Klimatnyheter på SVT och SR – dagligen! Skriv på och dela vidare!

 
Det borde vara självklart att en av mänsklighetens största utmaningar får ett dagligt utrymme på nyheterna. Både med fakta och med goda exempel på vad politiker, företag och konsumenter gjort för att minska utsläppen. Det skulle inspirera oss alla att göra mer för att minska utsläppen. Och tillsammans skulle vi kunna göra skillnad och snabba på omställningen!
 
Några medlemmar ur klimatklubben har skrivit en petition som kommer att överlämnas till ansvariga på SVT och SR, och ju fler vi som skriver på desto större tryck kan vi utöva på dem. Lätt som en plätt, bara att klicka på bilden så kommer du till petitionen.
 
Tack för att du bidrar!
 
 
Aktuellt / klimatnyheter, omställning, sr, svt / Permalink / 0

Klimatförändringarna – den stora ödesfrågan kommande mandatperiod

Valet är över, men inte striden om regeringsbildningen. Oavsett vilka som bildar regering, kommer klimatfrågan bli den stora ödesfrågan under den kommande mandatperioden. Det är nu omställningen måste ske, från fossilt till förnybart.  Senast år 2020 måste utsläppskurvorna av växthusgaser ha vänt nedåt enligt bl.a. forskare vid Stockholm Resilience Centre. Därefter måste utsläppen halveras var tionde år, vilket innebär 7-8 procents minskade utsläpp per år fram till 2050. Ansvaret för att säkerställa att vi uppnår målet i klimatavtalet vilar tungt på vår kommande regering.
 
Att inte göra något är inget alternativ
 
Att inte göra något åt klimatförändringarna skulle bli oändligt kostsamt för oss människor. Inte bara i pengar räknat, utan också i förmågan att försörja oss med mat och rent vatten. Vi skulle också se en dramatiskt ökad instabilitet i världen med risk för stora flyktingströmmar och stridigheter om jordens resurser. Idag räknar FN med att vi har 25 miljoner klimatflyktingar i världen, den siffran beräknas öka till mellan 250 miljoner och 1 miljard år 2050 om inget görs. Eftersom det är extremt svårt att förutsäga var på jorden som klimateffekterna slår som hårdast kan även Sverige vara ett land som drabbas. Bara värmeböljan och den långa torrperioden vi hade den här sommaren minskade produktionen av säd med 30 procent och djurfoder med upp till 50 procent samt att stora värden gick upp i rök i och med skogsbränderna. De senaste tio åren har extrema väder kostat USA över 2.000 miljarder kr om året. FN har gjort prognoser fram till år 2030 som visar att förlusten i produktivitet skulle kosta den globala ekonomin 20 biljoner kronor. Ofattbara 20 000 000 000 000 kr om endast 12 år!
 

Alla kan bidra

Vi kan bromsa utvecklingen och säkra att uppvärmningen av klimatet begränsas så som klimatavtalet stipulerar. Om vi alla hjälps åt och börjar nu. Politiker måste skapa ramverk och incitament som effektivt minskar på utsläppen av växthusgaser och företagen måste ställa om sina verksamheter så att användningen av fossila råvaror/bränslen minskar till noll. Det är inget som görs över en dag utan kommer att ta tid. Under tiden måste vi därför minska vår konsumtion på allt som bidrar negativt till växthuseffekten, och naturligtvis även sådant som på annat sätt belastar miljön negativt. Men glöm inte att du som individ har fler roller där du kan driva klimatfrågan; i din yrkesroll, när du går till val, som konsument, som förälder och vän.

Här är tips på sådant som du kan konsumera mindre av för att minska utsläppen av växthusgaser:

  • Flyg mindre, eller inte alls
  • Kör bil så lite som möjligt om den går på fossilt bränsle
  • Ät mindre kött, och det kött du äter bör vara KRAV-märkt och naturbetesmärkt
  • Köp närproducerade varor och ät säsongens frukt och grönsaker
  • Köp grön el och värm upp din bostad med grön värme
  • Välj producenter som värnar om klimatet och miljön

 

Är inte Sverige typ bäst i världen på miljöfrågor?

