). Vi hade köpt in ekologisk dryck och ekologiskt tilltugg, inspirerade av våra medverkande företag som vinproducenten Carpe Diem och Polarbröd. Anmälningarna hade strömmat in och igår eftermiddag klockan 18.00 var vi redo att ta emot 160 gäster.

Programmet inleddes med att Eva Krutmeijer intervjuade oss författare. Vi fick berätta om idén till boken och hur våra vägar hade korsats. Därefter gick vi igenom vår modell för hur man ställer om ett företag, från grunden och på riktigt, för att bli långsiktigt hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Ambitionen är att få fler företag att ställa om och att modellen ska vara ett konkret stöd i det arbetet.
 
Därefter var det dags för gästerna i panelen att bli utfrågade. Vasakronan inledde med att berätta om sitt hållbarhetsarbete. I början handlade det mycket om energifrågor, eftersom fastighetssektorn står för cirka 40 procent att den totala energiförbrukningen i världen. ”Idag har vi lyckats halvera vår energiförbrukning”, sa Fredrik Widenius. Vilket han fick applåder för från publiken. Idag har man tagit ett mycket bredare grepp och inkluderar sociala frågor. Och hållbarhetsarbetet genomsyra hela affärsmodellen.

Näst i tur var Mats Andersson som berättade om Fjärde AP-fondens arbete med hållbara investeringar. ”Fossila tillgångar är en reell risk för permanent kapitalförlust, och det är viktigt att ha med i riskbedömningen av sin portfölj”, sa Mats. Fjärde AP-fondens arbete med att styra över från fossila tillgångar till förnybara har gett bra utdelning så här fyra år senare. Högre avkastning och mindre risk.

Cecilia Daun Wennborg berättade om ICA:s styrelsearbete och vilken roll hållbarhetsfrågorna har där. ”Hela vår verksamhet är kundstyrd och kraven på ekologisk mat bara ökar. Så för ICA har det varit nödvändigt att ta in frågorna i styrelsearbetet”, sa Cecilia. Nu är ICA också redo att profilera sig mer med hållbarhetsarbete, efter att de säkerställt att de interna processerna är säkrade.

Till sist berättade Elin Larsson på Filippa K hur de arbetar med sina leverantörer och hur de säkerställer hållbarhetsmålen över hela värdekedjan. Här talar Elin hellre om att arbeta i ett ekosystem, ett nätverk av olika aktörer som var och en är experter på sitt område. ”Vi bjuder in till samarbete genom dialog och samtal, och ser om vi kan hitta gemensamma mål. Mycket handlar om att inspirera, lyfta fram det positiva, vara lösningsorienterad. Och att skapa delaktighet”, sa Elin.
 
Eva Krutmeijer sammanfattade deltagarnas framföranden och avslutade paneldiskussionen. Intervjun och diskussionen var något som uppskattades stort av publiken, det fick vi mycket feedback på under kvällen, inte minst Evas sätt att lyfta fram intressanta frågeställningar.
 
Vasakronans lokaler är som gjorda för den här typen av event, trots att det egentligen är en arbetsplats. Vi fick många kommentarer under kvällen som ”här skulle jag vilja arbeta” och ”vilken inspirerande arbetsmiljö”. Det var många människor som alla fick dryck och lite mat i magen. Och inte att förglömma – försäljningen av böcker. Vi hade lite problem med Swish ett tag, men det löste sig och många gick hem med en färsk bok i bagaget. Tack vare alla som ställt upp och hjälpsam personal så blev hela tillställningen ett lyckat arrangemang. Trötta, omtumlade och nöjda med både party och bokförsäljning avslutades kvällen och vi somnade gott så småningom.
 
 
 Foto: Eva Esbo
 
Inlägget publicerades på hemsidan för boken "Hållbara affärer", www.hallbaraaffarer.com, den 19 oktober 2016.
 

 

Aktuellt / bok, hållbara affärer, omställning / Permalink / 1

Så här minskar du din klimatpåverkan från transporter

Precis som för Sverige i sin helhet, är transporterna den stora klimatboven för oss konsumenter. Resor till och från jobbet, semesterresor med bil och flyg eller bara då vi åker och handlar mat. Av de totala koldioxidutsläppen kommer ca en tredjedel från väg-, båt- och flygtransporter. Då handlar det både persontransporter och transport av varor och gods.
 
Transportsektorn har alltså en grannlaga uppgift framför sig att få ned utsläppen av växthusgaser. Transporter behövs i samhället, både för att ta oss till jobbet och få tillgång till mat och andra förnödenheter. Och visst vill vi alla kunna resa på semester nu och då. Så här handlar det om att hitta nya fossilfria lösningar. I allt från då fordonen produceras till att de används i praktiken, det vill säga att hela värdekedjan är fossilfri.

Det här kan bli möjligt om vi i samhället bestämmer oss för det. Då krävs det att politikerna och näringslivet samarbetar och skapar förutsättningar för fossilfria transporter. Politikerna genom att formulera långsiktiga och transparenta ramverk, samt starka incitament som verkligen attraherar både producenter och konsumenter att välja fossilfria alternativ. Här krävs mod och handlingskraft av våra politiker, något som Tysklands förbundsråd visat prov på genom att de antagit en resolution om att förbjuda bensin- och dieselbilar från och med år 2030. Här borde Sverige och EU hänga på. Och näringslivet måste våga satsa på nya innovativa produktionsmetoder och infrastruktur för fossilfria bränslen. Detta kan endast ske om de har långsiktiga och konkurrensneutrala spelregler på marknaden. Det är en lång väg att vandra, men vi måste börja någonstans.

Vad kan då vi konsumenter göra?

Om vi tittar på vårt resande, så finns det ett antal saker som vi kan göra redan idag för att minska utsläppen. Här kommer några tips som gör att du steg för steg minskar klimatpåverkan och bidrar till en mer hållbar utveckling. Här handlar det om att tänka i procentuell minskning, att stegvis minska. Senare, då politikerna och företagen kan erbjuda helt fossilfria lösningar är det bara att haka på.

  • Promenera och cykla mer – gratismotion som är bra för kropp och själ. Genom att cykla ett par dagar i veckan till arbetet så gör du gott för klimatet.

  • Åk mer kollektivt – även här får du mer gratis vardagsmotion och utsläppen minskar drastiskt.

  • Minska resandet genom att ha möten på nätet, både på arbetet och privat – jag har praktiserat middagsmöten och fikastunder med vänner via facetime, det går alldeles utmärkt

  • Byt flyg- och bilresor mot tåg – tåg är ett mycket behagligare och lugnare resesätt

  • Semestra mer i Sverige – det finns massor av saker att upptäcka på nära håll

  • Är det dags att byta bil? Köp en elbil. Eller sälj bara bilen och hyra/dela miljöbil då du verkligen behöver.

  • Om du flyger, flyg med ”gröna flygbolag”, minimera långresor och stanna borta längre när du väl flyger. Välj direktflyg och klimatkompensera dina resor genom att köpa utsläppsrätter. Kolla också på flygbolagens klimatpolicy.

Det finns naturligtvis många fler förslag på saker man kan göra för att minska utsläppen från vårt resande. Det första är att bli medveten om hur våra resor påverkar klimatet. Och därefter agera, steg för steg. Många bäckar små gör att vi till slut vänder den negativa utvecklingen på klimatet och når klimatmålet på 1,5 graders uppvärmning. Låt oss alla försöka!
 
Läs mer:
Res hållbart / flyg, klimatpåverkan, konsumenter, transporter / Permalink / 0
Till top