Semestern är snart här – så här kan vi turista mer hållbart

 

Nu närmar sig semestrarna med stormsteg och många är i full färd med att planera. På senare tid har miljöfokus riktats även mot turismen och helt klart är att belastningen från oss resenärer kan vara häpnadsväckande stor. Men det finns saker vi kan göra för att turista mer hållbart och ändå få nya spännande upplevelser.

Det första handlar om transporterna. Självklart har avståndet betydelse och också på vilket sätt vi reser. Alla transporter som sker med fossilt bränsle (flygbränsle, bensin, diesel) påverkar klimatet negativt. Värst är flyget, så även om flyget endast står för mellan 3–6 procent av de totala utsläppen av växthusgaser beroende på hur man räknar, sker de på hög höjd där de gör extra stor skada. Så att undvika flyget är det bästa vi kan göra för klimatet.  Men även transporter som drivs med fossilt bränsle är skadligt. Därför är det positivt om vi så långt det är möjligt kan byta fossila trasnporter mot fossilfria. Som t.ex. tåg, kollektivt, segla, cykla, paddla och vandra.

Men, det är inte bara transporterna som man bör tänka på utan även hur vi bor, vad vi äter och det vi väljer att göra när vi väl är på plats. Oftast är det enklare än man tror, om du redan tänker hållbart hemma kan du göra i princip likadant på resan. D.v.s. hur jag bor, vilken mat och dryck jag väljer, transporterna och vad och hur mycket jag shoppar. Då kommer man långt.

Checklista för mer hållbart turistande:

 • Välj så långt det är möjligt att resa fossilfritt
 • Välj boende med omsorg. Många hotell och andra boenden har satsat på att erbjuda hållbara boende och detta kan du ofta läsa om på deras hemsida.
 • Köp mat och dryck som är ekologisk och närproducerad. Och grönsaker och frukt efter säsong.
 • Minimera avfallet, släng sopor på avsedd plats. Om möjligt sopsortera och återvinn.
 • Spara på vatten och andra resurser.
 • Shoppa schysst, tänk på att allt som är väldigt billigt har någon annan betalat priset för.Gynna det lokala.
 • Värna om den lokala naturen och de vilda djuren, anlita endast respektfulla event som tar hänsyn till naturens och djurens integritet.
 • Köp inga snäckor, elfenben eller annat som kan komma från olovlig handel och tjuvjakt.

Att semestra hållbart har inget att göra med att kvalitén på upplevelsen. Tvärtom mår man alltid bra av att göra gott ifrån sig.

Med detta vill jag önska alla en trevlig hållbar semester!

Vi ses i augusti igen!

Läs mer:

 
Aktuellt / semester, turista hållbart / Permalink / 0

Är det klimatförändringarna vi ser?

Sol, sol och åter sol. Och varmt är det – ovanligt varmt för årstiden. Mellan 3 och 6 grader varmare än normalt. Inte bara i luften utan också i vattnet. Barnen badar som aldrig förr och vattentemperaturen i Stockholms skärgård är redan 18 grader. Otroligt underbart väder!
 
Härligt eller skrämmande? Båda delar kan jag tycka. Härligt med värme och sol, men visst undrar man? Här måste vi skilja på enstaka vädersystem som vårt nu långvariga högtryck, och klimatet på lång sikt. De enstaka vädersystemen bevisar inte att vi har en pågående klimatförändring, vare sig det är högtryck med sol och värme, stormar och intensiva störtregn, eller långvariga köldperioder. Det är frekvensen av de olika typerna av väder som visar i vilken riktning klimatet är på väg. Då är till exempel årsmedeltemperaturen en utmärkt indikator, liksom frekvensen av antalet värmeböljor och köldperioder.
 
Metereologer talar om högtrycksblockeringar och årstidsförskjutningar. Forskare talar om tröskeleffekter där klimatförändringarna blir självgenererande och accelererar som följd. Aldrig tidigare har människor andats en atmosfär med så hög halt av koldioxid som den vi har idag och den fortsätter att öka. Idag har medeltemeperaturen ökat med mellan drygt 1 grad, och enligt flera klimatforskare kommer det att bli svårt att hålla oss under 1,5 graders temperaturhöjning som klimatavtalet rekommenderar som en gräns som vi helst borde hålla oss under eftersom riskerna och konsekvenserna blir allt mer ödesdigra och kostsamma därefter. Övre gränsen som klimatavtalet stipulerar och som alla länder har att förhålla sig till är maximala 2 graders medeltemperaturhöjning.
 
 
Världsnaturenfonden menar att det är omöjligt att överskatta klimathotet.
 
