Just nu blundar vi och kör - rakt in i ovissheten

Under de senaste månaderna har de högsta mätningarna av koldioxid i atmosfären uppmätts, vi har överskridit hela 400 ppm. Inte på 3 miljoner år har värdena varit så höga. Bob Ward, chef för Grantham-institutet vid London School of Economics, säger att vi är på väg att skapa ett förhistoriskt klimat som innebär enorma och möjligen katastrofala utmaningar för mänskligheten.
 
De allra flesta forskarna världen över, är nu övertygade om att det är människan som orsakar det varmare klimatet genom att vi bränner fossilt kol, olja och naturgas. Om inte denna höga samstämmighet i forskarvärlden är en väckarklocka för oss alla, vem och vad ska då vara det?

Det första man frågar sig är hur det är möjligt att vi bara fortsätter att bränna fossila bränslen trots att kunskapen är så stor och vetenskapen så enig. Än mer oroande är att vi aktivt letar efter nya källor av olja, kol och naturgas utan några till synes nämnvärda protester. Inser vi inte att vi är på väg in i en återvändsgränd?
 
Ett talande exempel på detta är att många talar om växthuseffekten som en ökad medeltemperatur. Två till fyra grader högre medeltemperatur låter i sig inte så skrämmande, det är väl bara skönt för oss nordbor. Men det är inte en ökad medeltemperatur som vi ska vara mest rädd för, utan det är de extrema ovädren i form av kraftiga skyfall, orkaner, extrem värme och torka som utsätter både växter, djur och människor för svåra påfrestningar. Det kan räcka med ett lite kraftfullare regnoväder, så är böndernas skördar slagna till marken för den säsongen.
 
Det stora problemet är att de fossila bränslena är mycket billiga och effektiva energikällor. Under hela industrialismen och tiden fram till idag har vi byggt upp en samhällsstruktur där vi är beroende av billig energi. Konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet är direkt beroende av de låga energipriserna. Liksom köpkraften. Kortsiktighet ställs mot långsiktighet. Billigt idag blir dyrt i morgon.

Ytterligare ett problem är att våra politiker inte agerar tillräckligt kraftfullt. Det tar för lång tid, målsättningen är för otydlig och styrmedlen är inte tillräckligt riktade. Rädslan för att inte få röster i nästa val hämmar handlingskraften och gör att omställningen går alldeles för långsamt.
 
Det kanske allra viktigaste problemet är våra mänskliga hjärnor. Detta enligt nya forskningsresultat som presenteras i senaste numret av Holone. Klimathotet, som faktiskt är ett dödligt hot, upplevs av oss människor som väldigt abstrakt och vi underskattar riskerna genom att förändringarna sker under en ur mänskligt perspektiv lång tid. Det innebär att hjärnan inte ser detta som ett alarmerande hot och kopplar därför inte på vår överlevnadsinstinkt.
 
Detta innebär att vi alla MÅSTE förlita oss vetenskapen och följa deras rekommendationer. Precis som Warren M. Washington säger så har vi ett val nu, men vi får inte vänta. Som det nu är kör vi rakt in i ovissheten. För vem vet om en ökad medeltemperatur på 4-6 grader ens är livsdugligt för växter och djur.

Läs mer:
  • Pär Holmgrens blogg: http://www.parholmgren.se/index.php
  • SVT Nyheter: http://www.svt.se/nyheter/varlden/koldioxid-nar-rekordniva
  • Människan orsak till klimatförändringar: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-allt-sakrare-att-manniskan-ar-klimatboven/
  • Warren M. Washington: http://www.science.su.se/om-oss/nyheter/v%C3%A4rldsledande-klimatforskare-om-framtidens-klimat-1.136826
  • Holone nr 2, maj 2014


Aktuellt / Permalink / 2
#1 - - Lasse:

Skrämmande fakta! Tyvärr är jag själv en skeptiker när det gäller agerande från såväl politiker som mänskligheten i övrigt. Det är först när det verkligen kommer börja gå åt hel--te som något kommer hända. Fram tills dess blir det troligtvis mest fortsatt prat - tyvärr. Här kan också en rannsakan kan vara på sin plats; vad gör man själv - egentligen?

#2 - - Gilla:

Det är just det, börja hos dig själv. Det kan faktiskt vara enklare än vad man först tror. Jag ska skriva om tips i en annan artikel.

Till top