Inspiration från framtidens hållbara städer och transporter

Snart är framtiden här. Rena hållbara städer och transporter är något vi snabbt måste ställa om till. Ju förr dess bättre. Se den inspirerande filmen "Mobility 2030: Beyond transportation" (ca 5 min) om hur det kan se ut bara inom ett par årtionden.
 
Generellt sett handlar omställningen i samhället om att skapa nya lösningar som inte tär på miljön, klimatet, människor eller djur. Att tänka nytt och skapa attraktiva lösningar som är energi- och resurssnåla, återvinningsbara och förnybara. Tekniken finns men innan vi är där handlar det om att stöpa om gamla affärsmodeller och byta till fossilfria, resurseffektiva och förnybara lösningar. Gamla produkter, tjänster och jobb kommer att försvinna och nya kommer att tillkomma. Helt klart är att de som ser möjligheter kommer att fånga århundradets affärsmöjlighet. Och de som stannar kvar vid det gamla kommer att tappa.
 
 En vision från KPMG.
 
Ytterligare inspiration / hållbara städer, mobility 2030, transporter / Permalink / 0

Before the flood – en gripande film om klimatförändringarnas effekter! Gratis fram till den 6 november.

Just nu kan alla se National Geographic's film om klimatförändringarna med Leonardo DiCaprio helt gratis fram till den 6 november. Jag kan verkligen rekommendera den och önskar att alla människor på hela vår jord passar på att se den. Sprid den gärna på alla sätt ni kan. För tillsammans kan vi göra skillnad!


 
Aktuellt, Ytterligare inspiration / Before the flood, klimatförändringar / Permalink / 1
Till top