Faktum är att vi svenskar tillhör ett av de tio länder som belastar klimatet och miljön mest i världen. Om alla människor på jorden skulle leva som vi gör i Sverige, skulle det endast ta 10 år innan medeltemperaturen på jorden ökat med två grader, som är klimatavtalets övre gräns. Det är vår höga konsumtion som är problemet med bland annat importerade varor och utrikes resor med flyg. Svenskar tillhör de som flyger mest i världen.

 

 

Läs mer:

 

 

Aktuellt / klimatförändringarna / Permalink / 1

Låt klimatet och miljön vara den främsta ledstjärnan i valet i september

Det är många frågor som tävlar om att vara viktigast i valet 2018. Men ingen fråga borde vara så viktig som frågan om klimatet och miljön. Det handlar om vår framtid, en hållbar framtid, där vi väljare kan se framtiden an med tillförsikt och tilltro.
 
Efter den här sommaren är det mycket lättare att förstå att ett varmare klimat påverkar vår förmåga att försörja oss. Den långvariga torkan har slagit hårt mot våra bönder, där brist på foder och långa köer till slakterierna har tvingat många att avliva sina djur och i vissa fall bränna köttet då det inte fanns kapacitet att ta vara på det. Många grödor har också gett dålig avkastning, upp emot 50 procents skördebortfall av det normala. Och antalet bränder har tillintetgjort stora värden för skogsägarna.

Det här har inte enbart drabbat Sverige utan många länder världen över. Enligt experter och forskare är påverkan på klimatet långt värre än vad vårt samhälle egentligen tagit till sig. De extrema väderlekarna tenderar att bli allt fler, vare sig det är torka, värme, regn eller stormar, och alla påverkar livsmedelsproduktionen negativt när det blir för mycket av det goda. Vi kommer inte att tåla många fler somrar med extrema vädersituationer om vi ska kunna bedriva effektiva jordbruk. Det handlar om vår förmåga att försörja oss och kunna äta oss mätta.

Behöver vi i Sverige göra något då? Är inte vi ganska bra? Faktum är att vi svenskar tillhör de länder som belastar miljön mest i världen, tillsammans med andra rika länder. Om alla människor på jorden skulle leva som vi gör i Sverige, skulle det endast ta 10 år innan vi nått 2-gradersmålet i klimatavtalet enligt en studie. Det är vår höga konsumtion som är problemet med bland annat importerade varor och utrikes resor med flyg. Svenskar tillhör de som flyger mest i världen.

Gör 2018 val till klimatets och miljöns val

Klimatet och miljön borde alltså vara vår allra viktigaste fråga i valet. Partier som arbetar för en hållbar utveckling enligt FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 och SDG-målen, kommer automatiskt att arbeta för demokrati, jämlikhet, utbildning, hälsa, trygghet osv, allt enligt FN:s mål för hållbar utveckling som vi i Sverige förbundit oss till att uppnå.

Mitt bästa förslag är att man i första hand väljer ut de partier som prioriterar klimatet och miljön högt på den politiska agendan. Därefter kan man välja bland dessa utvalda partier för att se vilka övriga frågeställningar som passar bäst för den egna uppfattningen, som vård och omsorg, skola och utbildning, invandring, välfärd etc.

Partiernas miljöprogram

Hur får vi då en bra översikt av var partierna står miljömässigt? Här är några tips på hur du kan skapa en egen bild av partiernas miljöprogram:

 

Att rösta för hållbarhet är att rösta för framtiden. Och de partier som går i bräschen för klimatet och miljön kommer att bli rikligt belönade.

 
 
 
 
Aktuellt / Valet 2018, klimatet, miljön, partiernas miljöprogram / Permalink / 0
Till top