Säkra dina sparpengar för framtiden

Gör som de stora investerarna, sälj av tillgångar i fossil energi till förmån för förnyelsebar. Många av de stora finansieringsinstituten bedömer att det är en allt för stor risk med tillgångar som bidrar till en negativ klimatutveckling. Avsikten är att säkerställa framtidens avkastning.

Se över var dina sparpengar är placerade, t ex dina fonder, aktier och pensionsfonder. Sälj av de som är placerade i olja, kol och naturgas, samt aktier i företag som släpper ut allt för mycket fossil koldioxid.
Fråga din bank, ägarna till dina fonder eller läs på i företagens årsredovisningar där du äger aktier.
 

Park Hyatt, Shanghai (3198569878)

 

Veckans hållbara tips vecka 4.

 
Bo & lev hållbart / fossil energi, sälj, tillgångar / Permalink / 0

Obama tar krafttag för klimathotet

Än en gång lyfter Obama frågan om klimathotet och att det är dags att börja agera. I hans årliga tal till nationen i veckan lyftes klimatförändringarna fram som det största hotet för USA:s nationella säkerhet. Obama hänvisade till att världens bästa forskare har påvisat att människans aktivitet påverkar klimatet negativt. Om vi inte agerar resolut för att motverka klimatförändringarna får vi se stigande havsnivåer, intensivare och längre värmeböljor, farliga torrperioder och översvämningar som leder till massmigration, konflikter och svält.
 
SVT Rapport den 21 januari: Obamas årliga tal till nationen.


Obamas tydliga budskap spelar en stor roll för klimatutvecklingen. Tillsammans med påven Francis´ encyklika, ett speciellt påvligt brev där han uppmanar alla katoliker att agera för klimatet, har vi nu två stora världsledare som tydligt visar kraftfullt ledarskap i klimatfrågan. Om fler stora ledare världen över, både politiska och inom näringslivet, låter sig inspireras av påven och Obama så skulle vi säkert kunna räkna med att få fart på omställningen under de närmaste åren. Något som är både efterlängtat och nödvändigt.

Men tiden är knapp. I väntan på att de stora politiska besluten ska tas för att ställa om vårt samhälle kan vi som privatpersoner påskynda utvecklingen genom att själva leva med en så hållbar livsstil som möjligt.

 *     *     *

Relaterade inlägg:

Aktuellt / Obama, hållbar livsstil, klimathotet, påven / Permalink / 1

2014 rankas nu som det varmaste året

Nu står det klart att 2014 är det varmaste året som uppmätts sedan mätningarna startade 1880. Nio av de tio varmaste åren har inträffat sedan år 2000, enligt forskare vid NASA: s Goddard Institute for Space Studies i New York.

Trenden med ett varmare klimat fortsätter oförtrutet. Den globala medeltemperaturen har nu ökat med 0,8 grader Celsius. Orsaken är mänsklighetens utsläpp av främst koldioxid från olja, kol och naturgas.

Det är inte medeltemperaturen i sig som är mest skrämmande utan de effekter som ett varmare klimat medför som extrema värmeböljor och torka, skyfall, orkaner, smältande glaciärer, stigande havsnivåer, sämre avkastning på jordbruken mm. Hör Dr. Gavin Schmidt, Director vid NASA Goddard Intitutet, uttala sig om värmerekordet.

 

Relaterade inlägg:

Aktuellt / Värmerekord, klimatförändringar, medeltemperaturen, varmare klimat / Permalink / 1
Till top