2019 – nytt år, nya hållbara möjligheter!

Att klimatförändringarna redan är här och att de påverkar oss alla har säkert inte undgått någon. Eller att det är vår livsstil och vårt sätt att konsumera som är orsaken till att vi riskerar människornas framtid på jorden.
 
Sommarens värmebölja med de många och omfattande bränderna samt en halverad mat- och foderproduktion i Sverige fick många av oss att tänka till. Och faktiskt också vilja agera. Klimatförändringarna är inte längre  något som sker i framtiden, utan de är här och nu. Även om vi bara sett början på dem. Under det senaste året har tonen skärpts från forskare och experter; att det är nu vi har chansen att göra något. Inte sen.
 

Nytt år och nya möjligheter

Vill du vara med och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser? Här är några enkla tips på de mest effektiva sätten att  snabbt minska sina personliga utsläpp och att ställa om till en mer hållbar livsstil. De här åtgärderna är betydligt mer effektiva än till exempel att återvinna, byta till LED-lampor eller att avstå från plastkassar i matvarubutikerna, även om det också är viktigt såklart. Men vill man snabbt minska på sina utsläpp av växthusgaser så är det bästa sättet med saker som ger stor effekt:

 1. Ät vegetarisk mat
  Att undvika kött är ett mycket effektivt sätt att minska dina utsläpp av växthusgaser. Bara att minska på mängden kött du äter bidrar positivt till klimatet. Det är också skillnad  på kött och kött, köp viltkött eller kött som är KRAV-märkt och närproducerat. Dessa typer av kött bidrar inte lika mycket till klimatförändringarna och har andra positiva miljöeffekter på t.ex. den biologiska mångfalden. Det är fyra gånger mer effektivt att sluta äta kött som att återvinna, och åtta gånger mer effektivt än att byta till LED-lampor, även om de också är viktiga bidrag.

 2. Flyg bara då det är absolut nödvändigt
  Det räcker med en enda långdistansflygning för att hela din årliga koldioxidbudget ska vara förbrukad. Så för varje flygresa som du avstår från förbättrar du utsikterna för världen att nå 2-gradersmålet i klimatavtalet. Vi svenskar flyger mest i världen, så här finns stor potential i att minska flygresandet. Semestra i din närmiljö och upptäck Sverige. Och byt ut arbetsresor mot digitala mötesplatser. För dig som flyger ofta är minskat flygande din viktigaste åtgärd.

 3. Kör mindre bil
  Vårt sätt att transportera oss med fossila bränslen måste upphöra. Bästa tipsen här är att gå och cykla mera samt att resa mer kollaktivt. Du kan också byta till en elbil och ladda den med förnybar el. Flera elbilstillverkare producerar numer sina batterier med förnybara energikällor. Eller köra på biobränsen.

 4. Byt till grön energi
  Köp grön el från ditt energibolag, det driver dem att investera i nya förnybara anläggningar. Se också över uppvärmingen av din bostad. Här finns flera effektiva och gröna lösningar att välja bland. Ett exempel är värmepump som matas med grön el.

 5. Shoppa begagnat
  Vårt sätt att konsumera har stor inverkan på klimatet. Allt som produceras kräver råvaror, energi och transporter. Och det påverkar klimatet och miljön negativt på många sätt. Så ju mindre vi konsumerar desto bättre. Köp mer selektivt sådant som du verkligen behöver och köp gärna begagnat. Om du behöver köpa nytt, köp bra kvalitet av tidlös design så håller det längre.


Häng med på klimatresan och låt 2019 bli det år då vi tillsammans lyckades vända utsläppen.

Gott Nytt Hållbart År!

Aktuellt / Vegetarisk mat, klimatet / Permalink / 0

Klimatnyheter på SVT och SR – dagligen! Skriv på och dela vidare!

 
Det borde vara självklart att en av mänsklighetens största utmaningar får ett dagligt utrymme på nyheterna. Både med fakta och med goda exempel på vad politiker, företag och konsumenter gjort för att minska utsläppen. Det skulle inspirera oss alla att göra mer för att minska utsläppen. Och tillsammans skulle vi kunna göra skillnad och snabba på omställningen!
 
