Hotet från fakta-resistenta människor

The Borowitz report, newyorker.com:

I don´t believe in global warming

Forskare från University of Minneapolis har upptäckt att vårt största hot mot jordens ekosystem är fakta-resistenta människor.

Studien visar att dessa människor tillhör en mycket livskraftig grupp som i stort sett är helt immuna mot all form av kontrollerbar kunskap och kända fakta. Det har gjort forskarna brydda för hur man bekämpar dem. Ju mer fakta som framkommer, desto kraftfullare blir motargumenten.

Logsdon, som står bakom studien, hoppas dock på att hotet från denna grupp människor ska mildras i framtiden. "Vår forskning är mycket preliminär, men det är möjligt att de kommer att bli mer mottagliga för fakta när de befinner sig i en miljö utan mat, vatten eller syre", säger Logsdon.

Ibland är det befriande med lite satir… Men nu till seriös forskning om klimatskeptiker som agerar som om de vore fakta-resistenta.

Den typiske klimatskeptikern är en äldre framgångsrik man

Forskning vid Linköpings universitet visar att den typiske klimatskeptikern är en äldre välutbildad och framgångsrik man som varit med om att bygga det moderna industrisamhället. Det är män i ledande positioner som har makt att ta beslut som påverkar samhällets utveckling. Nu befinner de sig i slutet av sin karriär och ser klimatförändringarna som ett hot mot deras livsverk. Studien baserar sig på ett hundratals debattartiklar i svensk press under tidsperioden 2006-2009 och ger också exempel på högt uppsatta klimatskeptiker inom svenskt näringsliv och akademi.

En klimatskeptiker, enligt Jonas Anshelm, har byggt sin yrkesgärning på idealet om ett storskaligt industrisamhälle baserat på outtömliga resurser. De har också en stark tilltro till marknadsekonomi och ekonomisk tillväxt och ser det som en nödvändighet att exploatera naturen. Medan andra grupper i samhället ser omställningen som nödvändig, ser klimatskeptikern klimatforskningen som ett hot mot deras livsverk. Därför väljer man att ifrågasätta hela klimatvetenskapen enligt Jonas Anshelm, professor vid tema teknik och social förändring.

Jonas Anshelm menar också att klimatpolitiken har stannat av. Politiker tar inte tag i klimatfrågan tillräckligt kraftfullt utan agerar passivt. Passiviteten är ett kännetecken för klimatskeptikerna och som kan hota hela våran civilisation. Studien redovisas i artikeln: A green fatwā? Climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity, Jonas Anshelm och Martin Hultman vid Linköpings universitet.

Den oundvikliga frågan blir därför hur länge vi kan avstå från att agera och låta passiviteten få styra?


Läs mer:Aktuellt / fakta-resistenta, klimatförändringar, klimatskeptiker / Permalink / 2
#1 - - Anonym:

Hedda

#2 - - Hedda:

Den var bra, känner igen det precis! 😂

Till top