Världsnaturfonden är tydliga med att den globala uppvärmningen kommer att få katastrofala följder. Vi har alla hört om smältande glaciärer, stigande havsnivåer och mer extrema väder. Men tänker vi på konsekvenserna av dessa för mänskligheten på jorden? Att vi hotar vår egen existens? Ju varmare klimat desto större risk utsätter vi oss för. Med ett varmare klimat följer många problem som möjligheterna att bedriva effektiva jordbruk, antalet skogsbränder och omfattningen av dem ökar, rent vatten blir en bristvara och sjukdomar som tidigare begränsats till vissa geografiska områden sprids till nya områden. Risken för politisk inistabilitet och väpnade konflikter ökar i takt med att människor inte kan försörja sig. Antalet miljöflyktningar beräknas öka från dagens ca 25 miljoner till ca 200 miljoner år 2050. Många viktiga arter, livsmiljöer och hela ekosystem hotas redan idag, och forskare talar om att vi befinner oss i en sjätte massutrotning på jorden.
 
Konsekvenserna är redan synliga och mätbara idag. Utanför våra fönster, utan att vi märker det. Enligt Världsnaturfondens rapport "Living planet 2016" har 58 procent av beståndet av alla fåglar, fiskar och däggdjur redan försvunnit, jämfört med 1970. År 2020 beräknas två tredjedelar av alla ryggradsdjur ha försvunnit. Vi talar nu – inte sen.
 
Experter och forskare försöker febrilt få uppmärksamhet från våra beslutsfattare världen över, både i regeringar och i näringslivet. För nu börjar det bli bråttom. Den största frågan jag ställer mig just nu är hur många fler rapporter vi måste få innan vi börjar agera? Alltså, att agera med tillräcklig kraft och engagemang så att vi verkligen gör skillnad. För än har vi inte hejdat utvecklingen eller påbörjat resan mot en mer hållbar livsstil.
 
Vi i Sverige tillhör ett av de länder i världen som belastar klimatet och miljön allra värst. Detta trots att Sverige ofta ses som en förebild vad gäller klimat- och miljöarbete. Skillnaden beror på hur man räknar. Geografiskt, där importerade varor och internationella flygresor inte ingår i kalkylen, ger ett bra resultat. Men om vi räknar ur ett konsumtionsperspektiv, där importerade varor och internationella flygresor ingår i beräkningen, ser situationen riktigt dålig ut för oss svenskar. Vi blir dessutom sämre med tiden, bara de senaste 20 åren har våra utsläpp ökat med 17 procent, mycket beroende på att vi konsumerar mera och flyger allt oftare internationellt.
 
Bli en förebild, bli en planetskötare, börja idag!
 
 
Läs mer:
 
 
Aktuellt / hållbar livsstil, klimatförändringar, är det klimatförändringar vi ser / Permalink / 0

Höj värdet på dina privata tillgångar – gör dem hållbara

Visste ni att professionella investerare världen över har på senare tid börjat intressera sig för hållbara investeringsobjekt? Fler och fler säljer sina ”smutsiga” och fossila tillgångar och väljer att placera dem i renare och förnybara dito. De har fått upp ögonen för att hållbara tillgångar innebär lägre risk och ger bättre avkastning. 
 
För så är det. Både forskning, studier och erfarenhet har visat att hållbara företag är mer lönsamma och konkurrenskraftiga än de som ännu inte börjat arbeta med hållbarhet (i boken Hållbara Affärer kan du läsa mer om detta). Det här är de stora finansinstituten väl medvetna om och eftersom deras huvudfokus ligger på att skapa säkra placeringar som har en så god framtida värdeutveckling som möjligt, så blir hållbara investeringar mer och mer självklart. Klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor har i deras ögon blivit en riskfaktor som de måste beakta för att undvika värdeminskning och permanenta förluster. Två tydliga exempel på det är kolkraftsverkens negativa värdeutveckling de senaste åren och fastighetsbolagens vilja att miljöcertifiera sina fastigheter för att öka värdet på fastigheterna och skapa en högre lönsamhet. Mats Andersson, f.d. vd på Fjärde AP-fonden, var en av de tidiga pioniärerna som visade att hållbara aktieportföljer var mer lönsamma.
 
Om nu proffsen anser att det är bättre att investera i rena förnybara verksamheter, då borde även vi konsumenter göra likadant. För vem vill sitta kvar med Svarte-Petter i slutändan? Den förflyttning i kapital som nu sker görs i tysthet av förklarliga skäl, ingen ägare av fossiltunga tillgångar vill att värdet ska sjunka innan de hunnit sälja.
 
Samtidigt är det positivt att det sker en kapitalförflyttning. Trycket på företagen att arbeta med hållbarhetsfrågorna ökar från ägarnas sida, samtidigt som företagen själva ser affärsnyttan av att agera.  Det driver på omställningen i ett snabbare tempo, och det har både vi och framtida generationer nytta av. Det är också i företagen som den stora omställningen i samhället måste ske, eftersom det är där de stora klimat- och miljöpåverkande utsläppen sker.

