Bästa julklappen till våra barn och barnbarn!

 
Julen närmar sig med stormsteg och tankarna kretsar kring våra nära och kära. Julen är en familjehögtid då vi hinner njuta av ledigheten och umgås med familj, släkt och vänner. Barn och barnbarn står i centrum och deras förväntansfulla tindrande ögon får oss vuxna att vilja göra vårt yttersta för de små liven.
 
Att vilja ge det bästa till våra barn och barnbarn är en inneboende drift. Vi vill ge dem alla förutsättningar för ett bra liv och en ljus framtid. Vad vore då bättre än en julklapp som ger våra barn och barnbarn en chans till samma förutsättningar som vi har haft att leva på denna jord. Att försörja sig, äta sig mätta, vara varma, trygga och ha någonstans att bo.
 
Vi är på väg att efterlämna en värld där det är osäkert om klimatet är livsdugligt för människor och djur. Vi stjäl av barnens framtid till förmån för oss själva genom att vi inte är beredda att ta det fulla ansvaret för vårt sätt att leva.
 
Det går att bromsa den pågående utvecklingen genom att ändra vår livsstil mot att konsumera mer hållbart och klimatsmart. På så sätt kan vi succesivt ställa om vårt samhälle så att vi kan ge våra barn den framtid vi vill att de ska ha. Det vore en julklapp av dignitet!
 
Med dessa ord vill jag önska er alla en God Hållbar Jul och ett Gott Nytt Klimatsmart År!
 
På återseende i början av januari!
 

 *  *  *

Shoppa hållbart / Klimatsmart, hållbar utveckling, livsstil / Permalink / 1

Prata mer om vädret

 
Pär Holmgren, meteorolog, uppmanar oss att prata mer om vädret. För att påminna oss själva om att det extrema väder som vi upplever allt oftare inte är naturligt. T ex kommer 2014 enligt SMHI med största sannolikhet gå till historien som det varmaste året på jorden sedan mätningarna startades 1890. 

Pär uppmanar oss att INTE vänja oss vid de extrema vädren utan ta dem som en väckarklocka till att något måste göras.

Kanske ett bra nyårslöfte?

God jul och Gott Nytt År!

Hurghada Hotels Three Corners 21
 
Veckans hållbara tips vecka 52.
 
Aktuellt / väder / Permalink / 0

Ett viktigt steg på väg mot ett globalt klimatavtal!

FN:s klimatmöte i Lima för ett par veckor sedan får anses som ett stort steg i rätt riktning, trots att man inte nådde ända fram i ett flertal detaljer. Alla 190 deltagarländer står nu bakom det dokument, ”Lima Call för Climate Action”, som formulerades under mötet och som ska bana vägen för ett ambitiöst globalt klimatavtal i det stora klimatmötet i Paris i december 2015. Avsikten med avtalet är att säkerställa att medeltemperaturen på jorden inte stiger med mer än 2 grader.

De svåraste diskussionerna har fortsatt varit vem som ska ta störst ansvar. De fattiga länderna vill att de rika länderna ska ta en större del av bördan och de rika länderna vill att utvecklingsländerna ska ta ett större ansvar i omställningen. Dessutom vill utvecklingsländerna att de rika bidrar med ekonomisk hjälp för att klara effekterna av de klimatförändringar vi redan nu börjar se.

 Bild: NASA, AIRS "Waching earth breathe", CC by 2.0. Denna film visar hur jorden "andas" genom årstiderna. Den gula färgen indikerara hur mycket koldioxid som finns i atmorfären.
 
 
Det är produktionsmetoderna det beror på
 
Allt det vi människor gör har en inverkan på miljön och klimatet på något sätt. Maten vi äter, våra kläder, alla prylar som vi omger oss med, hur vi bor och hur vi reser. Ju rikare vi är desto mer konsumerar vi. Ju mer vi konsumerar, desto mer påverkar vi miljön och klimatet. Vår konsumtion belastar inte bara närområdet utan överallt varifrån produkterna eller råvarorna kommer ifrån.
 
Det är vårt sätt att producera och konsumera som skapar problem för miljön och klimatet. Om vi klarar att ställa om produktionen och konsumtionen till långsiktigt hållbara metoder så säkerställer vi den livsmiljö som vi är så beroende av, utan att vi behöver göra avkall på standarden. Om vi värnar om naturen så kommer den att värna om oss.
 
Ansvar för omställningen
 
Det finns ett flertal olika sätt att uttrycka hur vår konsumtion belastar miljön och klimatet på jorden. Ett enkelt sätt är att räkna ut hur många jordklot som behövs för att klara den livsstil vi människor har i olika länder. Under 2014 kommer vi att ha förbrukat 1,5 jordklot per år räknat som ett genomsnitt för alla människor på jorden, vilket är 50 % mer än vad jorden har att erbjuda. Om alla människor på jorden skulle ha samma livsstil som vi har i Sverige så behövs det ca 3 jordklot per år. USA:s livsstil förbrukar ca 5 och Förenade Arabemiratens ca 10 jordklot. Detta kan jämföras med många fattiga länder som förbrukar mindre än ett halvt jordklot. Över hälften av belastningen beror på utsläpp av koldioxid till atmosfären från fossilt bränsle.
 
Rika länder som t ex Sverige belastar miljön och klimatet mest eftersom vi bor större, kör bil oftare, åker på fler semesterresor, äter mer kött och konsumerar mer kläder och prylar än den genomsnittliga människan på jorden. Industriländerna har ett särskilt ansvar eftersom vi haft ett högt välstånd under lång tid. Välståndet i sig är också den bästa förutsättningen för att kunna driva den nödvändiga omställningen.
 
 
*  *  *
 

Hur ser din livsstil ut? Beräkna hur många jordklot du förbrukar med WWF:s klimatsmartkalkylator.

 *  *  *

 Liknande inlägg:

Agenda 2030, Aktuellt / FN:s klimatavtal / Permalink / 0
Till top