Påven tar strid för klimatförändringarna

För första gången i historien kommer påven Francis att utfärda ett sällsynt påvligt brev, en s.k. encyklika, där han uppmanar världens alla katoliker att agera på klimatförändringarna. Enligt Democracy Now kommer dokumentet att ta ställning för den vetenskapliga konsensus som råder kring att klimatförändringarna är framkallade av mänsklig aktivitet. Påven meddelade också i årets jultal att han planerar att bjuda in till ett toppmöte för världens främsta religioner samt att adressera frågan till FN:s generalförsamling. Hoppet är att stärka FN:s stora klimatmöte i december 2015 i Paris.

Större genomslag än någon miljöorganisation

Dokumentet kommer att innebära att påven når ut till ca 1,2 miljarder människor globalt och förväntas därmed ha större slagkraft än någon annan miljöorganisation. Påven har även tidigare förmedlat budskapet att vi måste skydda miljön från mänsklighetens girighet, men nu tar han alltså ytterligare krafttag till förmån för klimatförändringarna.

Francis har positionerat sig som en radikal påve med tydliga uttalanden om mänsklighetens framfart i olika sammanhang. Austen Ivereigh’s nya omtalade bok ”The Great Reformer”, Francis and the Making of a Radical Pope, är en biografi av hur påven formats till den han är idag med stora visioner och vilja att reformera.

Det är den här typen av visionära, tydliga och modiga ledare som vår värld behöver för att vi ska lyckas vända utvecklingen att bli långsiktigt hållbar.

 
Relaterade inlägg:

 Aktuellt / katoliker, klimatförändringar, långsiktigt hållbar, påven / Permalink / 1
#1 - - Freddan:

Grymt!

Svar: Visst är det! När ikoner som han tar till orda då kan det hända grejer...
Gunilla Östberg

Till top