Några medlemmar ur klimatklubben har skrivit en petition som kommer att överlämnas till ansvariga på SVT och SR, och ju fler vi som skriver på desto större tryck kan vi utöva på dem. Lätt som en plätt, bara att klicka på bilden så kommer du till petitionen.
 
Tack för att du bidrar!
 
 
Aktuellt / klimatnyheter, omställning, sr, svt / Permalink / 0

Klimatförändringarna – den stora ödesfrågan kommande mandatperiod

Valet är över, men inte striden om regeringsbildningen. Oavsett vilka som bildar regering, kommer klimatfrågan bli den stora ödesfrågan under den kommande mandatperioden. Det är nu omställningen måste ske, från fossilt till förnybart.  Senast år 2020 måste utsläppskurvorna av växthusgaser ha vänt nedåt enligt bl.a. forskare vid Stockholm Resilience Centre. Därefter måste utsläppen halveras var tionde år, vilket innebär 7-8 procents minskade utsläpp per år fram till 2050. Ansvaret för att säkerställa att vi uppnår målet i klimatavtalet vilar tungt på vår kommande regering.
 
Att inte göra något är inget alternativ
 
Att inte göra något åt klimatförändringarna skulle bli oändligt kostsamt för oss människor. Inte bara i pengar räknat, utan också i förmågan att försörja oss med mat och rent vatten. Vi skulle också se en dramatiskt ökad instabilitet i världen med risk för stora flyktingströmmar och stridigheter om jordens resurser. Idag räknar FN med att vi har 25 miljoner klimatflyktingar i världen, den siffran beräknas öka till mellan 250 miljoner och 1 miljard år 2050 om inget görs. Eftersom det är extremt svårt att förutsäga var på jorden som klimateffekterna slår som hårdast kan även Sverige vara ett land som drabbas. Bara värmeböljan och den långa torrperioden vi hade den här sommaren minskade produktionen av säd med 30 procent och djurfoder med upp till 50 procent samt att stora värden gick upp i rök i och med skogsbränderna. De senaste tio åren har extrema väder kostat USA över 2.000 miljarder kr om året. FN har gjort prognoser fram till år 2030 som visar att förlusten i produktivitet skulle kosta den globala ekonomin 20 biljoner kronor. Ofattbara 20 000 000 000 000 kr om endast 12 år!
 

Alla kan bidra

Vi kan bromsa utvecklingen och säkra att uppvärmningen av klimatet begränsas så som klimatavtalet stipulerar. Om vi alla hjälps åt och börjar nu. Politiker måste skapa ramverk och incitament som effektivt minskar på utsläppen av växthusgaser och företagen måste ställa om sina verksamheter så att användningen av fossila råvaror/bränslen minskar till noll. Det är inget som görs över en dag utan kommer att ta tid. Under tiden måste vi därför minska vår konsumtion på allt som bidrar negativt till växthuseffekten, och naturligtvis även sådant som på annat sätt belastar miljön negativt. Men glöm inte att du som individ har fler roller där du kan driva klimatfrågan; i din yrkesroll, när du går till val, som konsument, som förälder och vän.

Här är tips på sådant som du kan konsumera mindre av för att minska utsläppen av växthusgaser:

 • Flyg mindre, eller inte alls
 • Kör bil så lite som möjligt om den går på fossilt bränsle
 • Ät mindre kött, och det kött du äter bör vara KRAV-märkt och naturbetesmärkt
 • Köp närproducerade varor och ät säsongens frukt och grönsaker
 • Köp grön el och värm upp din bostad med grön värme
 • Välj producenter som värnar om klimatet och miljön

 

Är inte Sverige typ bäst i världen på miljöfrågor?

Faktum är att vi svenskar tillhör ett av de tio länder som belastar klimatet och miljön mest i världen. Om alla människor på jorden skulle leva som vi gör i Sverige, skulle det endast ta 10 år innan medeltemperaturen på jorden ökat med två grader, som är klimatavtalets övre gräns. Det är vår höga konsumtion som är problemet med bland annat importerade varor och utrikes resor med flyg. Svenskar tillhör de som flyger mest i världen.

 

 

Läs mer:

 

 

Aktuellt / klimatförändringarna / Permalink / 1
Till top