Att köpa billigt kan bli väldigt dyrt!

Angorakaninchen

Vem vill ha mandelmassa bestående av mindre än 1 % mandel? Eller en tröja av angora från kaniner som plågas brutalt för den mjuka pälsens skull? Eller antibiotika producerad i fabriker där utsläppen är så höga att de har en terapeutisk effekt om man dricker avloppsvattnet?

För tuff priskonkurrens får producenter att ta genvägar med mer eller mindre oetiska, ohållbara och till och med förbjudna produktionsmetoder. Här har vi konsumenter en viktig funktion att fylla.

Det är inte så lätt att vara konsument idag vare sig det handlar om livsmedel, konfektion eller prylar. Ofta har vi ingen aning om bakomliggande produktionsmetoder eller hur de påverkar oss själva och omvärlden. Lägsta pris får allt för ofta en avgörande betydelse vid valet av varor. Det vi då inte tänker på är att vi kanske gynnar företag som är oseriösa i sina tillverkningsmetoder och därmed slår undan möjligheterna för de seriösa. Det kan handla om fusk med råvaror, dåliga arbetsförhållanden, usel djurhållning, för lite betalt till arbetare och underleverantörer, användning av otillåtna kemikalier, utsläpp av giftiga ämnen och växthusgaser. Metoder som hotar vår egen, djurens och arbetarnas hälsa samt klimatet och miljön.

Fri konkurrens

Målet med fri konkurrens är att främja låga priser, större utbud, bättre kvalitet och ge oss nya innovativa produkter på marknaden. Lagar och regelverk ska skapa lika villkor för marknadens aktörer samt trygghet och säkerhet för människor, djur och miljö. Men i dagens globaliserade marknad med mördande konkurrens har kampen om lägsta pris istället skapat en negativ spiral för produktutvecklingen. Tvärt emot intentionen med fri konkurrens.

Vad behövs då för att vända utvecklingen? Som konsumenter är vi viktiga aktörer när det gäller att hålla de seriösa företagen konkurrenskraftiga på andra villkor än lägsta pris. Om vi vill att företagen ska ta sitt fulla ansvar vad gäller kvalitet, arbetsmiljö, djurhållning och miljön, så måste det få kosta.

Konsumera hållbart

Det är i våra val som vi konsumenter visar företagen hur vi vill att varorna ska produceras. Konsumentverkets  definition av att konsumera hållbart är att visa omsorg för de konsekvenser som våra inköp får. Lokalt och globalt, sett ur tre perspektiv:

  • Ekologiskt hållbar konsumtion innebär att naturens resurser inte belastas mer än att de kan återhämta sig av egen kraft. Det kan till exempel handla om att välja fisk från bestånd som inte är hotade och att välja ekologiska bananer.
  • Socialt hållbar konsumtion innebär att ingen människa ska fara illa av att producera eller konsumera varor. Det gäller både din egen säkerhet och hälsa liksom att det råder drägliga arbetsförhållanden och arbetsvillkor vid produktionen.
  • Ekonomiskt hållbar konsumtion handlar dels om att betala ett pris som gör att producenten kan ta sitt fulla ansvar. Dels handlar det om konsumentens egen privatekonomi och att inte köpa mer än man har råd med.


Hur vet man vad som är hållbar konsumtion?

Om man väljer produkter utifrån följande kriterier så kommer man långt i att konsumera hållbart:

  • Välj miljömärkta och ekologiska varor
  • Välj rättvisemärkta varor från utvecklingsländer
  • Välj närodlat och närproducerat, då har du bättre insikter i hur varorna producerats och varorna har transporterats kortare sträckor
  • Välj varumärken som du känner till och har kunskap om gällande kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöprofil

Drömmen vore att ha en märkning som vägleder oss konsumenter till att göra hållbara val enligt de tre perspektiven ovan. Idag finns ingen sådan märkning utan vi får förlita oss på ett antal olika märkningar som är specialiserade på antingen miljö, energi eller rättvis handel. De olika märkningarna står för lite olika krav och vill man vara noga så kan man läsa om de olika märkningarna och välja den som passar bäst. På Konsumentverket finns en bra översikt av de vanligaste märkningarna på marknaden.

 

Att köpa för billigt blir mycket dyrt i längden, för människor, djur och natur. 

 Shoppa hållbart / fri konkurrens, hållbar konsumtion, miljömärkta, rättvisemärkta / Permalink / 1
#1 - - Linda Ohlsson:

Vilken svår balans. Man vill ju köpa billigt men inte bidra till att drt blir dåligt.

Svar: Nej inte är det lätt, det håller jag verkligen med om. Att vara medveten konsument tar mycket tid. Och det är väl därför som oseriösa företagare lyckas. Märkning och kunskap om producenterna är det jag kan rekommendera som vägledning.
Gunilla Östberg

Till top