Vad är egentligen miljövänligt?

Miljöförstöring är ett vitt begrepp som omfattar många olika områden. Det kan handla om plast i haven, utsläpp av växthusgaser, och partiklar i atmosfären, övergödning och bekämpningsmedel på åkrar, resursanvändning och utsläpp av svårnedbrytbara kemikalier. Och mycket, mycket mer. Det är kanske det som gör att det känns övermäktigt att ta till sig alla problem som vi läser om i media.

Här är kartan som hjälper dig

Det som en rad forskare tagit fram på senare år, med professor Johan Rockström i spetsen, är en slags ”karta”, eller ”vägledning” för hur vi människor ska förhålla oss med vår livsstil för att säkerställa att vi inte utsätter vår livsmiljö för katastrofala konsekvenser – vilket vi faktiskt gör idag. Forskarna kallar det planetära gränser (se bild) och genom att hålla oss inom dessa gränser säkerställer vi en hållbar utveckling på jorden med ett stabilt klimat, friska hav och jordar som kan producera vår mat, rent vatten att dricka och ren luft att andas.

Alla kan göra något
 
Det är faktiskt möjligt att som konsument och privatperson tänka utifrån de planetära gränserna för att minska sina personliga utsläpp, även om det låter stort. Enkelt uttryckt handlar det om att minska utsläppen inom de områden som forskarna har identifierat. Här nedan exemplifieras de nio planetära gränserna med exempel på vad vi konsumenter kan bidra med för att minska miljöbelastningen:
 
Konsumenters utsläpp kommer främst från boende, resor, mat och shopping. Det innebär lite förenklat att ju större vi bor, ju mer vi reser, ju mer kött vi äter och ju mer vi shoppar, desto hårdare belastar vi miljön. Utifrån dessa fyra områden och de planetära gränserna så är det ganska enkelt att göra upp en egen miljöplan för att skapa en mer hållbar livsstil. Många tips hittar du också under kategorin ”Så lever du hållbart”.
 
Alla har ett ansvar

Jordens ekosystem är globala, de känner inte av några landsgränser, de hänger alla samman och är beroende av varandra. Ett bra exempel är skövlingen av regnskog för att kunna odla bananer, kaffe och choklad. Konventionell odling gör att jorden utarmas och förorenas av bekämningsmedel så till den grad att efter 20-30 år kan man inte längre odla jorden. Man måste då skövla nya regnskogar för att få ny fräsch jord. Hela jordens befolkning är beroende av jordens regnskogar, både för klimatet och den biologiska mångfalden skull, men vi vill samtidigt äta bananer och dricka kaffe. Genom att välja ekologiska produkter som odlats på ett hållbert sätt behöver inte ny regnskog tas i anspråk eftersom jorden inte förbrukas utan förblir odlingsbar. Därför är miljöproblematiken en global fråga som angår alla.

 

Läs mer:

Aktuellt, Bo & lev hållbart / Permalink / 0

Big world, Small planet

Med boken Big world, Small planet vill fotografen Mattias Klum och professor Johan Rockström sprida kunskap om ett hållbart samhälle. Vi är på väg att slå i taket för vad jorden och ekosystemet klarar och vi är nu på väg in i "Anthropocene" - en tidsera där människans aktivitet påverkar stabiliteten i klimatet och ekosystemet.

Riskerna med att fortsätter som vi gör idag är katastrofa, men det finns möjlighet att vända trenden, enligt författarna. Boken lyfter fram den samlade vetenskapliga kunskapen tillsammans med bilder och berättelser om varför vi måste ställa om vårt samhälle att bli långsiktigt hållbart. Genom att ställa om bygger vi, enligt författarna, en coolare, mer attraktiv och hälsosammare värld. Det låter som musik i mina öron!

 
Läs mer:
Ytterligare inspiration / big world small planet, hållbart, hållbart samhälle / Permalink / 1

Kungen talar för miljön och klimatet

Kungens inledande tal idag på riksdagens öppnande handlade till stor del om klimatet och miljön. Kungen var tydlig med att det nu är dags för handling för att säkerställa att våra barn och barnbarn inte ska ställa oss till svars för att vi inte agerade i tid. Ett kort utdrag ur kungens tal:

- När det gäller vår miljö befinner vi oss i ett avgörande skede. Våra naturresurser är inte oändliga och varningssignalerna är många. Det finns fortfarande tid att ställa om till ett hållbart samhälle, men det kräver handling nu. Mot den bakgrunden ser vi fram emot det klimatmöte som skall hållas i Paris, COP 21. Låt oss hoppas att detta möte leder till varaktiga framsteg, och att vi i Sverige kan lämna viktiga bidrag i det arbetet.

Att kungen tar upp detta ämne i talarstolen visar hur angeläget ämnet är. Låt oss därför hoppas att vår stadsminister och regering tar uppmaningen på allvar.

Bild: SVT Play Riksdagens Öppnande

Aktuellt / klimatet, kungen, riksdagens öppnande / Permalink / 0
Till top