Skor som gör skillnad!

Frövi Skor 2015a

Ekologiska skor är sällan man hör talas om. Om man frågar i butikerna möts man ofta av ett stort frågetecken. Men med tanke på att skor är något man använder hela dagarna och att de inte tvättas som vanliga kläder gör, så är det extra viktigt att de inte innehåller farliga kemikalier. Och det börjar finnas alternativ.

Skor och kemikalier

De flesta skor är gjorda av läder och här är det själva garvningen som är problemet. Garvningsprocessen anses som en av de mest förorenande industrierna i världen enligt Råd och Rön och där ett stort antal olika kemikalier används, bl.a. tungmetallen krom, kadmium, sulfider, ammoniak, arsenik och zink. Även rågummit, limmet och färgen innehåller kemikalier som svavel, lösningsmedel, AZO-ämnen och tungmetaller. Inga av dessa kemikalier är något man vill ska komma ut i naturen, utsätta arbetarna för eller ska komma i kontakt med huden då man använder skorna.

Syntetiska vattenavvisande material som ofta används i t.ex.kängor, kan innehålla perflourerade ämnen som PFOS och PFOA, något som man försöker komma bort ifrån i friluftskläder. Skor gjorda i plastmaterial innehåller ofta ftalater som är hormonstörande för kroppen. Köp heller inte "luktfria" skor som behandlats med antibakteriella medel. Och, var observant på skovårdsprodukter och impregneringsmedel genom att fråga personalen efter miljövänliga sorter. Det börjar komma i butikerna, så det finns. Men ofta är det svårt att läsa sig till innehållet.

Mycket att tänka på, men man kan göra det enkelt:

Köp ekologiska skor!

  • Det finns skor i ekologiska naturmaterial som naturgarvat läder och ekologiskt tyg. Naturgarvat läder framställs med vegetabiliska metoder och är därför betydligt bättre för miljön. Rågummit är då ofta gjort av återvunna däck, lölsningsmedlen är vattenbaserade och färgämnena innehåller inga AZO-färger eller tungmetaller.
  • WHITE LINE Leather är en märkning som garanterar att inga harmfulla kemikalier har använts i processen och att lädret inte innehåller restkemikalier.
  • Det kanske enklaste och bästa av allt är att förlänga livstiden på skorna. Köp kvalitetsskor från kända och pålitliga leverantörer, då håller skorna längre och det är den största miljövinsten.

Bättre för miljön, arbetarna och din hälsa!

Läs mer:

Shoppa hållbart / AZO-färger, PFOS, ekologiska skor, perfluorerade ämnen, skor / Permalink / 0

Regeringens haltande ambitioner i klimatomställningen

VindkraftverkRegering har som ambition att Sverige ska bli en av de första fossilfria välfärdsstaterna i världen. Regeringens ambition är att visa ledarskap inför världen genom att ta ansvar på hemmaplan. Förväntningarna är samtidigt att den gröna omställningen ska skapa nya jobb och tillväxt. De vill satsa inom områden som förnybar energi, fossilfria transporter och investeringsstöd för minskade utsläpp. 

För att nå målet krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Regeringen har därför startat initiativet ”Fossilfritt Sverige” där man tillsammans med svenska aktörer aktivt ska ta sig an den stora utmaningen. Fossilfritt Sverige är ett samarbete mellan regering, företag, kommuner, regioner och organisationer och där ”tillsammans” är nyckeln till framgång för att få fart på omställningen. Så här långt är allting bra.

Hur ska vi då nå målen?

Regeringens vision är att Sverige ska ha ett energisystem som är helt baserat på förnyelsebara energikällor. Grunden är att få bort alla fossila bränslen. Här ser regeringen en väg att hand i hand med att elektrifiera transporterna öka produktionen av förnyelsebar el. Samtidigt investerar man i projekt som driver på utvecklingen av fossilfria transporter, som t.ex. infrastruktur för laddstationer och produktion av biogas. Regeringen vill också satsa på solenergi.

Men det finns en annan sida av myntet. Det handlar inte bara om vad vi släpper ut inom Sveriges gränser. Räknar man från ett konsumentperspektiv ser bilden helt annorlunda ut. Jag skrev om detta i ett tidigare inlägg, att Sverige kan tyckas ha en ganska positiv utveckling med minskade utsläpp av växthusgaser på omkring 20 procent mellan 1990 till 2013, då räknat från ett nationellt geografiskt perspektiv. Tittar man istället utifrån ett konsumentperspektiv har istället utsläppen ökat med i samma storleksordning under samma tidsperiod, de är dessutom över 60 procent högre än de geografiska utsläppen. 

Detta perspektiv har regeringen inte fångat i sina visioner. Klimatförändringarna är inte nationella, de drabbar planeten var man än befinner sig. Det vore därför rimligt att arbeta med båda perspektiven, och sätta upp ambitioner även för konsumentperspektivet. Annars blir det svårt att nå våra globala klimatmål.

Hur kan jag som konsument bidra?

Konsumtionsperspektivet tar hänsyn till allt vi konsumerar oavsett vilket land det producerats i. Det handlar om utsläpp från transporter, boende, mat och övrig konsumtion. I inlägget "Fyra områden där du kan göra skillnad för klimatet" får du tips om hur. Ett bra första tips för oss i Sverige är att minska på flygresor och att äta mindre kött.

 

Läs mer:

 

Aktuellt / geografiskt perspektiv, klimatomställningen, konsumtionsperspektiv, regeringen / Permalink / 1

Bli rik på hållbart sparande!

Carl Rosén har skrivit boken "Bli rik på hållbart företagande" där han steg för steg visar hur var och en kan bygga upp ett hållbart och etiskt sparande. Genom att utgå från sina egna värderingar kan man bygga upp en hållbar portfölj av tjänstepensionen, premiepensionen och privat sparande i aktier och fonder. Carl menar att genom att välja rätt aktier, fonder och livbolag kan du skapa en portfölj som är etiskt hållbar och som dessutom ger bättre avkastning.
 
Fler och fler investerare avyttrar sina fossiltunga tillgångar till renare förnyelsebara tillgångar. Det pågår en av de större kapitalförflyttningarna i mänsklighetens historia just nu runt om i världen. Av förklarliga skäl talar man inte allt för högt om detta eftersom fossiltunga industrier snabbt skulle förlora i värde om det blev allmännt känt. Något som man faktiskt redan nu ser hända.
 
Inversterare gör det, universitet gör det, städer gör det: divesterar sig ur fossila tillgångar till förmån till förnyelsebara. Så häng på, gör likadant som proffsen och stå inte kvar sist med Svarte Petter.
 
Läs mer:
Ytterligare inspiration / fossiltunga, hållbart sparande, investeringar / Permalink / 0
Till top