4 tips på hur du går tillväga

Börja med att se över dina placeringar: dina pensioner, fonder och aktier. Var är de placerade? Idag finns det en hel del hållbara alternativ även om de kan vara lite svåra att hitta. Här gäller det att vara lite aktiv och rådfråga bank eller pensionsmäklare. Nedan finns tips på var du själv kan hitta information och vägledning.

Fonder

 • Svanenmärkta fonder – miljömärkning av fonder är något som börjar dyka upp på marknaden och har som avsikt att stimulera ett mer aktivt ägande. På så sätt kan man också själv vara med och driva på den hållbara utvecklingen. Men som vanligt måste man se upp för höga avgifter och fondens utveckling över tid. Läs mer här
 • Hållbarhetsprofilen – ger en vägledning för olika fonders hållbarhetsprofil. Här kan du få en mer övergripande bild av hur fonden placerar och en god inblick i olika fonders klimatinriktning och bredare hållbarhetsarbete.
 • Gröna branschfonder – det här är fonder som placerar i bolag inom miljöteknik och förnybar energi. Dessa fonder har gett bra avkastning och gynnats av den hållbara utvecklingen.

Aktier

Bygg din egna hållbara aktieportfölj. Här har du alla möjligheter att påverka var du vill investera dina pengar och på så sätt utforma din egna hållbar portfölj som grundar sig på dina värderingar. Det kan handla om klimatet och farliga utsläpp, mänskliga rättigheter, tobak, spelbolag, livsmedel med mycket socker och så vidare.  Genom att utesluta vissa branscher och företag visar du också vad som är viktigt och att deras verksamheter inte är attraktiva. På så sätt kan du styra utveckling i en mer hållbar riktning.

Fördelen med att bygga sin egen hållbara aktieportfölj är att du får en skräddarsydd portfölj och att du slipper  avgiften på ca 1,5 % årligen, vilket efter 30 års sparande är ca hälften av det du själv sparat. På Aktieinvests hemsida hittar du all information du behöver.

Sparpengar

Om du även vill ha en bank med hög hållbarhetsprofil så kan det vara intressant att jämföra de olika bankernas hållbarhetsarbete. Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. I Sverige granskas de sju största bankerna samt två mindre banker, Ekobanken och JAK Medlemsbank, de två senare har valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet. På Fair Finance Guide's hemsida kan du kolla upp din bank.

Villa, bil och båt

Dina privata investeringar i boende, bil och båt har också betydelse för värdeutvecklingen och andrahandsvärdet. Till exempel, redan idag kan vi tjäna pengar på att isolera huset, installera senaste hållbara tekniken för värme och ventilation, vilket gör att energiförbrukningen minskar så drastiskt. Men också som en framtida investering då huset ska säljas då låg energiförbrukning är särskilt intressant för potentiella köpare.

Att köpa bil idag är en utmaning. Just nu lever vi i en övergångstid, från bilar som drivs med fossilt bränsle till de som drivs med förnybar energi. Risken för att en dieselbils värde kommer sjunka snabbt är så pass hög att det kanske är bättre att vänta. Även om de har högsta miljöklass.  Utvecklingen på miljöbilssidan går väldigt fort just nu. Bara om vi talar de närmaste åren så kommer många nya elbilar med längre räckvidd ut på marknaden. Miljöproblematiken kring batterierna kommer också att lösas inom en snar framtid. effektivare och billigare batterier samt att man löst miljöproblematiken kring batterier.

Detsamma gäller båtar. Dagens fossilbränslebaserade motorer är på väg att fasas ut, även om de inte kommit lika långt i utvecklingen som bilmotorerna. Men det börjar dyka upp elmotorer, både inom- och utombordare, och det finns fler nya båttyper med lägre vattenmotstånd som absolut är intressanta.

Dina pengar gör skillnad

Vi kan alltså påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning med våra privata besparingar och vårt sätt att investera. Och samtidigt tjäna pengar på det. Ju fler vi blir som väljer hållbara placeringar desto större blir trycket på banker och kapitalförvaltare att erbjuda hållbara fonder, och att få företagen att erbjuda hållbara produkter. Det är till och med så att just placeringen av vårt privata kapital kommer att vara det som visar sig ha störst effekt på klimatet och andra hållbarhetsfrågor.

Att investera hållbart är att bry sig om framtiden Men det är också att vara smart. Samtidigt som du bidrar till en bättre värld tjänar du mer pengar på det. Kan det bli bättre?

 

Läs mer:

Aktuellt, Shoppa hållbart / Fair finance guide, gröna branschfonder, hållbar livsstil, hållbara besparingar, hållbara tillgångar, hållbarhetsprofilen, privata tillgångar, svanenmärkta fonder / Permalink / 0
Till top