Rädda världen på två minuter!

Här delar Johan Rockström med sig av sina bästa tips på hur du steg för steg kan minska dina utsläpp av växthusgaser. Johans förslag är att minska dina personliga utsläpp med 1 ton koldioxid per år, från dagens ca 10 ton per person och år. Det innebär att du är koldioxidfri på 10 år - vilket är rekordsnabbt! Mycket snabbare än vad politikerna planerar för.

 
 
Läs mer:
Bo & lev hållbart, Drick & ät hållbart, Res hållbart, Shoppa hållbart / Johan Rockström, Utsläpp, rädda världen / Permalink / 0

Nu blir taxibilarna allt mer klimatsmarta

Åker du taxi ibland? Har du funderat på vilket bränsle taxibilarna kör på?

Numera finns det många taxibolag runt om i landet som aktivt ställer om sin fordonsflotta till miljöbilar. Vissa tar steget längre och investerar i fordon som drivs med fossilfria bränslen. Och så finns det de som är riktigt ambitiösa med planer på att vara helt fossilfria 2025, dvs tidigare än vad FN:s, EU:s och Sveriges målsättning är. Det är Taxi 020 som vågat ta täten och visar nu vägen för hur det kan gå till att ställa om.    Foto: Taxi 020.

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas, vätgas eller andra förnybara drivmedel. Till miljöbilar räknas även bilar som drivs med bensin eller diesel förutsatt att de drar väldigt lite bränsle. Eftersom allt fossilt bränsle bidrar till växthuseffekten så måste det slutliga målet vara helt fossilfritt. Och då duger varken bensin eller diesel från fossila källor.
 
Genom att aktivt välja taxibolag som kör med miljöfordon bidrar du till minskade utsläpp av växthusgaser. Du kan även använda din konsumentkraft och specifikt fråga efter bilar som drivs med förnyelsebara drivmedel. Hör med ditt favorittaxibolag vad som gäller för just deras bilar.
 
Stor eloge till alla taxibolag som tagit ställning för klimatet!

 

Här är några exempel på taxibolag med miljöprofil:

  • Taxi Stockholm har 97 % miljöfordon och tio bilar från Tesla på väg in i flottan
  • Taxi 020 ska bli fossilfria 2025 och testar just nu en vätgasbil
  • Taxi kurir 85 % av flottan i Sverige är miljöfordon vilka kan beställas specifikt
  • Taxi Göteborg är certifierade enligt Säker Grön Taxi
  • Linköping miljötaxi kör med enbart biogasdrivna bilar
Läs mer:
Res hållbart / Klimatsmart, miljöbilar, taxi / Permalink / 0

Så här ser FN:s hållbarhetsmål 2016 – 2030 ut

2010 UN Climate Talks

Många hittar till denna artikel, det finns nu en uppdaterad och mer aktuell resumé av FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), som du hittar genom att klicka på denna länk. (Red. anm.)

De flesta av oss har säkert hört talas om superåret 2015 då världens ledare träffas vid tre olika tillfällen för att dels komma överens om ett nytt globalt avtal för en hållbar utveckling av vår planet, dels ett nytt klimatavtal. FN:s generalförsamling träffas den 25 september för att klubba de 17  utvecklingsmålen i Agenda 2030 som ska säkerställa en hållbar utveckling för alla människor och för vår planet. Avtalet kommer att ersätta Milleniummålen och gäller från 2016 fram t o m 2030. I början av december ska världens ledare träffas på nytt i Paris för att teckna ett nytt klimatavtal.  Forskare och andra experter menar att med de 17 nya hållbarhetsmålen och ett nytt klimatavtal kommer mänskligheten få en ny långsiktig hållbar riktning.

Här är en kort sammanfattning om vad de nya 17 hållbarhetsmålen handlar om. (Här hittar du mer uppdaterad information)

1.     Utrota fattigdom för alla

2.     Utrota hunger och skapa hållbart jordbruk

3.     Säkerställa hälsa och välmående för alla

4.     Erbjuda utbildning till alla av hög kvalitet och möjligheter till ett livslångt lärande

5.     Uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och flickors rättigheter

6.     Rent vatten och sanitet till alla samt hållbar hantering av färskvatten

7.     Hållbar energi som är tillgänglig och överkomlig i pris för alla

8.     Främja jobb för alla samt en hållbar ekonomiskt tillväxt

9.     Bygga och främja hållbara infrastrukturer, industrier och innovationer

10. Minska ojämlikheten mellan länder

11. Utveckla samhällen och städer hållbart, tryggt och trivsamt

12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktion

13. Agera omedelbart på klimatförändringarna

14. Säkerställa att haven exploateras hållbart

15. Säkerställa en hållbar utveckling av jordens ekosystem: mark, skog, hav, luft och biologisk mångfald

16. Främja fred, rättvisa och starka institutioner

17. Stärka partnerskapet mellan länder för att uppnå dessa mål

Målen kan verka övergripande och lite luddiga, men för vart och ett av dem finns delmål med mätetal definierade. Vad gäller t ex första punkten är målet att halvera antalet människor som lever i fattigdom fram till 2030. Totalt är 169 delmål formulerade för de 17 målen. 

Vi konsumenter kan starta redan nu

Det finns faktiskt en hel del som vi konsumenter kan göra redan nu. Bara genom att gå igenom de 17 punkterna i listan ovan får man en vägledning och inspiration till olika alternativ. T ex att skänka pengar till hjälporganisationer, att främja rättvisa och jämlikhet, att köpa grön el, att spara på vattenanvändning och energi, att köpa ekologisk mat, att resa mer kollektivt eller cykla, att köpa MSC-märkt fisk och så vidare. Vad man än startar med så är det början på en hållbar resa och en hållbar livsstil.

 

Läs mer:

Agenda 2030, Aktuellt / FN:s klimatavtal, hållbar utveckling, hållbarhetsmål / Permalink / 1
Till top